Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
радиоклуб - мн. радиоклубове, (два) радиоклуба, м. Клуб на радиолюбители.
радиолампа - мн. радиолампи, ж. Електронна лампа, използвана в радиотехниката.
радиолечение - мн. радиолечения, ср. Лечение чрез радиоактивно облъчване.
радиолог - мн. радиолози, м. Специалист по радиология.
радиология - само ед. Наука за енергията, получена при разпадането на радиоактивни елементи, и за нейното приложение в медицинската практика.
радиолокатор - мн. радиолокатори, (два) радиолокатора, м. Устройство за откриване на различни обекти чрез радиолокация.
радиолокация - само ед. Определяне местоположението на обектите чрез облъчване с радиовълни.
радиометрия - само ед. 1. Дял от физиката, който се занимава със средствата и начините за измерване на лъчистата енергия. 2. Спец. Начин за търс...
радиопеленгатор - мн. радиопеленгатори, (два) радиопеленгатора, м. Радиозасечник.
радиопират - мн. радиопирати, м. Човек, който се включва и води предавания на определени радиовълни, без да има регистрирана радиостанция // съ...
радиопредавател - радиопредавателят, радиопредавателя, мн. радиопредаватели, (два) радиопредавателя, м. Апаратура за произвеждане и предаване на рад...
радиоприемник - мн. радиоприемници, (два) радиоприемника, м. Апарат за приемане на радиовълни и трасформирането им в звукове; радиоапарат.
радиостанция - мн. радиостанции, ж. 1. Апаратура, инсталация за предаване и приемане на сигнали, на информация посредством радиовълни. 2. Уред за...
радиотелеграф - обикн. ед. Система за телеграфна връзка посредством радиовълни; безжичен телеграф.
радиотелеграфист - мн. радиотелеграфисти, м. Човек, който предава или приема по радиотелеграф; радист.
радиотелеграфистка - мн. радиотелеграфистки, ж. Жена радиотелеграфист.
радиотерапия - само ед. Лекуване с радиоактивни елементи.
радиотехник - мн. радиотехници, м. Специалист по радиотехника.
радиотехника - само ед. 1. Наука за електромагнитните колебания и радиовълните, както и за тяхното приложение в практиката. 2. Съвкупност от ради...
радиоточка - мн. радиоточки, ж. Домашен високоговорител.
радиотранслация - мн. радиотранслации, ж. Препращане на радио сигнали.
радиоуредба - само ед. Апаратура за приемане и усилване на радиосигнали с цел озвучаване на големи помещения, селища и др.
радиофикация - само ед. Снабдяване, оборудване с приспособления за радиовръзка.
радиофицирам - радиофицираш, несв. и св.; какво. Снабдявам, обзавеждам с приспособления за радиовръзка. Радиофицирахме района.
радист - мн. радисти, м. Радиотелеграфист.
радистка - мн. радистки, ж. Жена радист.
радиус - обикн. ед. 1. Спец. В геометрията - права линия, която съединява центъра с коя да е точка от окръжност или от повърхността на къл...
радост - радостта, мн. радости, ж. 1. Само ед. Чувство на вътрешно задоволство, удоволствие, което се изразява с вълнение, възбуда. Голяма ...
радостен - радостна, радостно, мн. радостни, прил. 1. Който е обхванат от радост. Радостно дете. 2. Който предизвиква радост. Радостно събити...
радушен - радушна, радушно, мн. радушни, прил. Изпълнен с радушие. Радушен разговор. // същ. радушност, радушността, ж.
радушие - само ед. Непринудена любезност, сърдечно отношение при приемане на гости или при услуга; радушност.
раждаемост - раждаемостта, само ед., ж. Степен на ражданията в определено време (за определено общество). Висока раждаемост.
раждам - раждаш, несв. и родя, св. 1. Добивам рожба, ставам майка. Роди вчера. Роди го в неделя. 2. За растение, почва — давам плод. Ябълка...
раждам се - раждаш се, несв. и родя се, св. 1. Появявам се на света, започвам да живея като отделно същество. 2. За растение — пониквам, израс...
раз - нареч. Веднъж. Разбирам от раз. Раз-два.
раз- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Разпространение на действието в различни посоки центробежно, напр.: разбягвам се...
разбера - разбереш, мин. св. разбрах, мин. прич. разбрал, св. - вж. разбирам.
разбеснея се - разбеснееш се, мин. св. разбеснях се, мин. прич. разбеснял се, св. — вж. разбеснявам се.
разбеснявам се - разбесняваш се, несв. и разбеснея се, св. Започвам (силно) да беснея.
разбесувам се - разбесуваш се, св. За женско животно, особено за куче — събирам мъжки около себе си, защото съм разгонен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: