Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разбързам се - разбързаш се, св. — вж. разбързвам се.
разбързвам се - разбързваш се, несв. и разбързам се, св. Започвам все по-усилено да бързам.
разбъркам - разбъркаш, св. — вж. разбърквам.
разбърквам - разбъркваш, несв. и разбъркам, св.; какво. 1. Разменям местата, нарушавам реда чрез бъркане; разбутвам. Разбъркана библиотека. 2. ...
разбърникам - разбърникаш, св. — вж. разбърниквам.
разбърниквам - разбърникваш, несв. и разбърникам, св. Разменям местата при бърникане, разбърквам.
разбягам се - разбягаш се, св. — вж. разбягвам се.
разбягвам се - разбягваш се, несв. и разбягам се, св. 1. Само в трето лице, ед. и в мн .Бягам в различни посоки от един център. Народът се разбяг...
развала - само ед. 1. Разг. Разваляне. 2. Прен. Нравствено падение. Всеобща развала.
развален - развалена, развалено, мн. развалени, прил. 1. Разрушен, повреден. Развалена къща. Развален телевизор. 2. Прен. Покварен, развратен...
развалина - мн. развалини, ж. 1. Обикн, мн. Останки от съборени, рухнали сгради; руини. 2. Прен. Много болен, съсипан, грохнал човек. Той е ця...
разваля - развалиш, мин. св. развалих, мин. прич. развалил, св. — вж. развалям.
развалям - разваляш, несв. и разваля, св. 1. Какво. Събарям, разрушавам, бутам. Развалям къща. 2. Какво. Отказвам се от някаква уговорка; осу...
разваря - развариш, мин. св. разварих, мин. прич. разварил, св. — вж. разварявам.
разварявам - разваряваш, несв. и разваря, св.; какво. Варя нещо, докато започне да се пръска на части или докато омекне напълно. — разварявам с...
разведа - разведеш, мин. св. разведох, мин. прич. развел, св. — вж. развеждам.
разведен - разведена, разведено, мн. разведени, прил. Който се е развел.
разведря - разведриш, мин. св. разведрих, мин. прич. разведрил, св. — вж. разведрявам.
разведрявам - разведряваш, несв. и разведря, св.; каквокого. Правя нещо да стане свежо, ведро. Разведрявам обстановката. Разведрявам приятеля си...
развеждам - развеждаш, несв. и разведа, св.; кого. Водя в различни посоки, на различни места. Развеждам гости.
развейпрах - неизм. Несериозен, безотговорен човек; прахосник.
развенчавам - развенчаваш, несв. и развенчая, св.; кого. Лишавам някого от ореол, от слава, от почести, като показвам, че не ги заслужава. Разве...
развенчая - развенчаеш, мин. св. развенчах, мин. прич. развенчал, св. — вж. развенчавам.
развеселя - развеселиш, мин. св. развеселих, мин. прич. развеселил, св. — вж. развеселявам.
развеселявам - развеселяваш, несв. и развеселя, св.; кого /какво. Правя някой да стане по-весел. — развеселявам се/ развеселя се. Постепенно ме о...
развея - развееш, мин. св. развях, мин. прич. развял, св. — вж. развявам.
развивам - развиваш, несв. и развия, св. 1. Какво/ кого. Разгъвам, разгръщам нещо завито, загърнато. Развивам подарък. Развивам бебе. 2. Какв...
развигор - само ед. Южен вятър през пролетта, който допринася да се развият, да се разлистят горите.
развиделее се - мин. св. развиделя се, мин. прич. развиделяло се, св. — вж. развиделява се.
развидели се - мин. св. развидели се, мин. прич. развиделило се, св.; безл. Развиделее се.
развиделява се - несв. и развиделее се, св.; безл. Започва постепенно да става видело, да се вижда сутрин; разсъмва се.
развикам се - развикаш се, св. — вж. развиквам се.
развиквам се - развикваш се, несв. и развикам се, св. Започвам силно да викам.
развилнея се - развилнееш се, мин. св. развилнях се, мин. прич. развилнял се, св. — вж. развилнявам се.
развилнявам се - развилняваш се, несв. и развилнея се, св. Започвам силно да вилнея.
развинтвам - развинтваш, несв. и развинтя, св.; какво. Развивам нещо завинтено; развъртам. Развинтвам болт.
развинтвам се - развинтваш се, несв. и развинтя се, св. Разг. Започвам да се държа странно, буйствам. Детето се е развинтило. • Развинтена фантази...
развинтя - развинтиш, мин. св. развинтих, мин. прич. развинтил, св. — вж. развинтвам.
развинтя се - развинтиш се, мин. св. развинтих се, мин. прич. развинтил се, св. — вж. развинтвам се.
развит - развита, развито, мн. развити, прил. 1. Който е физически силен, здрав. Развита мускулатура. 2. Който е умствено усъвършенстван; н...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: