Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
размачкам - размачкаш, св. — вж. размачквам.
размачквам - размачкваш, несв. и размачкам, св. 1. Какво. Разплесквам или правя на каша чрез мачкане. 2. Разг. Кого. Правя масаж; разтривам. Ра...
размеквам - размекваш, несв. и размекна, св. 1. Какво. Правя да стане мек, да омекне. Размеквам хляб. 2. Прен. Кого. Правя да стане по-чувстви...
размекна - размекнеш, мин. св. размекнах, мин. прич. размекнал, св. — вж. размеквам.
разменен - разменна, разменно, мн. разменни, прил. Който служи за размяна или се извършва чрез размяна. • Разменна монета. Нещо, което се жер...
разменя - размениш, мин. св. размених, мин. прич. разменил, св. — вж. разменям.
разменявам - разменяваш, несв. Разменям.
разменям - разменяш, несв. и разменя, св. 1. Какво/кого, за какво/за кого. Срещу едно нещо, което давам, получавам друго нещо (обикн, с еднак...
размер - мн. размери, (два) размера, м. 1. Величина, големина на нещо в някаква единица за измерване. Размери на стаята. Размер на обувки и...
размервам - размерваш, несв. и размеря, св.; какво. 1. Определям размерите на нешо; измервам. 2. Разделям определено количество на части, като...
размеря - размериш, мин. св. размерих, мин. прич. размерил, св. — вж. размервам.
размесвам - размесваш, несв. и размеся, св.; какво. 1. Смесвам, разбърквам. Размесих картите. 2. Оформям тесто на отделни хлябове.
размествам - разместваш, несв. и разместя, се.; какво/кого. Променям мястото на нещо. Размествам мебели. — размествам се/разместя се. 1. Промен...
разместя - разместиш, мин. св. разместих, мин. прич. разместил, св. — вж. размествам.
размеся - размесиш, мин. св. размесих, мин. прич. размесил, св. — вж. размесвам.
размечтавам се - размечтаваш се, несв. и размечтая се, св. Изпадам в състояние на мечтание, унасям се в мечти.
размечтая се - размечтаеш се, мин. св. размечтах се, мин. прич. размечтал се, св. — вж. размечтавам се.
размивам - размиваш, несв. и размия, св.; какво. Разтварям (обикн. с помощта на вода). Размивам бои. — размивам се/размия се. 1. Разтварям се...
размина се - разминеш се, мин. св. разминах се, мин. прич. разминал се, св. — вж. разминавам се.
разминавам се - разминаваш се, несв. и размина се, св. 1. Обикн. мн. Минаваме един покрай друг. Ще можем ли да се разминем? 2. С кого/с какво. Про...
размирен - размирна, размирно, мн. размирни, прил. 1. В който има размирия, размирици. Размирни години. 2. Който предизвиква размирия, размир...
размирие - мн. размирия, ср. Краткотрайна липса на мир, на спокойствие; смут, размирица.
размирисвам - размирисваш, несв. и размириша, св.; какво. Изпускам мирис, та умирисвам. Размирисвам стаята. - размирисвам се/размириша се. Започ...
размирица - мн. размирици, ж. Обикн. мн. Безредици, краткотрайни вълнения във вътрешния ред на една страна.
размириша - размиришеш, мин. св. размирисах, мин. прич. размирисал, св. — вж. размирисвам.
размирник - мн. размирници, м. 1. Човек, който предизвиква размирици. 2. Палавник, немирник.
размирница - мн. размирници, ж. Жена размирник.
размисля - размислиш, мин. св. размислих, мин. прич. размислил, св. — вж. размислям.
размислям - размисляш, несв. и размисля, св. 1. Мисля задълбочено по някакъв проблем, обмислям, премислям, размишлявам. Размислих добре и реши...
размисъл - мн. размисли, м. Задълбочено обмисляне, премисляне. Откъсна ме от размислите ми.
размишление - мн. размишления, ср. Размисъл.
размишлявам - размишляваш, несв. Мисля задълбочено; размислям.
размия - размиеш, мин. св. размих, мин. прич. размил, св. — вж. размивам.
размножа - размножиш, мин. св. размножих, мин. прич. размножил, св. — вж. размножавам.
размножавам - размножаваш, несв. и размножа, се. 1. Кого/какво. Създавам поколение; разплождам, развъждам. Размножавам пуйки. 2. Какво. От едно ...
размножение - само ед. Размножаване. // прил. размножителен, размножителна, размножително, мн. размножителни. Размножителен период.
размотавам - размотаваш, несв. и размотая, св. 1. Какво. Отвивам, отмотавам нещо намотано. Размотавам прежда. 2. Прен. Кого. Бавя, разтакавам. ...
размотая - размотаеш, мин. св. размотах, мин. прич. размотал, св. — вж. размотавам.
размразя - размразиш, мин. св. размразих, мин. прич. размразил, св. — вж. размразявам.
размразявам - размразяваш, несв. и размразя, св.; какво. Затоплям до разпускане нещо замразено. Размразявам пиле. — размразявам се/размразя се. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: