Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
развъртявам - развъртяваш, несв. и развъртя, св.; какво. 1. Развъртам. 2. Въртя около себе си в различни посоки. Развъртявам брадва. 3. Прен. Ра...
развявам - развяваш, несв. и развея, св.; какво. 1. Вея в различни посоки. Вятърът развява праха му из полето. 2. Размахвам, за да се ветрее,...
разгадавам - разгадаваш, несв. и разгадая, св.; какво. Долавям тайния смисъл на нещо неясно, на загадка. Разгадавам план. Разгадавам сън.
разгадая - разгадаеш, мин. св. разгадах,мин. прич. разгадал, св. — вж. разгадавам.
разгазвам - разгазваш, несв. и разгазя, св.; какво. Разстилам с газене; размачквам.
разгазя - разгазиш, мин. св. разгазих, мин. прич. разгазил, св. — вж. разгазвам.
разгалвам - разгалваш, несв. и разгаля, св.; кого/ какво. Подтиквам към глезене; разглезвам.
разгаля - разгалиш, мин. св. разгалих, мин. прич. разгалил, св. — вж. разгалвам.
разгар - само ед. Най-усиленият момент от една дейност, връхната и точка; кипеж. Разгар на жътвата.
разгарям - разгаряш, несв. и разгоря, св.; какво. 1. Правя нещо да гори силно. Разгарям огън. 2. Прен. Предизвиквам засилване на чувство у ня...
разгарям се - разгаряш се, несв. и разгоря се, св. 1. Започвам да горя все по-силно. Огънят се разгоря. 2. Прен. Проявявам се с голяма интензивн...
разгащвам - разгащваш, несв. и разгащя, св. 1. Кого. Нарушавам спретнатия вид на някого, обикновено чрез смъкване на гащите и показване на бел...
разгащя - разгащиш, мин. св. разгащих, мин. прич. разгащил, св. — вж. разгащвам.
разгеле - нареч. Разг. Тъкмо (навреме или намясто). Разгеле е още светло — ще отидем до хълма.
разглаголствам се - разглаголстваш се, св. Остар. Започвам много да говоря; разприказвам се.
разглаголствувам се - разглаголствуваш се, несв. Разглаголствам се.
разгласа - само ед. Разгласяване.
разглася - разгласиш, мин. св. разгласих, мин. прич. разгласил, св. — вж. разгласявам.
разгласявам - разгласяваш, несв. и разглася, св.; какво. Уведомявам много хора чрез устно или писмено съобщение за нещо; давам гласност. Разглас...
разгласям - разгласяш, несв. Разгласявам.
разгледам - разгледаш, св. — вж. разглеждам.
разглеждам - разглеждаш, несв. и разгледам, се. 1. Какво/ кого. Дълго се взирам, за да видя нещо в детайли, от всички страни. Разглеждам картин...
разглезвам - разглезваш, несв. и разглезя, св.; кого/какво. Правя някого (или нещо) да стане глезен; разгалвам. Разглезвам дете. Разглезвам куч...
разглезен - разглезена, разглезено, мн. разглезени, прил. Глезен. Разглезено дете. //същ. разглезеност, разглезеността, ж.
разглезя - разглезиш, мин. св. разглезих, мин. прич. разглезил, св. - вж. разглезвам.
разглобка - мн. разглобки, ж. Разглобяване.
разглобя - разглобиш, мин. св. разглобих, мин. прич. разглобил, св. — вж. разглобявам.
разглобявам - разглобяваш, несв. и разглобя, св.; какво. Разделям на съставни части нещо сглобено. Разглобявам печка.
разглобяем - разглобяема, разглобяемо, мн. разглобяеми, прил. Който може да бъде разглобен и сглобен отново.
разгневен - разгневена, разгневено, мн. разгневени, прил. Който се е разгневил. Разгневена жена.
разгневя - разгневиш, мин. св. разгневих, мин. прич. разгневил, св. — вж. разгневявам.
разгневявам - разгневяваш, несв. и разгневя, св.; кого. Предизвиквам гняв у някого, карам го да стане гневен; ядосвам, разсърдвам. — разгневявам...
разговарям - разговаряш, несв.; с кого, за какво. Водя разговор. Разговарям с майка си.
разговор - мн. разговори, (два) разговора, м. Устна размяна на думи, на мнения; беседа.
разговорен - разговорна, разговорно, мн. разговорни, прил. 1. Който се употребява само при неофициален разговор, в устна реч. 2. Който е направ...
разговорка - обикн. ед. Приятен, лек, неангажиращ разговор; раздумка.
разговорлив - разговорлива, разговорливо, мн. разговорливи, прил. Който бързо намира контакт с друг човек и обича да говори; общителен, разговор...
разговорник - мн. разговорници, (два) разговорника, м. Книга, която се използва при общуване на чужд език и която съдържа разговорни фрази или ц...
разговорчив - разговорчива, разговорчиво, мн. разговорчиви, прил. Разговорлив. // същ. разговорчивост, разговорчивостта, ж.
разговоря - разговориш, мин. св. разговорих, мин. прич. разговорил, св. — вж. разговарям.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: