Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
раздалечавам - раздалечаваш, несв. и раздалеча, св.; какво/кого. Увеличавам разстоянието между предмети, хора. Раздалечавам масите в стола. Разда...
раздам - раздадеш, мин. св. раздадох, мин. прич. раздал, св. — вж. раздавам.
раздвижа - раздвижиш, мин. св. раздвижих, мин. прич. раздвижил, св. — вж. раздвижвам.
раздвижвам - раздвижваш, несв. и раздвижа, св. 1. Какво/кого. Започвам да движа нещо, принуждавам го да се движи. Раздвижвам крак. 2. Прен. К...
раздвиженост - раздвижеността, само ед., ж. Действеност, движение. Творбата се характеризира с голяма раздвиженост.
раздвоен - раздвоена, раздвоено, мн. раздвоени, прил. Който се раздвоява, колебае се, не взема решение.
раздвоение - само ед. 1. Раздвояване. 2. Раздвоеност. Обхваща ме раздвоение.
раздвоеност - раздвоеността, само ед., ж. 1. Душевно състояние на колебание при избор между две възможни неща. 2. Психическо заболяване, при кое...
раздвоя - раздвоиш, мин. св. раздвоих, мин. прич. раздвоил, св. — вж. раздвоявам.
раздвоявам - раздвояваш, несв. и раздвоя, св. 1. Какво. Разделям едно съставно цяло на две части. Раздвоявам конец. 2. Прен. Кого. Предизвиквам...
раздел - мн. раздели, (два) раздела, м. Част, дял, подразделение. Книгата се състои от два раздела.
разделение - мн. разделения, ср. Разделяне, разграничаване. Разделение на трите власти.
разделителен - разделителна, разделително, мн. разделителни, прил. Който служи за разделяне. Разделителна линия.
разделя - разделиш, мин. св. разделих, мин. прич. разделил, св. - вж. разделям.
разделям - разделяш, несв. и разделя, св. 1. Какво. Деля на части цялост или множество. Разделям имот. 2. Какво/кого. Разпределям. Разделям х...
раздера - раздереш, мин. св. раздрах, мин. прич. раздрал, св. — вж. раздирам.
раздигам - раздигаш, несв. и раздигна, св.; какво. Вдигам много неща и ги нося на друго място; разтребвам. Раздйгам чергите от стаите. Раздиг...
раздигна - раздигнеш, мин. св. раздигнах, мин. прич. раздигнал, св. — вж. раздигам.
раздипля - раздиплиш, мин. св. раздиплих, мин. прич. раздиплил, св. — вж. раздиплям.
раздиплям - раздипляш, несв. и раздипля, св.; какво. Разгръщам, разтварям нещо надиплено. Раздиплям чеиз.
раздирам - раздираш, несв. и раздера, св.; какво. 1. Разделям на части чрез дране. Раздирам рокля. 2. Причинявам външна рана чрез одраскване ...
раздор - само ед. Вражда, борба, породена от неразбирателство.
раздорник - мн. раздорници, м. Човек, който предизвиква раздор.
раздразвам - раздразваш, несв. Раздразням.
раздразнен - раздразнена, раздразнено, мн. раздразнени, прил. 1. Който е увеличен чрез дразнене; възбуден. Раздразнен апетит. 2. Който е обхван...
раздразнение - мн. раздразнения, ср. Силна възбуда, предизвикана от отрицателни преживявания. Обхванат от раздразнение.
раздразнителен - раздразнителна, раздразнително, мн. раздразнителни, прил. Който лесно се дразни; сприхав, нервен, избухлив. Раздразнителен човек. ...
раздразня - раздразниш, мин. св. раздразних, мин. прич. раздразнил, св. — вж. раздразням.
раздразням - раздразняш, несв. и раздразня, св. 1. Какво/кого. Чрез дразнене довеждам до състояние на гняв, недоволство; разсърдвам, разлютявам...
раздран - раздрана, раздрано, мн. раздрани, прил. Разкъсан чрез дране. Раздрани дрехи.
раздробен - раздробена, раздробено, мн. раздробени, прил. Който е разделен на малки части. Раздробена земя.//същ. раздробеност, раздробеността...
раздробя - раздробиш, мин. св. раздробих, мин. прич. раздробил, св. — вж. раздробявам.
раздробявам - раздробяваш, несв. и раздробя, св.; какво. Разделям на по-дребни части. Раздробявам хляб. Раздробявам земя.
раздрусам - раздрусаш, св. — вж. раздрусвам.
раздрусвам - раздрусваш, несв. и раздрусам, св. 1. Какво. Друсам силно и продължително; разтърсвам, разлюлявам. Раздрусах ябълката. 2. Прен. Ка...
раздрънкам - раздрънкаш, св. — вж. раздрънквам.
раздрънквам - раздрънкваш, несв. и раздрънкам, св.; какво. 1. Разлюлявам силно нещо, което дрънка, за да издаде звук. Раздрънквам звънци. 2. Раз...
раздувам - раздуваш, несв. и раздуя, св. 1. Какво. Увеличавам обема на нещо чрез вкарване на въздух или газ; издувам, надувам. 2. Прен. Преув...
раздумам - раздумаш, св. — вж. раздумвам.
раздумвам - раздумваш, несв. и раздумам, св.; кого. 1. Разг. Утешавам с разговор. Ще седна да го раздумам. 2. Разубеждавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: