Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

kosm - Намерени са 19 думи от търсенето
космат - космата, космато, мн. космати, прил. Който е обрасъл с косми; рунтав. Космати гърди. Космати ръце.
космос - само ед. 1. Целият съществуващ свят, вселената. 2. Междупланетното пространство; това, което е извън земята. Полет в космоса.
окосмен - окосмена, окосмено, мн. окосмени, прил. Който е покрит с косми.
космичен - космична, космично, мн. космични, прил. Космически.
космонавт - мн. космонавти, м. Човек, който извършва полет в космическото пространство. Летец-космонавт. // прил. космонавтски, космонавтска, ...
космодрум - мн. космодруми, (два) космодрума, м. Площадка със съоръжения за изстрелване на космически кораби и изкуствени спътници.
окосмя се - окосмиш се, мин. св. окосмих се, мин. прич. окосмил се, св. — вж. окосмявам се.
космически - космическа, космическо, мн. космически, прил. 1. Който се отнася до космоса; световен. Космически явления. Космически мащаб. 2. Ко...
космогония - само ед. Спец. Учение, дял от астрономията, за произхода на вселената. // прил. космогоничен, космогонична, космогонично, мн. косм...
космология - само ед. Спец. Дял от астрономията, учение за общите закономерности в устройството на вселената.
космополит - мн. космополити, м. 1. Човек, който поради професията си живее и/или работи в различни страни. 2. Привърженик на космополитизма. 3...
космонавтка - мн. космонавтки, ж. Жена космонавт.
макрокосмос - само ед. Целият свят около човека; всемир, вселена.
микрокосмос - само ед. 1. Светът на малките тела. 2. Прен. Светът на човека.
космонавтика - само ед. Теория и практика на космическите полети. Развита космонавтика. Напреднала космонавтика.
космополитен - космополитна, космополитно, мн. космополитни, прил. 1. Който се отнася до космополит. Космополитен стил на живот. 2. В който има х...
окосмявам се - окосмяваш се, несв. и окосмя се, св. Покривам се с косми. Някои бозайници се раждат голи и после се окосмяват.
космополитизъм - само ед. Теория, която провъзгласява човека за жител на света за сметка на националната му култура и традиции.
космополитичен - космополитична, космополитично, мн. космополитични, прил. 1. Който се отнася до космополит и космополитизъм. Космополитично същест...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: