Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
революция - мн. революции, ж. 1. Насилствено осъществен коренен преврат в обществено-икономическите условия, при който се сваля от власт един ...
ревю - мн. ревюта, ср. 1. Демонстриране на облекло (обикн. препоръчвано за модно) от живи модели. Модно ревю. 2. В театъра — представлени...
регал - мн. регали, (два) регала, м. 1. Висока чаша за бира без дръжка. 2. Спец. В печатарството — поставка за словослагателна каса при на...
регата - мн. регати, ж. Състезание с лодки.
регенеративен - регенеративна, регенеративно, мн. регенеративни, прил. Спец. Възстановителен.
регенератор - мн. регенератори, (два) регенератора, м. Спец. Уред за запазване на топлината на вече използван нагрят въздух.
регенерация - само ед. Възстановяване, създаване отново.
регент - мн. регенти, м. Временно изпълняващ монархически функции поради непълнолетие на престолонаследника или при междуцарствие. // прил....
регентствам - регентстваш, несв. Изпълнявам функцията на регент.
регентство - мн. регентства, ср. 1. Временен държавен орган в монархическа държава, който замества монарха при непълнолетие или при междуцарств...
регентствувам - регентствуваш, несв. Регентствам.
регион - мн. региони, (два) региона, м. Район, област. // прил. регионален, регионална, регионално, мн. регионални.
регистратор - мн. регистратори, м. 1. Човек, който регистрира някакви факти, без да ги коментира. 2. Длъжностно лице в канцелария, което води дн...
регистраторка - мн. регистраторки, ж. Жена регистратор.
регистратура - само ед. Служба към едно учреждение, която извършва регистрация.
регистрация - мн. регистрации, ж. 1. Вписване на данни в регистър. Паспортна регистрация. 2. Отбелязване, регистриране. // прил. регистрационен,...
регистрирам - регистрираш, несв. и св.; какво. 1. Спец. Вписвам в регистър (във 2 знач.), за да придам законност. Регистрирам брак. 2. Отбелязва...
регистър - мн. регистри, (два) регистъра, м. 1. Книга за вписване на входящи и изходящи номера. 2. Списък, в който се съдържат някакви данн...
регламент - обикн. ед. 1. Правила за работа на държавни органи, организации и др.; правилник. 2. Ред за провеждане на сесии, заседания и др. /...
регламентация - само ед. Установяване на регламент.
регламентирам - регламентираш, несв. и св.; какво. Установявам регламент; уреждам, узаконявам.
реглан - само ед. Вид кройка за ръкав, при която той започва от яката.
регрес - само ед. Връщане назад в развитието; упадък, западане, назадничавост. // прил. регресивен, регресивна, регресивно, мн. регресивни....
регресирам - регресираш, несв. и св. Отивам към регрес, към упадък.
регресия - мн. регресии, ж. Връщане назад в развитието; регрес.
регулатор - мн. регулатори, (два) регулатора, м. 1. Уред за регулиране работата на машина, инсталация и др. 2. Прен. Обикн. ед. Нещо, което ре...
регулация - мн. регулации, ж. 1. Само ед. Внасяне, установяване на ред в някаква работа. 2. Акт за градоустройствено планиране с установяване ...
регулирам - регулираш, несв. и св.; какво. Правя регулация (в 1 знач.). Регулирам уличното движение. Регулирам дейността си.
регулировчик - мн. регулировчици, м. Длъжностно лице, което регулира уличното движение.
ред - редът, реда, мн. редове, (два) реда, м. 1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети, знаци. Застани в реда си! Ку...
редактирам - редактираш, несв. и св.; какво. 1. Променям текст с цел да го направя по-добър. Редактирам статия. 2. Редактор съм на издание.
редактор - мн. редактори, м. 1. Човек, който ръководи издаването на вестник, списание, подготовката на предаване по радиото, по телевизията и...
редакторка - мн. редакторки, ж. Жена редактор.
редакция - мн. редакции, ж. 1.Само ед. Подготовка на текст за печат. Изданието ще се осъществи под редакцията на известен професор. 2. Всеки ...
редея - редееш, мин. св. редях, мин. прич. редял, несв. Ставам все по-рядък. Косата ми редее.
редингот - обикн. ед. Вид мъжко палто до коленете с два реда копчета.
редица - мн. редици, ж. 1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети; ред, низ, верига, върволица. Войнишки редици. 2. Знач...
редколегия - мн. редколегии, ж. Редакционна колегия.
редкопръст - редкопръста, редкопръсто, мн. редкопръсти, прил. Разг. Който не може да икономисва, да задържа пари, а обича да харчи.
редник - мн. редници, м. 1. Спец. В армията — най-низше воинско звание и човекът, който го носи. 2. Разг. Човек, който не заема ръководно м...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: