Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разцелувам - разцелуващ, св.; кого. Целувам многократно, звучно или силно. Разцелувах го за добре дошъл.
разценка - мн. разценки, ж. Установена цена за заплащане на единица работа, услуга или др.; тарифа. Имат добри разценки.
разцентровам - разцентроваш, несв. и св. 1. Какво. Правя да не се движи правилно, нарушавам центровката. Разцентровах машината. 2. Прен. Разг. Ко...
разцепвам - разцепваш, несв. и разцепя, св.; какво. 1. Разделям на две (чрез цепене). Разцепих дървото. Разцепих навалицата. 2. Пуквам, спуква...
разцепление - мн. разцепления, ср. Разцепване, разединяване на партия, организация и др. под.
разцепя - разцепиш, мин. св. разцепих, мин. прич. разцепил, св. — вж. разцепвам.
разцъфвам - разцъфваш, несв. и разцъфна, св. Изведнъж разцъфтявам. За една нощ цветето разцъфна. Момичето е разцъфнало.
разцъфна - разцъфнеш, мин. св. разцъфнах, мин. прич. разцъфнал, св. — вж. разцъфвам.
разцъфтя - разцъфтиш, мин. св. разцъфтях, мин. прич. разцъфтял, св. — вж. разцъфтявам.
разцъфтявам - разцъфтяваш, несв. и разцъфтя, св. 1. За цвят, пъпка, растение — отварям се нашироко; цъфвам. 2. Прен. Преуспявам, процъфтявам, п...
разчеквам - разчекваш, несв. и разчекна, св.; какво/кого. 1. Разтварям нашироко до болка нещо прибрано, свито, свързано (обикн. уста, крака). ...
разчекна - разчекнеш, мин. св. разчекнах, мин. прич. разчекнал, св. — вж. разчеквам.
разчепкам - разчепкаш, св. — вж. разчепквам.
разчепквам - разчепкваш, несв. и разчепкам, св.; какво. 1. За вълна и др. под. — чепкам в различни посоки изцяло, за да направя пухкав. 2. Прен...
разчертавам - разчертаваш, несв. и разчертая, св.; какво. Разпределям повърхността на нещо в полета, графи с някакво предназначение. Разчертах и...
разчертая - разчертаеш, мин. св. разчертах, мин. прич. разчертал, св. — вж. разчертавам.
разчесвам - разчесваш, несв. и разчеша, св.; какво. 1. Остар. Разресвам. Разчесах си косата. 2. За пъпка, рана и др. под. — от интензивно чеса...
разчет - само ед. Предварително съставен план за изразходване; сметка.
разчета - разчетеш, мин. св. разчетох, мин. прич. разчел, св. — вж. разчитам.
разчеша - разчешеш, мин. св. разчесах, мин. прич. разчесал, св. — вж. разчесвам.
разчиствам - разчистваш, несв. и разчистя, св.; какво. 1. Правя да стане чист и подреден; разтребвам, почиствам. Разчистихме и излязохме. 2. Ос...
разчистя - разчистиш, мин. св. разчистих, мин. прич. разчистил, св. — вж. разчиствам.
разчитам - разчиташ, несв. и разчета, св.; какво. 1. Прочитам нещо, което трудно се вижда или което е написано с непознати знаци. Разчетох на...
разчленя - разчлениш, мин. св. разчлених, мин. прич. разчленил, св. — вж. разчленявам.
разчленявам - разчленяваш, несв. и разчленя, св.; какво. 1. Деля на части, на подразделения, на членове. Разчленявам проблема. 2. Произнасям на ...
разчовъркам - разчовъркаш, св. — вж. разчовърквам.
разчовърквам - разчовъркваш, несв. и разчовъркам, св.; какво. 1. Издълбавам, чопля с човъркане. Разчовърках тортата да си извадя че-решка. 2. За ...
разчоплям - разчопляш, несв. и разчопля, св.; какво. 1. Издълбавам, разтварям с чоплене. 2. За пъпка, рана и др. под. — развреждам, подлютявам...
разчорлен - разчорлена, разчорлено, мн. разчорлени. прил. 1. Разбъркан, разрошен, стърчащ. Разчорлена брада. 2. Който е с разбъркана, разрошен...
разчорля - разчорлиш, мин. св. разчорлих, мин. прич. разчорлил, св. — вж. разчорлям.
разчорлям - разчорляш, несв. и разчорля, св.; кого/какво. Правя да стане чорлав. — разчорлям се/разчорля се. Ставам чорлав.
разчувам се - разчуваш се, несв. и разчуя се, св. Разпространявам се, разнасям се, бивам чут от много хора. Мълвата се разчу бързо.
разчувствам - разчувстваш, св.; кого. Вълнувам силно, докарвам в умиление; разнежвам, затрогвам, покъртвам, просълзявам. — разчувствам се. Изпад...
разчувствувам - разчувствуваш, св. Разчувствам.
разчупвам - разчупваш, несв. и разчупя, св.; какво. 1. Разделям на две чрез чупене. Разчупих хляба. 2. Разделям на много части, на късове. 3. ...
разчупя - разчупиш, мин. св. разчупих, мин. прич. разчупил, св. — вж. разчупвам.
разчуя се - разчуеш се, мин. св. разчух се, мин. прич. разчул се, св. — вж. разчувам се.
разшавам - разшаваш, св.; какво/кого. Правя да започне да се движи; раздвижвам, размърдвам. — разшавам се. Разг. Започвам да се движа; раздви...
разшетам се - разшеташ се, св. — вж. разшетвам се.
разшетвам се - разшетваш се, несв. и разшетам се, св. 1. Започвам усилено да шетам. 2. Започвам да ходя, да действам. Вълкът се разшета из стадат...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: