Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
рапорт - мн. рапорти, (два) рапорта, м. Писмено или устно служебно съобщение до висшестоящата организация, до по-старшия офицер и др. под.;...
рапортувам - рапортуваш, несв. Правя рапорт, обикн. устен; донасям, докладвам.
рапсодия - мн. рапсодии, ж. Инструментална музикална творба върху фолклорни мотиви.
раса - мн. раси, ж. 1. Исторически установена част от човечеството, която се обединява от общ произход, засвидетелстван от общи антрополо...
расизъм - само ед. Антинаучна теория, която дели расите (и националностите) на висши и низши, на пълноценни и непълноценни въз основа на физ...
расист - мн. расисти, м. Привърженик на расизма. // прил. расистки, расистка, расистко, мн. расистки.
расистка - мн. расистки, ж. Жена расист.
расна - раснеш, мин. св. раснах, мин. прич. раснал, несв. Раста.
расо - мн. раса, ср. Горна попска дреха по модела на дълга роба.
раста - растеш, мин. св. растох, мин. прич. расъл, несв. 1. Ставам по-голям на възраст и на ръст; израствам, пораствам. 2. Увеличавам се п...
растеж - само ед. 1. Израстване, порастване. Забавен растеж. 2. Прен. Подем, напредък, просперитет. Небивал растеж в икономиката.
растение - мн. растения, ср. Неподвижно закрепен организъм, който се храни с неорганически вещества от почвата и въздуха посредством корен, с...
растениевъд - мн. растениевъди, м. Човек, който отглежда, въди растения.
растениевъдство - само ед. Подразделение в селското стопанство на една страна, което се занимава с отглеждане на растения.
растителен - растителна, растително, мн. растителни, прил. 1. Който се отнася до растение. Растителни клетки. 2. Който се добива от растения. Р...
растителност - растителността, само ед., ж. 1. Всички растения по земята или в някоя местност; флора. Буйна растителност. Горска растителност. 2....
рат - ратта, само ед., ж. Остар. 1. Война, битка. 2. Войска. // прил. ратен, ратна, ратно, мн. ратни.
рата - само ед. Вноска за погасяване на дълг.
ратай - ратаят, ратая, мн. ратаи, м. Слуга, който работи земеделска работа, но помага и вкъщи. // прил. ратайски, ратайска, ратайско, мн. ...
ратайкиня - мн. ратайкини, ж. Жена ратай.
ратайствам - ратайстваш, несв. Изпълнявам ратайски функции.
ратайствувам - ратайствуваш, несв. Ратайствам.
ратификация - мн. ратификации, ж. Окончателно утвърждаване на международен договор, подписан от упълномощени лица, от правителствата, парламента...
ратифицирам - ратифицираш, несв. и св.; какво. Правя ратификация.
ратник - мн. ратници, м. 1. Поборник, деятел. Ратник на справедливост. 2. Остар. Воин, боец.
ратница - мн. ратници, ж. Жена ратник.
ратувам - ратуваш, несв.; за какво. 1. Боря се за някаква идея с обществена значимост. Ратувам за мир. 2. Остар. Бия се, водя война.
рафинерия - мн. рафинерии, ж. Фабрика за рафиниране.
рафинирам - рафинираш, несв. и св.; какво. Пречиствам от примеси чрез специални процеси. Рафинирам захар. // същ. рафиниране, ср.
рафиниран - рафинирана, рафинирано, мн. рафинирани, прил. 1. Пречистен. 2. Прен. Изтънчен, издържан, възпитан, изискан. Рафинирани обноски. ...
рафт - рафтът, рафта, мн. рафтове, (два) рафта, м. Полица на стена или в библиотека, шкаф; лавица. Сложи кутията с кафето на горния рафт.
рахат - само ед. Разг. 1. Спокойствие, блаженство, мир. 2. Прил., неизм. Спокоен, блажен. Бъди рахат!
рахатлък - само ед. Спокойствие, охолство, блаженство, безгрижие; рахат.
рахит - само ед. Детска болест в ранна възраст, която се дължи на липса на витамин D и на слабо минерализиране на костите, довеждащо до из...
рахитизъм - само ед. Рахит.
рахитик - мн. рахитици, м. Човек, който боледува или е бил болен от рахит.
рахитичен - рахитична, рахитично, мн. рахитични, прил. 1. Който е болен от рахит. 2. Който е предизвикан от рахит. Рахитични изкривявания. 3. ...
рахитичка - мн. рахитички, ж. Жена рахитик.
рационален - рационална, рационално, мн. рационални, прил. Разумен, полезен, целесъобразен. Рационален поглед върху нещата. Рационално предложе...
рационализатор - мн. рационализатори, м. Човек, който прави рационализация. // прил. рационализаторски, рационализаторска, рационализаторско, мн. р...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: