Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разположа - разположиш, мин. св. разположих, мин. прич. разположил, св. — вж. разполагам.
разположен - разположена, разположено, мн. разположени, прил. 1. Който има разположение (в 1 знач.). Къщата е разположена на едно бърдо. 2. Здр...
разположение - мн. разположения, ср. 1. Мястото, където се намират сграда, постройка, стая и др. по отношение на други. Южно разположение. Хубаво...
разпорвам - разпорваш, несв. Разпарям.
разпоредба - мн. разпоредби, ж. Разпореждане, заповед.
разпоредител - разпоредителят, разпоредителя, мн. разпоредители, м. 1. Служител в кино или в театрален салон, който проверява билетите и показва ...
разпоредителка - мн. разпоредителки, ж. Жена разпоредител.
разпоредя - разпоредиш, мин. св. разпоредих, мин. прич. разпоредил, св. — вж. разпореждам.
разпореждам - разпореждаш, несв. и разпоредя, св.; какво, на кого. Заповядвам на много хора (обикн. на подчинени); нареждам. — разпореждам се/ра...
разпоря - разпориш, мин. св. разпорих и разпрах, мин. прич. разпорил и разпрал, св. — вж. разпарям.
разпоя - разпоиш, мин. св. разпоих, мин. прич. разпоил, св. — вж. разпоявам.
разпоявам - разпояваш, несв. и разпоя, св.; какво. Разделям, разлепвам частите на нещо запоено. Разпоявам проводник.
разпра - мн. разпри, ж. Кавга, спор, разправия, свада.
разправа - мн. разправи, ж. Караница, спор, разпра, препирня, разправяне.
разправия - мн. разправии, ж. Караница, спор, разправа.
разправя - разправиш, мин. св. разправих, мин. прич. разправил, св. — вж. разправям.
разправям - разправяш, несв. и разправя, св. Разг. 1. {Какво) Разказвам устно. Разправям истории. 2. Какво. Говоря, казвам. Какво разправяш? —...
разпран - разпрана, разпрано, мн. разпрани, прил. Разкъсан, раздран, разпорен. • Като разпран. Без мярка.
разпратя - разпратиш, мин. св. разпратих, мин. прич. разпратил, св. — вж. разпращам.
разпращам - разпращаш, несв. и разпратя, св.; какво/кого. Пращам в различни посоки. Разпратих писмата. Разпратихме хората по къщите.
разпрегна - разпрегнеш, мин. св. разпрегнах, мин. прич. разпрегнал, св. — вж. разпрягам.
разпределение - мн. разпределения, ср. 1. Разпределяне. Разпределение на помощи. 2. Начин на разпределяне. 3. Програма, план за бъдеща работа с ра...
разпределител - разпределителят, разпределителя, мн. разпределители, (два) разпределителя, м. 1. Приспособление към машина, което служи за разпред...
разпределя - разпределиш, мин. св. разпределих, мин. прич. разпределил, св. — вж. разпределям.
разпределям - разпределяш, несв. и разпределя, св.; какво/кого. Деля нещо на части между много. Разпределям храна. Разпределям хората според въз...
разприказвам се - разприказваш се, несв. и св. Почвам да приказвам, увличам се да приказвам, да говоря.
разпродавам - разпродаваш, несв. и разпродам, св.; какво. Продавам изцяло на различни хора.
разпродажба - мн. разпродажби, ж. Продажба на конфискувана, отнета стока или собственост на по-ниски цени.
разпродам - разпродадеш, мин. св. разпродадох, мин. прич. разпродал, св. — вж. разпродавам.
разпростирам - разпростираш, несв. и разпростра, св.: какво. Простирам върху голяма територия; разстилам. — разпростирам се/разпростра се. 1. Про...
разпростра - разпростреш, мин. св. разпрострях, мин. прич. разпрострял, се. — вж. разпростирам.
разпространен - разпространена, разпространено, мн. разпространени, прил. Широко известен. Разпространено мнение.
разпространение - само ед. Разпространяване.
разпространител - разпространителят, разпространителя, мн. разпространители, м. Този, който разпространява нещо. Разпространител на книги.
разпространителка - мн. разпространителки, ж. Жена разпространител.
разпространя - разпространиш, мин. св. разпространих, мин. прич. разпространил, св. — вж. разпространявам.
разпространявам - разпространяваш, несв. и разпространя, св.; какво. Правя да обхване голяма територия или много хора; разпръсквам, разнасям. Разпро...
разпръсвам - разпръсваш, несв. и разпръсна, св.; какво/кого. Пръскам на различни места поединично.
разпръскам - разпръскаш, св. — вж. разпръсквам.
разпръсквам - разпръскваш, несв. и разпръскам, св. 1. Какво/кого. Пръскам в различни посоки на много места. Разпръсквам тълпа. 2. Прен. Какво. П...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: