Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
обдарявам - обдаряваш, несв. и обдаря, св.; кого. Дарявам богато, надарявам. Обдарих сватовете.
обед - мн. обеди, (два) обеда, м. 1. Основно хранене в средата на деня. Каня те на обед. 2. Храната, приготвена за това ядене. Обедът беш...
обединен - обединена, обединено, мн. обединени, прил. Който е свързан в едно цяло; единен. Ако сме обединени, не могат да ни победят. Обедине...
обединение - мн. обединения, ср. 1. Самоед. Обединяване. След обединението бяха по-силни. 2. Група хора, организации, учреждения, които се съюз...
обединя - обединиш, мин. св. обединих, мин. прич. обединил, св. — вж. обединявам.
обединявам - обединяваш, несв. и обединя, св.; кого/какво. Създавам единство, събирам в едно цяло. Трудностите ги обединиха. — обединявам се/об...
обеднея - обеднееш, мин. св. обеднях, мин. прич. обеднял, св. — вж. обеднявам.
обедня - обедниш, мин. св. обедних, мин. прич. обеднил, св. — вж. обеднявам.
обеднявам - обедняваш, несв. и обеднея, св. 1. Ставам беден; осиромашавам. През войната хората обедняха. 2. Прен. Ставам беден, еднообразен, о...
обез- - представка. В състава на глаголи със значение лишавам от нещо, освобождавам от нещо: обезлесявам, обезводнявам, обезболявам, обезс...
обезателен - обезателна, обезателно, мн. обезателни, прил. Задължителен, необходим, безусловен.
обезателно - нареч. Непременно, при всички случаи, задължително. Обезателно ми напомни за пътуването.
обезболя - обезболиш, мин. св. обезболих, мин. прич. обезболил, св. — вж. обезболявам.
обезболявам - обезболяваш, несв. и обезболя, св.; какво. Правя безболезнено, да не се чувства болка. Обезболявам засегнатото място.
обезболяващ - обезболяваща, обезболяващо, мн. обезболяващи, прил. Който обезболява, който премахва болката. Обезболяващи средства.
обезверен - обезверена, обезверено, мн. обезверени, прил. Който не вярва, лишен от вяра, доверие в себе си; отчаян. // същ. обезвереност, обез...
обезверя - обезвериш, мин. св. обезверих, мин. прич. обезверил, св. — вж. обезверявам.
обезверявам - обезверяваш, несв. и обезверя, св.; кого. Лишавам от вяра, от доверие. — обезверявам се/обезверя се. Губя вяра, надежда; отчайвам ...
обезводня - обезводниш, мин. св. обезводних, мин. прич. обезводнил, св. — вж. обезводнявам.
обезводнявам - обезводняваш, несв. и обезводня, св.; какво. Лишавам от вода, правя безводен, пресушавам. Хората обезводняват блатата. — обезводня...
обезвредя - обезвредиш, мин. св. обезвредих, мин. прич. обезвредил, св. — вж. обезвреждам.
обезвреждам - обезвреждаш, несв. и обезвредя, св.; кого/какво. Правя безвреден. Обезвреждам противника си. Обезвредих две мини.
обезглавя - обезглавиш, мин. св. обезглавих, мин. прич. обезглавил, св. — вж. обезглавявам.
обезглавявам - обезглавяваш, несв. и обезглавя, св. 1. Кого. Убивам някого, като отрязвам главата му. Обезглавявам чрез гилотиниране. 2. Прен. Ка...
обездка - мн. обездки, ж. Приучване на кон към езда.
обезземля - обезземлиш, мин. св. обезземлих, мин. прич. обезземлил, св. — вж. обезземлявам.
обезземлявам - обезземляваш, несв. и обезземля, св.; кого. Лишавам от земя.
обезкуража - обезкуражиш, мин. св. обезкуражих, мин. прич. обезкуражил, св. — вж. обезкуражавам .
обезкуражавам - обезкуражаваш, несв. и обезкуража, св.; кого. Лишавам от кураж, от увереност; привеждам в състояние на неувереност. Загубите го об...
обезлеся - обезлесиш, мин. св. обезлесих, мин. прич. обезлесил, св. — вж. обезлесявам.
обезлесявам - обезлесяваш, несв. и обезлеся, св.; какво. Лишавам от лесове, от гори. При необмислената сеч се обезлесиха големи пространства в п...
обезлича - обезличиш, мин. св. обезличих, мин. прич. обезличил, св. — вж. обезличавам.
обезличавам - обезличаваш, несв. и обезлича, св.; кого какво. Правя безличен, лишавам от индивидуални качества. — обезличавам се/обезлича се. Гу...
обезлюдя - обезлюдиш, мин. св. обезлюдих, мин. прич. обезлюдил, св. — вж. обезлюдявам.
обезлюдявам - обезлюдяваш, несв. и обезлюдя, св.; какво. Правя безлюден, лишавам от население. Миграционните процеси обезлюдиха селата. — обезлю...
обезмасля - обезмаслиш, мин. св. обезмаслих, мин. прич. обезмаслил, св. — вж. обезмаслявам.
обезмаслявам - обезмасляваш, несв. и обезмасля, св.; какво. Лишавам от маслено съдържание, намалявам количеството масло. // прил. обезмаслен, обе...
обезобразя - обезобразиш, мин. св. обезобразих, мин. прич. обезобразил, св. — вж. обезобразявам.
обезобразявам - обезобразяваш, несв. и обезобразя, св.; когокакво. Лишавам от естествения външен вид; правя уродлив, безобразен. Ударите обезобраз...
обезоръжа - обезоръжиш, мин. св. обезоръжих, мин. прич. обезоръжил, св. — вж. обезоръжавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: