Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

love - Намерени са 19 думи от търсенето
ловец - мн. ловци, м. Човек, който се занимава с лов.
зловещ - зловеща, зловещо, мн. зловещи, прил. Който предвещава зло, всява страх, ужас. Зловещ замък. Зловещ вик. // нареч. зловещо.
оловен - оловна, оловно, мн. оловни, прил. 1. Който съдържа олово. Оловен окис. 2. Направен от олово. Оловен войник. 3. Свързан с производс...
словен - словна, словно, мн. словни, прил. Който се отнася до дума, слово; лексикален. Словен запас.
пуловер - мн. пуловери, (два) пуловера, м. Плетена дреха за горната част на тялото без яка, която се носи обикновено върху блуза или върху р...
условен - условна, условно, мн. условни, прил. 1. Който може да се извърши при определени условия; относителен. Уговорихме си условен час на...
дословен - дословна, дословно, мн. дословни. прил. Който се придържа стриктно към думите на някакъв текст: буквален. Дословен превод.
мисловен - мисловна, мисловно, мн. мисловни, прил. Който е свързан с мисълта; разсъдъчен. Мисловен процес. // същ. мисловност, мисловността, ...
словесен - словесна, словесно, мн. словесни, прил. 1. Който се отнася до слово и до словесност. 2. Който е с думи; говорен. Словесен портрет.
поголовен - поголовна, поголовно, мн. поголовни, прил. Който засяга всички и всичко; масов.
безусловен - безусловна, безусловно, мн. безусловни.1. Който не е свъзан с поставяне на каквито и да е условия.2. Пълен, абсолютен.// нареч. бе...
голословен - голословна, голословно, мн. голословни, прил.Който не е подкрепен с доказателства или факти. Голословни твърдения.
краесловен - краесловна, краесловно, мн. краесловни, прил. Спец. В езикознанието — с който завършва думата. Краесловна гласна.
словесност - словесността, само ед., ж. Творчество с думи; книжнина. Народна словесност.
баснословен - баснословна, баснословно, мн. баснословни.Необичайно голям, изключителен.
благословен - благословена, благословено, мн. благословени, прил.1. Който е осветен чрез молитва.2. Прен. Който е достоен за похвала и благодарн...
безсловесен - безсловесна, безсловесно, мн. безсловесни.1. Който е лишен от способността да говори.2. Мълчалив, тих; безропотен.
здравословен - здравословна, здравословно, мн. здравословни, прил. 1. Който се отнася до здраве. Здравословни причини. 2. Който е полезен за здра...
безприкословен - безприкословна, безприкословно, мн. безприкословни.Който не допуска възражение.// нареч. безприкословно.// същ. безприкословност, ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: