Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

tore - Намерени са 15 думи от търсенето
торен - торна, торно, мн. торни, прил. Който се тори. Торна нива.
тореадор - мн. тореадори, м. Участник в борба с бикове пред публика (в корида).
повторен - повторна, повторно, мн. повторни, прил. Който се прави за втори път.
шесторен - шесторна, шесторно, мн. шесторни, прил. Който се повтаря шест пъти, който е увеличен шест пъти. Шесторно увеличение на цените. // ...
десеторен - десеторна, десеторно, мн. десеторни, прил. Който е десет пъти по-голям. Взета под наем и изгубена вещ се плаща в десеторен размер.
моторетка - мн. моторетки, ж. Малък мотоциклет.
престорен - престорена, престорено, мн. престорени, прил. Неистински, фалшив, лицемерен, изкуствен. Престорена скромност.
повторение - мн. повторения, ср. 1. Само ед. Извършване на нещо за втори път. 2. Повтарящи се думи в текста. Повторенията са необходими, за да ...
автореферат - мн. автореферати, (два) автореферата.Кратко изложение по научно изследване, подготвено от самия автор.
вазомоторен - (нлат. vasomotorius по лат. vas 'съд' + motor 'двигател')Мед. Съдодвигателен.
лабораторен - лабораторна, лабораторно, мн. лабораторни, прил. 1. Който се отнася до лаборатория. Лабораторно изследване. Лабораторни условия. 2...
фоторепортаж - мн. фоторепортажи, (два) фоторепортажа, м. Репортаж, направен чрез фотографски снимки.
фоторепортер - мн. фоторепортери, м. Репортер, който илюстрира събитията с фотографски снимки.
компенсаторен - компенсаторна, компенсаторно, мн. компенсаторни, прил. Който е приспособителен, компенсационен. Компенсаторен механизъм.
фоторепортьор - мн. фоторепортьори, м. Остар. Фоторепортер.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: