Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
ресница - мн. ресници, ж. Обикн. мн. Немного дълги косъмчета по края на клепача които предпазват окото; мигли.
ресор - мн. ресори, (два) ресора, м. Еластично приспособление в превозно средство, което смекчава удари, вибрации; пружина. // прил. ресор...
респект - само ед. Уважение, почит, почитание, страхопочитание. Обръщам се с респект към някого. Внушавам респект.
респективен - респективна, респективно, мн. респективни, прил. Съответстващ, отговарящ, съответен. // нареч. респективно.
респектирам - респектираш, несв. и св.; кого. Внушавам, предизвиквам респект, уважение. Думите му ме респектираха.
реставратор - мн. реставратори, м. 1. Човек, който реставрира или се стреми към реставрирането на нещо. 2. Специалист по възстановяване на ста...
реставраторка - мн. реставраторки, ж. Жена реставратор.
реставрация - само ед. 1. Възстановяване (на свален политически строй, режим). 2. Възстановяване на старинни произведения на изкуството и архите...
реставрирам - реставрираш, несв. и св.; какво. Правя реставрация.
реституирам - реституираш, несв. и св.; какво. Правя реституция.
реституция - само ед. Възстановяване на права върху насилствено отнета собственост.
ресто - 1. Същ., ср., само ед. Остатък от сума след плащане. Дай му рестото! 2. Нареч. Разг. Обратно, назад.
ресторант - мн. ресторанти, (два) ресторанта, м. Заведение за обществено хранене със сервитьор. Отивам да ям на ресторант. // прил. ресторантс...
рестриктивен - рестриктивна, рестриктивно, мн. рестриктивни, прил. Ограничителен.
рестрикция - мн. рестрикции, ж. Ограничение.
ресурси - само мн. Запас от средства, от природни богатства; източник.
ретина - само ед. Спец. Гъсто мрежесто разклонение на очния нерв, чрез което се възприемат образите.
реторика - само ед. 1. Теория на красноречието, на ораторското изкуство. 2. Прен. Пренебр. Претрупване на фразата, което води до безсъдържате...
реторичен - реторична, реторично, мн. реторични, прил. 1. Който се отнася до реторика; красноречив. 2. Прен. Надут, претрупан, безсъдържателен...
реторически - реторическа, реторическо, мн. реторически, прил. Реторичен.
реторта - мн. реторти, ж. Кълбовиден стъклен съд с извит настрани отвор за лабораторни химически опити.
ретранслатор - мн. ретранслатори, (два) ретранслатора, м. Станция за ретранслация.
ретранслация - само ед. Спец. Препредаване на радио- или телевизионна програма.
ретранслирам - ретранслираш, несв. и св.; какво. Препредавам.
ретро- - Първа съставна част на сложни думи със значение назад, отзад, напр. ретромузика, ретромода и др.
ретрограден - ретроградна, ретроградно, мн. ретроградни, прил. Който е против напредъка, прогреса; назадничав. // същ. регроградност, ретроградн...
ретромода - само ед. Актуализирана стара мода или елементи от нея.
ретроспективен - ретроспективна, ретроспективно, мн. ретроспективни, прил. В който се прави ретроспекция. Ретроспективна изложба.
ретроспекция - обикн. ед. 1. Връщане назад, в миналото, за да се направи преглед. 2. Спец. Художествен похват, при който героят се връща в минало...
ретуш - само ед. Ръчно поставени сенки на негатив или снимка.
ретуширам - ретушираш, несв. и св.; какво. 1. Ръчно поставям сенките на негатив, снимка и др. 2. Прен. Смекчавам недостатъци. // същ. ретушира...
ретушировка - само ед. Ретуширане.
рефер - мн. рефери, м. Съдия на спортно състезание. // прил. реферски, реферска, реферско, мн. реферски. Реферски сигнал.
реферат - мн. реферати, (два) реферата, м. 1. Доклад за осведомяване, обучаване на слушатели; сказка, беседа. 2. Кратко научно съобщение.
референдум - мн. референдуми, (два) референдума, м. Пряко допитване до народа, който чрез гласуване трябва да изрази мнението си по важен държа...
референт - мн. референти, м. 1. Длъжностно лице в учреждение, което дава съвет, мнение или прави доклади по определени въпроси. 2. Докладчи...
референции - само мн. Препоръки, сведения, отзиви за някого или за нещо.
реферирам - реферираш, несв. и св. 1. Изнасям доклад, реферат, сказка; докладвам, обсъждам. 2. Съдийствам спортно състезание.
рефлекс - мн. рефлекси, (два) рефлекса, м. 1. Непреднамерено реагиране на организма в отговор на външно влияние при участие на централната н...
рефлексия - мн. рефлексии, ж. 1. Отражение. 2. Размишление; мисъл, предизвикана от нещо.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: