Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
онзи - и оня, онази или съкр. разг. оназ и оная, онова и разг. онуй, мн. онези или съкр. разг. онез и ония, показ. мест. 1. При посочване...
оникс - само ед. Минерал с редуващи се разноцветни пластове, който е разновидност на ахата.
ония - — вж. онзи.
онколог - мн. онколози, м. Лекар, специалист по онкология.
онкология - само ед. 1. Спец. Наука за туморите и лечението им. 2. Болнично заведение, в което се лекуват болни с туморни образувания. // прил...
онова - — вж. онзи.
ономастика - само ед. Спец. 1. Дял от езикознанието, който изучава собствените имена. 2. Съвкупността от всички собствени имена в един език. //...
ономатопея - мн. ономатопеи, ж. Спец. 1. Образуване на думи чрез звукоподражание. 2. Дума, образувана чрез звукоподражание.
онтогенеза - мн. онтогенези, ж. Спец. Индивидуалното развитие на всеки организъм, което обхваща всички настъпващи в него промени.
онтология - само ед. Спец. Философско учение за битието, за основните начала на света.
онуй - — вж. онзи.
оня - — вж. онзи.
оогенеза - само ед. Спец. Образуване на яйце.
ооспора - мн. ооспори, ж. Спец. Едноклетъчна спора у някои водорасли и гъби.
опадам - опадаш, св. — вж. опадвам.
опадвам - опадваш, несв. и опадам, св. За части на растения, за коса, за косми и др. — откъсвам се, отделям се; окапвам. Листата на дърветат...
опазвам - опазваш, несв. и опазя, св.; какво/кого. Пазя до определено време. Опазих къщата от крадци. • Опазил ме бог/господ. Възклицание пр...
опазя - опазиш, мин. св. опазих, мин. прич. опазил, св. — вж. опазвам.
опак - опака, опако, мн. опаки, прил. Разг. 1. Който не се съгласява с другите; опърничав, своенравен. Опака жена. 2. Обратен, противопол...
опаковам - опаковаш, несв. и св.; какво. Правя на пакет. Опакова ли красиво подаръка?
опаковка - мн. опаковки, ж. 1. Увиване, правене нещо на пакет. Цех за опаковка. 2. Това, в което е опаковано нещо; обвивка. Хартиена опаковка...
опаковъчен - опаковъчна, опаковъчно, мн. опаковъчни, прил. 1. Който служи за опаковка. Опаковъчни материали. 2. В който се прави опаковка. Опак...
опал - само ед. 1. Прозрачен минерал с млечносин до жълтеникавобял оттенък, считан за скъпоценен. Пръстен с опал. 2. Прозрачна ефирна тък...
опалвам - опалваш, несв. и опаля, св.; какво. Обгарям повърхността на нещо. Опали пещта.
опаля - опалиш, мин. св. опалих, мин. прич. опалил, св. — вж. опалвам.
опандизвам - опандизваш, несв. и опандизя, св.; кого. Разг. и Жарг. Вкарвам в затвора.
опандизя - опандизиш, мин. св. опандизих, мин. прич. опандизил, св. — вж. опандизвам.
опарвам - опарваш, несв. и опаря, св.; кого/какво. Парвам. Опари пръстите си. — опарвам се/ опаря се. 1. Парвам себе си с нещо горещо. Опари...
опарича се - опаричиш се, мин. св. опаричих се, мин. прич. опаричил се, св. - вж. опаричвам се.
опаричвам се - опаричваш се, несв. и опарича се, св. Снабдявам се, сдобивам се с пари.
опаря - опариш, мин. св. опарих, мин. прич. опарил, св. — вж. опарвам.
опаса - опасеш, мин. св. опасох, мин. прич. опасъл, св. — вж. опасвам.
опасвам - опасваш, несв. и опаса, св.; какво. За животно — паса докрай, изяждам с пасене всичко. Овцете опасоха градината.
опасен - опасна, опасно, мн. опасни, прил. Който предизвиква нещастие, вреда. Опасна болест. Опасен завой.
опасение - мн. опасения, ср. Чувство на тревога, страх, безпокойство; предчувствие за опасност. Докторът има опасения, че положението му ще с...
опасност - опасността, мн. опасности, ж. Възможност да се случи нещо неприятно; беда, заплаха. Има опасност от свличане на земни пластове.
опасявам се - опасяваш се, несв. Изпитвам опасения; боя се, страхувам се. Опасявам се, че няма да успеем.
опаша - опашеш, мин. св. опасах, мин. прич. опасал, св. - вж. опасвам.
опашат - опашата, опашато, мн. опашати, прил. Който е с опашка. Опашати земноводни. • Опашата лъжа. Разг. Много голяма лъжа. • Опашата звез...
опашка - мн. опашки, ж. 1. У животните — израстък в задната част на тялото. Магарето пъдеше мухите с опашката си. 2. У птиците — група пера...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: