Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
раздухам - раздухаш, св. — вж. раздухвам.
раздухвам - раздухваш, несв. и раздухам, св. 1. Какво. С духане разпръсквам на разни страни. Раздухвам пепелта. 2. Какво. С духане разпалвам п...
раздуя - раздуеш, мин. св. раздух, мин. прич. раздул, св. — вж. раздувам.
раздърпам - раздърпаш, св. — вж. раздърпвам.
раздърпвам - раздърпваш, несв. и раздърпам, св.; какво. 1. Дърпам на различни страни. Раздърпвам вълна. 2. Дърпам от различни страни, та разреж...
раздявам - раздяваш, несв. и раздяна, св.; какво. 1. Свалям от гърба си нещо задянато. 2. Изваждам нещо вдянато.
раздяла - мн. раздели, ж. 1. Разделяне с близки. 2. Време, през което човек е разделен от близките си. Нашата раздяла беше кратка.
раздяна - разденеш, мин. св. раздянах, мин. прич. раздянал, св. — вж. раздявам.
разединен - разединена, разединено, мн. разединени, прил. Който не е единен. Разединена страна. // същ. разединеност, разединеността, ж.
разединение - мн. разединения, ср. Разединяване.
разединя - разединиш, мин. св. разединих, мин. прич. разединил, св. — вж. разединявам.
разединявам - разединяваш, несв. и разединя, св.; какво/кого. Нарушавам единството; разделям.
разжалвам - разжалваш, несв. Спец. Отнемам военен чин.
разжалвам се - разжалваш се, несв. и разжаля се, св. Обхваща ме все по-силна жал; разтъжавам се.
разжаля се - разжалиш се, мин. св. разжалих се, мин. прич. разжалил се, св. — вж. разжалвам се.
разжарвам се - разжарваш се, несв. и разжаря се, св. 1. За огън — разгорява се и се получава жар. 2. Прен. Разг. Обхваща ме жар, силна страст.
разжаря се - разжариш се, мин. св. разжарих се, мин. прич. разжарил се, св. — вж. разжарвам се.
разженвам - разженваш, несв. и разженя, св.; кого. Разг. Развалям годеж, брак; развеждам. — разженвам се/разженя се. Развеждам се.
разженя - разжениш, мин. св. разжених, мин. прич. разженил, св. — вж. разженвам.
раззеленея се - раззеленееш се, мин. св. раззеленях се, мин. прич. раззеленял се, св. — вж. раззеленявам се.
раззеленя се - раззелениш се, мин. св. раззелених се, мин. прич. раззеленил се, св. Раззеленея се.
раззеленявам се - раззеленяваш се, несв. и раззеленея се, св. Постепенно ставам зелен, покривам се със зеленина.
раззема - разземеш, мин. св. раззех, мин. прич. раззел, св. — вж. разземам.
разземам - разземаш, несв. и раззема, св.; какво. Вземам малко по малко от нещо, докато се свърши.
разигравам - разиграваш, несв. и разиграя, св. 1. Каквокого. Правя така, че нещо или някой да започне да играе. Разигравам кон. Разигравам сърц...
разиграя - разиграеш, мин. св. разиграх, мин. прич. разиграл, св. — вж. разигравам.
разисквам - разискваш, несв.; какво. Разменям мисли по определен проблем с други хора; разглеждам, обсъждам. Разисквам закон.
разкажа - разкажеш, мин. св. разказах, мин. прич. разказал, св. — вж. разказвам.
разказ - мн. разкази, (два) разказа, м. 1. Разказване (на някаква случка). Чух разказа му. 2. Спец. Късо художествено произведение в проза,...
разказвам - разказваш, несв. и разкажа, св.; какво, на кого. С думи описвам, обяснявам случки и истории, на които съм бил свидетел, които съм ...
разказвателен - разказвателна, разказвателно, мн. разказвателни, прил. Разказен, повествователен.
разказвач - мн. разказвачи, м. 1. Човек, който (умее да) разказва. 2. Автор на разкази (във 2 знач.). // прил. разказвачески, разказваческа, р...
разказвачка - мн. разказвачки, ж. Жена разказвач.
разкайвам се - разкайваш се, несв. и разкая се, св. 1. За какво. Обхваща ме разкаяние. 2. Разг. Съжалявам.
разкалвам - разкапваш, несв. и разкалям, св.; какво. Правя да стане кален. Дъждът разкаля земята. — разкалвам се/разкалям се. Ставам кален. Ул...
разкалугеря - разкалугериш, мин. св. разкалугерих, мин. прич. разкалугерил, св. — вж. разкалугерявам.
разкалугерявам - разкалугеряваш, несв. и разкалугеря, св.; кого. Отнемам калугерски сан; разпопвам. — разкалугерявам се/ разкалугеря се. Отказвам с...
разкалям - разкаляш, св. — вж. разкалвам.
разкандърдисам - разкандърдисаш, св. — вж. разкандърдисвам.
разкандърдисвам - разкандърдисваш, несв. и разкандърдисам, св.; кого. Разг. С думи карам някого да се откаже от нещо; разубеждавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: