Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
о - предлог. За изразяване на: 1. Контакт, допир, досягане до повърхността. Водите се разбиваха о стръмните брегове. 2. Обхващане, уви...
о- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Действието се извършва в достатъчна степен, докрай: опера, одера, опека и др. 2....
оагня - оагниш, мин. св. оагних, мин. прич. оагнил, св. — вж. оагням.
оагням - оагняш, несв. и оагня св. Обагням.
оазис - мн. оазиси, (два) оазиса, м. 1. Място в пустинята, където има растителност и вода. 2. Прен. Спокойно място; място на покой, тишина...
об- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Действието обхваща обекта от всички страни, напълно: обграждам, обвивам, обземам...
обагня - обагниш, мин. св. обагних, мин. прич. обагнил, св. — вж. обагням.
обагням - обагняш, несв. и обагня, св. За овца - раждам агне. Черната овца обагни три чудесни агънца. - обагням се/обагня се.1. За овца - ра...
обагря - обагриш, мин. св. обагрих, мин. прич. обагрил, св. — вж. обагрям.
обагрям - обагряш, несв. и обагря, св.; какво. 1. Багря докрай, изцяло; нашарвам. Есента обагри гората в златисто. 2. Оцветявам в червено. К...
обадя - обадиш, мин. св. обадих, мин. прич. обадил, св. — вж. обаждам.
обаждам - обаждаш, несв. и обадя, св.; кого. Съобщавам, известявам. Той обади виновниците на директора. — обаждам се/ обадя се. 1. Отзовавам...
обайвам - обайваш, несв. и обая, св.; кого. Покорявам с качествата и проявите си; очаровам, привличам, пленявам. Обая всички с думите си.
обаче - съюз. 1. Изразява противопоставяне: но, ала. Извиках, обаче той не ме чу. 2. Нареч. Логическо уточнение за противопоставяне. Къщат...
обая - обаеш, мин. св. обаях, мин. прич. обаял, св. — вж. обайвам.
обаяние - само ед. Покоряващо влияние; очарование. Вълшебните приказки са пълни с обаяние.
обаятелен - обаятелна, обаятелно, мн. обаятелни, прил. Изпълнен с обаяние; очарователен. Обаятелен образ. // същ. обаятелност, обаятелността, ...
обветрен - обветрена, обветрено, мн. обветрени, прил. Загрубял от вятъра, загорял. Обветрена кожа.
обвивам - обвиваш, несв. и обвия, св.; какво. Омо-тавам, обгръщам, покривам от всички страни. Обвивам тетрадките си.
обвивка - мн. обвивки, ж. Това, което покрива един предмет от всички страни. Свали обвивката на шоколада.
обвинение - мн. обвинения, ср. 1. Приписване вина на някого. Обвинение в измама. 2. Само ед. Обвиняваща страна в съдебен процес. Свидетел на о...
обвинител - обвинителят, обвинителя, мн. обвинители, м. 1. Човек, който обвинява. 2. Спец. Лице, което обвинява пред съдебни органи; прокурор.
обвинителен - обвинителна, обвинително, мн. обвинителни, прил. Който съдържа обвинение. Обвинителен акт.
обвиня - обвиниш, мин. св. обвиних, мин. прич. обвинил, св. — вж. обвинявам.
обвинявам - обвиняваш, несв. и обвиня, св.; кого, в какво/за какво. 1. Смятам за виновен, привличам под съдебна отговорност. Обвиняват го в пр...
обвиняем - мн. обвиняеми, м. Лице, към което е отправено съдебно обвинение. Обвиняемият погледна адвоката си.
обвиняема - мн. обвиняеми, ж. Жена обвиняем.
обвия - обвиеш, мин. св. обвих, мин. прич. обвил, св. — вж. обвивам.
обвържа - обвържеш, мин. св. обвързах, мин. прич. обвързал, св. — вж. обвързвам.
обвързвам - обвързваш, несв. и обвържа, св.; какво/кого, с какво. 1. Обвивам, омотавам, като връзвам. Обвърза колета с канап. 2. Задължавам, с...
обгарям - обгаряш, несв. и обгоря, св. 1. Овъглявам се по повърхността, изгарям отвън. Дървата обгаряха бавно. 2. Получавам външни повреди о...
обгербвам - обгербваш, несв. и обгербя, св.; какво. Облепвам с гербови марки. Обгербих молбата до прокурора.
обгербя - обгербиш, мин. св. обгербих, мин. прич. обгербил, св. — вж. обгербвам.
обгоря - обгориш, мин. св. обгорих, мин. прич. обгорил, св. — вж. обгорявам.
обгорявам - обгоряваш, несв. и обгоря, св.; какво. 1. Овъглявам нещо отвън. Обгориха краищата на книгата, за да изглежда по-стара. 2. Чрез наг...
обградя - обградиш, мин. св. обградих, мин. прич. обградил, св. — вж. обграждам.
обграждам - обграждаш, несв. и обградя, св.; какво/кого. 1. Обикалям от всички страни. Полицията обгради нарушителите. 2. Прен. Проявявам спец...
обгръщам - обгръщаш, несв. и обгърна, св.; какво/кого. 1. Обхващам от всички страни. Обгърна талията и с ръце. 2. Прен. Обхващам с поглед или...
обгърна - обгърнеш, мин. св. обгърнах, мин. прич. обгърнал, св. — вж. обгръщам.
обдаря - обдариш, мин. св. обдарих, мин. прич. обдарил, св. — вж. обдарявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: