Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разголвам - разголваш, несв. и разголя, св. 1. Кого/какво. Откривам голи части от тялото. Разголвам кръста си. 2. Разг. Кого. Обличам леко. Ра...
разголя - разголиш, мин. св. разголих, мин. прич. разголил, св. — вж. разголвам.
разгонвам - разгонваш, несв. и разгоня, св.; какво/ кого. 1. Гоня в различни посоки; разпъждам. Разгонвам тълпа. 2. Отблъсквам от себе си с по...
разгонвам се - разгонваш се, несв. и разгоня се, св. За животно (обикновено женско) - обхваща го желание за оплождане.
разгоня - разгониш, мин. св. разгоних, мин. прич. разгонил, св. — вж. разгонвам.
разгоня се - разгониш се, мин. св. разгоних се, мин. прич. разгонил се, св. — вж. разгонвам се.
разгорещя - разгорещиш, мин. св. разгорещих, мин. прич. разгорещил, св. — вж. разгорещявам.
разгорещявам - разгорещяваш, несв. и разгорещя, св.; какво/кого. 1. Правя да стане топъл, горещ. 2. Прен. Възбуждам във висока степен. Разгорещяв...
разгоря - разгориш, мин. св. разгорих, мин. прич. разгорил, св. — вж. разгарям.
разгоря се - разгориш се, мин.св. разгорях се, мин. прич. разгорял се, св. — вж. разгарям се.
разгорявам - разгоряваш, несв. Разгарям.
разгорявам се - разгоряваш се, несв. Разгарям се.
разграбвам - разграбваш, несв. и разграбя, св.; какво. 1. Ограбвам безразборно. 2. Разг. Изкупувам бързо. Разграбвам хляба.
разграбя - разграбиш, мин. св. разграбих, мин. прич. разграбил, св. — вж. разграбвам.
разградя - разградиш, мин. св. разградих, мин. прич. разградил, св. — вж. разграждам.
разграждам - разграждаш, несв. и разградя, св.; какво. Махам (част от) оградата на нещо. Разграждам градина.
разгранича - разграничиш, мин. св. разграничих, мин. прич. разграничил, св. — вж. разграничавам.
разграничавам - разграничаваш, несв. и разгранича, св. 1. Какво. Поставям ясна граница между две територии; разделям. 2. Прен. Какво/ кого. Правя ...
разграничение - мн. разграничения, ср. Отделяне на едно от друго; прокарване на граница.
разграничителен - разграничителна, разграничително, мн. разграничителни, прил. Който е предназначен да направи разграничение. Разграничителни черти.
разграфен - разграфена, разграфено, мн. разграфени, прил. На който са начертани графи. Разграфена тетрадка.
разграфя - разграфиш, мин. св. разграфих, мин. прич. разграфил, св. — вж. разграфявам.
разграфявам - разграфяваш, несв. и разграфя, св.; какво. Чертая графи по цялата площ на нещо.
разгрея - разгрееш, мин. св. разгрях, мин. прич. разгрял, св. — вж. разгрявам.
разгром - само ед. Пълно поражение; загуба. Претърпявам разгром.
разгромя - разгромиш, мин. св. разгромих, мин. прич. разгромил, св. — вж. разгромявам.
разгромявам - разгромяваш, несв. и разгромя, св.; кого/какво. Нанасям разгром; унищожавам, сразявам. Разгромявам противник.
разгръщам - разгръщаш, несв. и разгърна, св.; какво. 1. Разтварям, разделям настрани нещо сгънато, събрано. Разгръщам пакет. Разгръщам книга. ...
разгрявам - разгряваш, несв. и разгрея, св. 1. Какво. Загрявам, затоплям нещо. 2. Правя движения, за да подготвя мускулите си за по-голямо нат...
разгулен - разгулна, разгулно, мн. разгулни, прил. Разпуснат, прахоснически. Разгулен живот.
разгулявам се - разгуляваш се, несв. и разгуляя се, св. Започвам интензивно да гуляя.
разгуляя се - разгуляеш се, мин. св. разгулях се, мин. прич. разгулял се, св. — вж. разгулявам се.
разгъвам - разгъваш, несв. и разгъна, св.; какво. 1. Опъвам нещо сгънато, свито или разделям краищата му настрани; разтварям. Разгъвам писмо....
разгъна - разгънеш, мин. св. разгънах, мин. прич. разгънал, св. — вж. разгъвам.
разгърдвам - разгърдваш, несв. и разгърдя, се.; какво. Разтварям дреха, та се виждат гърдите ми. Разгърдвам палто. — разгърдвам се/разгърдя се....
разгърдя - разгърдиш, мин. св. разгърдих, мин. прич. разгърдил, св. — вж. разгърдвам.
разгърна - разгърнеш, мин. св. разгърнах, мин. прич. разгърнал, св. — вж. разгръщам.
раздавам - раздаваш, несв. и раздам, св.; какво. Давам нещо (изцяло) на мнозина, разпределям между много хора. Раздавам помощи. Раздавам хран...
раздавач - мн. раздавачи, м. Служител в пощата, който разнася по адреси кореспонденцията и периодичните издания на абонатите. // прил. раздав...
раздалеча - раздалечиш, мин. св. раздалечих, мин. прич. раздалечил, св. — вж. раздалечавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: