Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
реорганизаторка - мн. реорганизаторки, ж. Жена реорганизатор.
реорганизация - мн. реорганизации, ж. Повторно организиране; преустройство, преобразуване, обновяване.
реорганизирам - реорганизираш, несв. и св.; какво. Извършвам реорганизация; преустройвам, преобразувам, променям, обновявам. Реорганизираха дейнос...
реостат - мн. реостати, (два) реостата, м. Спец. Уред за плавно или стъпаловидно изменение на електрическото съпротивление с цел да се регул...
реотан - мн. реотани, (два) реотана, м. 1. Спец. Само ед. Специална метална сплав за жици за електрически нагреватели. 2. Жица от такава сп...
репарации - само мн. Обезщетение за нанесени щети по време на война, което победените изплащат на победителите. // прил. репарационен, репарац...
репарирам - репарираш, несв. и св.; какво. Поправям, възстановявам.
репатрирам - репатрираш, несв. и св.; кого. Връщам в отечеството (бежанци, пленници и др.).
репей - репеят, репея, мн. репеи, (два) репея, м. Бурен с едри листа и топчести бодливи семена, които лесно полепват за дрехи, козина и др...
репертоар - само ед. 1. Съвкупност от пиесите, които се играят от един театрален състав през един сезон. 2. Съвкупност от ролите на един артис...
репетирам - репетираш, несв. и св. Правя репетиция.
репетитор - мн. репетитори, м. 1. Остар. Човек, който помага на ученик да си подготви уроците. 2. Човек, който провежда репетиция. Репетитор н...
репетиция - мн. репетиции, ж. Разучаване чрез повторение на изпълнението на постановка, концерт, танц и др. // прил. репетиционен, репетиционн...
репица - само ед. Вид маслодайно растение, подобно на рапица. // прил. репичен, репична, репично, мн. репични. Репично масло.
репичка - мн. репички, ж. Вид дребна пролетна ряпа за салата (обикн. с червен цвят). Вкусни репички.
реплика - мн. реплики, ж. 1. Кратък отговор или забележка, които съдържат възражение на нещо казано (обикн. от оратор). Реплика от място. 2....
репортаж - мн. репортажи, (два) репортажа, м. Кратко журналистическо описание на събития, прояви, мероприятия и др. Репортаж от мястото на съ...
репортер - мн. репортери, м. Сътрудник на вестник, списание, радио, телевизия, който е изпратен на мястото на събитието, за да го отрази, да ...
репортерка - мн. репортерки, ж. Жена репортер.
репортьор - мн. репортьори, м. Остар. Репортер.
репортьорка - мн. репортьорки, ж. Остар. Репортерка.
репрезентативен - репрезентативна, репрезентативно, мн. репрезентативни, прил. Представителен. // същ. репрезентативност, репрезентативността, ж.
репрезентирам - репрезентираш, несв. и св.; кого/ какво. Представям, представлявам.
репресалии - само мн. Спец. Репресивни мерки, които се налагат на една страна от други държави в отговор на противоправни действия от нейна стр...
репресивен - репресивна, репресивно, мн. репресивни, прил. Който има за цел насилствено да прекъсне, да предотврати нещо; наказателен. // същ. ...
репресирам - репресираш, несв. и св.; кого/какво. Подлагам на репресии; потискам, тиранизирам.
репресия - мн. репресии, ж. Наказателна мярка от държавни органи; санкция, потискане.
реприз - само ед. 1. Спец. В музиката — повторение на част в произведение непосредствено след първото изпълнение или след друга част. 2. Мр...
реприза - само ед. Реприз.
репродуктор - ми. репродуктори, (два) репродуктора, м. 1. Високоговорител. 2. Човек, който прави репродукции.
репродукция - мн. репродукции, ж. 1. Само ед. Възпроизвеждане. 2. Картина, фотография и др., възпроизведени (и размножени) чрез печат или снимка...
репродуцирам - репродуцираш, несв. и св.; какво. Правя репродукция; възпроизвеждам.
република - мн. републики, ж. 1. Само ед. Форма на управление, при която държавните органи са изборни за определен срок. 2. Държава с такова у...
републиканец - мн. републиканци, м. 1. Привърженик на републиката като форма на управление. 2. Член на републиканска партия. // прил. републиканс...
репутация - само ед. Обществено мнение или оценка за някого; реноме. Лоша репутация.
репча се - репчиш се, мин. св. репчих се, мин. прич. репчил се, несв. Разг. Перча се, надувам се, заплашвам. Стига си се репчил!
реса - мн. реси, ж. 1. Еднополово гроздовидно съцветие на някои растения. Реса на орех. 2. Съцветие на лоза. 3. Царевична свила. 3. С...
ресна - мн. ресни, ж. Снопче нишки за украса, привързани в единия край, или отделна нишка, висулка за украса. Ресни на шал.
реснар - реснарят, реснаря, мн. реснари, м. Занаятчия, който прави ресни (за мебели, завеси и др.).
реснат - ресната, реснато, мн. реснати, прил. Който е с ресни.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: