Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
развитие - само ед. 1. Развиване. 2. Постоянно преминаване от един етап в друг — по-горен, по-съвършен; напредък.
развихря се - развихриш се, мин. св. развихрих се, мин. прич. развихрил се, св. — вж. развихрям се.
развихрям се - развихряш се, несв. и развихря се, св. 1. За природно явление — проявявам се с голяма сила, с вихри. Бурята се развихри. 2. Прен. ...
развия - развиеш, мин. св. развих, мин. прич. развил, св. — вж. развивам.
развлека - развлечеш, мин. св. развлякох, мин. прич. развлякъл, св. — вж. развличам.
развлечение - мн. развлечения, ср. Занимание, което доставя удоволствие през свободното време; забавление.
развличам - развличаш, несв. и развлека, св. 1. Какво. Влека и оставям на различни места, безразборно. Развличам вълната из стаята. 2. Прен. К...
развод - мн. разводи, (два) развода, м. Разделяне на двама съпрузи чрез съдебно дело. // прил. разводен, разводна, разводно, мн. разводни.
разводач - мн. разводачи, м. 1. Лице, което развежда, придружава гости. 2. Спец. Лице, което поставя и сменя часови.
разводня - разводниш, мин. св. разводних, мин. прич. разводнил, св. — вж. разводнявам.
разводнявам - разводняваш, несв. и разводня, св.; какво. 1. Слагам повече от необходимото количество вода в течност, намалявам концентрацията. Р...
развоен - развойна, развойно, мн. развойни, прил. Който се намира в период на развитие, на развой.
развозвам - развозваш, несв. и развозя, св.; какво/ кого. Возя и оставям на различни места. Развозвам товари по домовете. Развозвам хора.
развозя - развозиш, мин. св. развозих, мин. прич. развозил, св. — вж. развозвам.
развой - развоят, развоя, само ед., м. Развиване, развитие. Развой на икономиката.
разврат - само ед. 1. Безразборни полови връзки. Мразя разврата. 2. Прен. Пълно нравствено разложение; поквара, безнравственост.
развратен - развратна, развратно, мн. развратни, прил. 1. Който е отдаден на разврат. Развратен народ. 2. Който води, подтиква към разврат. Ра...
развратник - мн. развратници, м. Човек, който е отдаден на разврат (в 1 знач.). // прил. развратнически. развратническа, развратническо, мн. ра...
развратница - мн. развратници, ж. Жена развратник.
развратнича - развратничиш, мин. св. развратничих, мин. прич. развратничил, несв. Отдавам се на разврат (в 1 знач.).
развратя - развратиш, мин. св. развратих, мин. прич. развратил, св. — вж. развращавам.
развращавам - развращаваш, несв. и развратя, се.; какво/кого. Подтиквам към разврат; покварявам. Развращавам дете. Развратиха народа.
развредя - развредиш, мин. св. развредих, мин. прич. развредил, св. — вж. развреждам.
развреждам - развреждаш, несв. и развредя, св.; какво. Не позволявам да заздравее. Развреждам рана.
развръзка - мн. развръзки, ж. Край на някоя заплетена история (реална или измислена), в който става ясна съдбата на героите.
развръщам - развръщаш, несв. и развърна, св.; какво. Разполагам на голяма територия. Развръщам войска.
развъдник - мн. развъдници, (два) развъдника, м. Място, където се развъжда нещо. Развъдник за риба.
развъдя - развъдиш, мин. св. развъдих, мин. прич. развъдил, св. — вж. развъждам.
развъждам - развъждаш, несв. и развъдя, св.; какво. Размножавам или подпомагам размножаването на домашни животни, риби и др. — развъждам се/ра...
развълнувам - развълнуваш, сw.; какво/кого. Предизвиквам вълнение у някого. Думите му ме развълнуваха. — развълнувам се. Започвам да се вълнувам...
развървя - развървиш, мин. св. развървих, мин. прич. развървил, св. — вж. развървям.
развървя се - развървиш се, мин. св. развървях се, мин. прич. развървял се, св. — вж. развървявам се.
развървявам се - развървяваш се. несв. и развървя се, св. Започвам да вървя все повече.
развървям - развървяш, несв. и развървя, св.; какво. Изнизвам нанизана връв и др.
развържа - развържеш, мин. св. развързах, мин. прич. развързал, св. — вж. развързвам.
развързвам - развързваш, несв. и развържа, св.; какво. 1. Отвързвам нещо завързано. Развързвам куче. 2. Прен. Освобождавам. • Развързвам кесият...
развърна - развърнеш, мин. св. развърнах, мин. прич. развърнал, св. — вж. развръщам.
развъртам - развърташ, несв. и развъртя, св. Отвивам, развивам нещо завъртяно, завито. Развъртам гайка.
развъртвам - развъртваш, несв. Развъртявам.
развъртя - развъртиш, мин. св. развъртях, мин. прич. развъртял, св. — вж. развъртам и развъртявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: