Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
ожаднея - ожаднееш, мин. св. ожаднях, мин. прич. ожаднял, св. — вж. ожаднявам.
ожаднявам - ожадняваш, несв. и ожаднея, св. Ставам жаден; изпитвам жажда.
ожег - мн. ожези, (два) ожега, м. Диал. Желязна пръчка с обърнат край за разравяне на огън; ръжен.
ожена - оженеш, мин. св. оженах, мин. прич. оженал, св. — вж. оженвам.
оженвам - оженваш, несв. и оженя, св.; кого. Съединявам в брак. Ожени ги тяхна приятелка. — оженвам се/оженя се. За кого. Сключвам брак. Той...
оженя - ожениш, мин. св. ожених, мин. прич. оженил, св. — вж. оженвам.
ожесточа - ожесточиш, мин. св. ожесточих, мин. прич. ожесточил, св. — вж. ожесточавам.
ожесточавам - ожесточаваш, несв. и ожесточа, св.; кого. Правя жесток, довеждам до ожесточение. Моите думи го ожесточиха. - ожесточавам се/ожесто...
ожесточен - ожесточена, ожесточено, мн. ожесточени, прил. 1. Който е изпълнен с ожесточение. Ожесточени сражения. 2. Непримирим. Ожесточен спо...
ожесточение - само ед. Състояние на силно озлобление, на жестокост и крайно напрежение. С ожесточение късаше писмата и.
оживен - оживена, оживено, мн. оживени, прил. 1. Който е върнат към живот. 2. Който е изпълнен с живот, с дейност, с движение. Оживена търг...
оживея - оживееш, мин. св. оживях, мин. прич. оживял, св. — вж. оживявам.
оживление - само ед. Положение на раздвижване, усилено движение, оживеност; въодушевление, възбуда. Празнично оживление.
оживотворя - оживотвориш, мин. св. оживотворих, мин. прич. оживотворил, св. — вж. оживотворявам.
оживотворявам - оживотворяваш, несв. и оживотворя, се.; какво. Правя нещо като живо.
оживя - оживиш, мин. св. оживих, мин. прич. оживил, св. — вж. оживявам.
оживявам - оживяваш, несв. и оживя, св.; какво. 1. Правя да стане жив; изпълвам с живот. Детската глъчка оживяваше старата къща. 2. Правя по-...
ожребвам - ожребваш, несв. и ожребя, св.; какво. За кобила — раждам жребче. — ожребвам се/ ожребя се. 1. За кобила — раждам. Кобилата се ожре...
ожребя - ожребиш, мин. св. ожребих, мин. прич. ожребил, св. — вж. ожребвам.
ожулвам - ожулваш, несв. и ожуля, св.; какво. Чрез жулене разранявам, увреждам. Падна и ожули коленете си. — ожулвам се/ожуля се. Охлузвам с...
ожуля - ожулиш, мин. св. ожулих, мин. прич. ожулил, св. — вж. ожулвам.
ожълтя - ожълтиш, мин. св. ожълтих, мин. прич. ожълтил, св. — вж. ожълтявам.
ожълтявам - ожълтяваш, несв. и ожълтя, св.; какво. 1. Правя да стане жълт. Ожълтих блузата с кайсия. 2. Разг. Изпускам изпражнения в дрехите. ...
ожъна - ожънеш, мин. св. ожънах, мин. прич. ожънал. св. — вж. ожънвам.
ожънвам - ожънваш, несв. и ожъна, св.; какво. Жъна докрай, всичко. Ожънахме най-голямата нива.
озаглавя - озаглавиш, мин. св. озаглавих, мин. прич. озаглавил, св. — вж. озаглавявам.
озаглавявам - озаглавяваш, несв. и озаглавя, св.; какво. Слагам заглавие. Как озаглави новата си книга?
озадача - озадачиш, мин. св. озадачих, мин. прич. озадачил , св. — вж. озадачавам.
озадачавам - озадачаваш, несв. и озадача, св.; кого. Поставям в недоумение; затруднявам, смущавам. Въпросът му ме озадачи. — озадачавам се/озад...
озарение - мн. озарения, ср. 1. Озаряване, сияние. 2. Проблясък, проясняване на съзнанието.
озаря - озариш, мин. св. озарих, мин. прич. озарил, св. — вж. озарявам.
озарявам - озаряваш, несв. и озаря, св. 1. Какво/ кого. Осветявам ярко, заливам със зари. Слънцето озари върховете. 2. Прен. Каквокого. Правя...
озверен - озверена, озверено, мн. озверени, прил. Много силно ядосан, жесток, зъл като звяр.
озверя - озвериш, мин. св. озверих, мин. прич. озверил, св. — вж. озверявам.
озверявам - озверяваш, несв. и озверя, св.; кого/ какво. Правя да е озверен; вбесявам. Миризмата на кръв озвери вълка. — озверявам се/ озверя ...
озвуча - озвучиш, мин. св. озвучих, мин. прич. озвучил, св. — вж. озвучавам.
озвучавам - озвучаваш, несв. и озвуча, св.; какво. 1. Приспособявам към звуково излъчване, снабдявам със звук. Филма озвучават известни артист...
оздравея - оздравееш, мин. св. оздравях, мин. прич. оздравял, св. — вж. оздравявам.
оздравя - оздравиш, мин. св. оздравих, мин. прич. оздравил, св. — вж. оздравявам.
оздравявам - оздравяваш, несв. и оздравея, св. Ставам здрав, излекувам се. След една седмица ще оздравееш.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: