Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разшивам - разшиваш, несв. и разшия, св.; какво. Развалям нещо ушито, зашито; разпорвам. Разших роклята. Разших копчето.
разширение - мн. разширения, ср. 1. Разширяване. Разширение на вените. 2. Разширена част на нещо. Коминът има разширение.
разшироча - разширочиш, мин. св. разширочих, мин. прич. разширочил, св. — вж. разширочавам.
разширочавам - разширочаваш, несв. и разшироча, св.; какво. Разширявам.
разширя - разшириш, мин. св. разширих, мин. прич. разширил, св. — вж. разширявам.
разширявам - разширяваш, несв. и разширя, св. 1. Какво. Правя да заеме по-голяма площ, да стане по-широк, по-обширен. Разширявам къща с пристро...
разширяем - разширяема, разширяемо, мн. разширяеми, прил. Който може да бъде разширен.
разшифровам - разшифроваш, несв. и св.; какво. Разчитам шифрован текст. Разшифровах телеграмата.
разшия - разшиеш, мин. св. разших, мин. прич. разшил, св. — вж. разшивам.
разшумя се - разшумиш се, мин. св. разшумях се, мин. прич. разшумял се, св. — вж. разшумявам се.
разшумявам се - разшумяваш се, несв. и разшумя се, св. Започвам да шумя все по-силно.
разшътам се - разшъташ се, св. — вж. разшътвам се.
разшътвам се - разшътваш се, несв. и разшътам се, св. Разшетвам се.
разюздан - разюздана, разюздано, мн. разюздани, прил. 1. Недисциплиниран, непокорен, необуздан, разхайтен, своеволен, разпасан. Разюздан хлап...
разюздвам - разюздваш, несв. и разюздя, св. 1. Какво. Освобождавам от юздите. Разюздих коня. 2. Прен. Кого. Освобождавам от всякакви ограничен...
разюздя - разюздиш, мин.св. разюздих, мин.прич. разюздил, св. — вж. разюздвам.
разядосам - разядосаш, св. — вж. разядосвам.
разядосвам - разядосваш, несв. и разядосам, св.; кого/какво. Ядосвам много; разярявам, разгневявам. — разядосвам се/разядосам се. Разярявам се,...
разяждам - разяждаш, несв. и разям, св. 1. Какво. За насекомо, червей и др. — ям отвътре, като правя дупки, та развалям, унищожавам; преяждам...
разяждам се - разяждаш се, несв. и разям се, св. Започвам да ям все повече или много. След болестта се разяде. Разял съм се и не мога да спра.
разям - разядеш, мин. св. разядох, мин. прич. разял, св. — вж. разяждам.
разям се - разядеш се, мин. св. разядох се, мин. прич. разял се, св. — вж. разяждам се.
разярен - разярена, разярено, мн. разярени, прил. 1. Който е обхванат от ярост. Разярен човек. 2. Който изразява ярост. Разярено лице. 3. Пр...
разяря - разяриш, мин. св. разярих, мин. прич. разярил, св. — вж. разярявам.
разярявам - разяряваш, несв. и разяря, св.; кого. Докарвам до ярост; разгневявам, вбесявам, раз-лютявам. — разярявам се/разяря се. Обхванат съ...
разяснение - мн. разяснения, ср. Тълкуване на нещо, обясняване в подробности; разясняване. Давам разяснения.
разяснителен - разяснителна, разяснително, мн. разяснителни, прил. Който разяснява, изяснява. Разяснителна дейност.
разясня - разясниш, мин. св. разясних, мин. прич. разяснил, св. — вж. разяснявам.
разяснявам - разясняваш, несв. и разясня, св.; какво. Правя да стане ясен, да се разбере; тълкувам, обяснявам, изяснявам, коментирам. Разяснява...
раиран - раирана, раирано, мн. раирани, прил. Който е на райета. Раиран костюм.
рай - раят, рая, само ед., м. 1. Според християнството и други религии — място, където се намират душите на праведниците след смъртта. 2...
райбер - мн. райбери, (два) райбера, м. Огънато приспособление за залостване, затваряне на врати, на прозорци и др.
райграс - само ед. Вид трева за озеленяване на паркове, дворове.
райе - мн. райета, ср. Надлъжна тясна ивица, който се редува с друга такава ивица, но в различен цвят. Панталони на райета.
район - мн. райони, (два) района, м. 1. Място, местност, обособени според някакви свои особености — географски, икономически, геологически...
районирам - районираш, несв. и св. 1. Какво. Разделям на райони. Районирахме града. 2. Кого. Разпределям според района. Вие сте районирани към...
рак - ракът, рака, мн. раци, (два) рака, м. 1. Водно членестоного животно с щипци отпред. 2. Зодиакално съзвездие (м. юни — юли). // при...
ракел - мн. ракели, (два) ракела, м. Спец. Тънък стоманен нож за изстъргване на излишното мастило от печатарския набор.
ракета - мн. ракети, ж. 1. Летателен апарат или снаряд, който се движи под натиска на изхвърляни от горенето на някакво вещество газове. Ко...
ракиджия - мн. ракиджии, м. 1. Човек, който произвежда ракия. 2. Човек, който обича да пие ракия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: