Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
ориенталец - мн. ориенталци, м. 1. Жител на Ориента. 2. Човек, който наподобява с поведение и култура жителите на Ориента.
ориентализъм - само ед. Съвкупността от особеностите на народите от Ориента.
ориенталист - мн. ориенталисти, м. Учен, който се занимава с езика, културата, историята на източните народи.
ориенталистика - само ед. Спец. Съвкупност от научни дисциплини, изследващи Ориента.
ориенталистка - мн. ориенталистки, ж. Жена ориенталист.
ориенталка - мн. ориенталки, ж. Жена ориенталец.
ориенталски - ориенталска, ориенталско, мн. ориенталски, прил. 1. Който е присъщ на Ориента или е свързан с него. Ориенталски стил. Ориенталски ...
ориентация - мн. ориентации, ж. 1. Определяне на местоположението. 2. Способност, умение за определяне на местоположението. Нямам никаква ориен...
ориентир - мн. ориентири, (два) ориентира, м. Предмет или белег, поставен за ориентиране; това, което служи за ориентиране.
ориентирам - ориентираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Определям направление или местоположение. 2. Давам указания, помагам на някого да се справ...
ориентировъчен - ориентировъчна, ориентировъчно, мн. ориентировъчни, прил. 1. Който служи за ориентиране. Ориентировъчно проучване. 2. Приблизителе...
ориз - само ед. 1. Зърнено растение с продълговати бели зърна, използвани за храна. 2. Зърната на това растение. Готвя месо с ориз.
оризар - оризарят, оризаря, мн. оризари, м. Човек, който произвежда ориз.
оризен - оризена, оризено, мн. оризени, прил. Оризов.
оризище - мн. оризища, ср. Площ, засята с ориз.
оризов - оризова, оризово, мн. оризови, прил. 1. Който се отнася до ориз (в 1 знач.). Оризови плантации. 2. Който съдържа ориз или е направ...
орис - ориста, само ед., ж. Съдба, предопределение. Тежка орис.
орисам - орисаш, св. — вж. орисвам.
орисвам - орисваш, несв. и орисам, св.; кого/какво. Предричам, предопределям бъдещето, определям съдбата. Вълшебниците я орисаха да бъде хуб...
орисия - мн. орисии, ж. Разг. Орис.
орисница - мн. орисници, ж. Митическо същество, което може да предопределя съдбата на хората. Когато бебето се роди, орисниците се събраха кр...
оркестрант - мн. оркестранти, м. Музикант, който свири в оркестър.
оркестрантка - мн. оркестрантки, ж. Жена оркестрант.
оркестрация - мн. оркестрации, ж. Преработка на музикално произведение за изпълнение от оркестър.
оркестър - мн. оркестри, (два) оркестъра, м. 1. Група музиканти, които заедно изпълняват музикално произведение. Пухов оркестър. 2. Място в т...
орлица - мн. орлици, ж. Женски орел. • Бдя като орлица (над нещо). Пазя много зорко.
орлов - орлова, орлово, мн. орлови, прил. Който се отнася до орел. Орлово яйце. • Орлов поглед. Силен поглед, много добро зрително възприя...
орляк - мн. орляци, (два) орляка, м. 1. Група събрали се на едно място птици. Орляк косове се спусна в лозето. 2. Спец. Група военни самол...
орманкебап - само ед. Ястие, приготвено от ситно нарязано месо и подправки.
орнамент - мн. орнаменти, (два) орнамента, м. 1. Украса от геометрически, растителни или животински елементи, която се поставя върху архитект...
орнаментирам - орнаментираш, несв. и св.; какво. Снабдявам с орнамент.
орнитолог - мн. орнитолози, м. Учен, специалист по орнитология.
орнитология - само ед. Спец. Дял на зоологията, който изучава птиците.
орнитоложка - мн. орнитоложки, ж. Жена орнитолог.
орография - само ед. Спец. Наука за релефа на земната повърхност. // прил. орографски, орографска, орографско, мн. орографски.
оросителен - оросителна, оросително, мн. оросителни, прил. Който е предназначен за оросяване.
орося - оросиш, мин. св. оросих, мин. прич. оросил, св. — вж. оросявам.
оросявам - оросяваш, несв. и орося, св.; какво. 1. Намокрям, напръсквам. Пот ороси челото му. 2. Изкуствено овлажнявам. Посевите се оросяват ...
ортак - мн. ортаци, м. Разг. Съдружник. // прил. орташки, орташка, орташко, мн. орташки. Орташка къща. • С дявола ортак ставам. Разг. Пост...
ортография - само ед. Правопис.// прил. ортографски, ортографска, ортографско, мн. ортографски.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: