Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
резил - само ед. Разг. Срам, посрамване.
резиля - резилиш, мин. св. резилих, мин. прич. резилил, несв.; кого. Разг. Правя за срам, за резил. — резиля се. Ставам за срам. за резил.
резка - мн. резки, ж. Рязка.
резлив - резлива, резливо, мн. резливи, прил. 1, За нож или друго остро сечиво — който е наострен, та реже добре. 2. За питие — с леко кисе...
резолирам - резолираш, несв. и св.; какво. Поставям, слагам резолюция. Резолирах документа.
резолюция - мн. резолюции, ж. 1. Официално взето решение по някакъв въпрос, обсъждан на конгрес, конференция и др. 2. Кратко писмено разпорежд...
резон - само ед. Разумно основание, право, довод, аргумент. Има резон. // прил. резонен, резонна, резонно, мн. резонни. Резонен въпрос.
резонанс - само ед. 1. Спец. Способност на едно тяло да трепти и да звучи под влияние на друго тяло. 2. Спец. Способност да се усилват звук...
резонатор - мн. резонатори, (два) резонатора, м. Кухо тяло или система от плоскости, които резонират. // прил. резонаторен, резонаторна, резон...
резонирам - резонираш, несв. и св. Давам резонанс; отеквам.
резултат - мн. резултати, (два) резултата, м. 1. Това, което се получава в края на някакво действие, процес, събитие; последица. Резултатите ...
резултатен - резултатна, резултатно, мн. резултатни, прил. Който носи (добри) резултати; успешен, продуктивен, ефикасен, сполучлив. Резултатна ...
резултативен - резултативна, резултативно, мн. резултативни, прил. 1. Резултатен. 2. Спец. За глаголна форма — който представя действието с негов...
резюме - мн. резюмета, ср. Кратко изложение, в което са изведени основните положения на книга, статия, доклад и др.
резюмирам - резюмираш, несв. и св.; какво. Правя резюме; обобщавам.
рейд - рейдът, рейда, мн. рейдове, (два) рейда, м. Водно пространство при входа на пристанище, където престояват или маневрират кораби. К...
рейс - рейсът, рейса, мн. рейсове, (два) рейса, м. 1. Обикн. ед. Изминат път от някакво превозно средство (кораб, автомобил, камион и др....
рейтинг - само ед. 1. Ранг, категория. 2. Оценка. 3. Репутация, реноме. 4. Брой на привърженици, слушатели, зрители като критерий за поп...
река - мн. реки, ж. 1. Непрестанен голям воден поток, който тече в естествено корито. Дълбока река. Река Ду нае. 2. Прен. Голямо множеств...
рекапитулация - само ед. 1. Кратко обобщение на нещо прочетено, извършено или казано. Па направим рекапитулация. 2. Спец. Проверка на търговски кн...
реквием - мн. реквиеми, (два) реквиема, м. 1. В католицизма — траурна заупокойна служба. 2. В музиката — траурно произведение, изпълнявано о...
реквизирам - реквизираш, несв. и св.; какво. Правя реквизиция.
реквизит - само ед. Предмети, необходими за театрална постановка.
реквизитор - мн. реквизитори, м. Човек, който се грижи за реквизита в театъра.
реквизиция - само ед. Във време на война — принудително изземване на храни, животни и друго имущество от населението срещу заплащане. // прил. ...
рекет - само ед. Изнудване за заплащане срещу обещание за охрана, осъществявано от престъпна групировка, понякога обвързана с лица от орга...
рекетьор - мн. рекетьори, м. Човек, който участва в рекет.
реклама - мн. реклами, ж. 1. Само ед. Действие, което цели популяризиране на нещо и привличане на много хора като купувачи, зрители и др. Пр...
рекламация - мн. рекламации, ж. Претенция за заплащане на обезщетение за некачествена стока.
рекламирам - рекламираш, несв. и св.1.Какво/ кого. Правя реклама; хваля, препоръчвам. 2. Какво. Правя рекламация.
реколта - само ед. Събраните плодове от земеделския труд; урожай, добив. Богата реколта.
рекомунизация - само ед. Процес на постепенно връщане на комунистическа партия в структурите на властта и в икономическата система.
реконструирам - реконструираш, несв. и св.; какво. Правя реконструкция.
рекорд - мн. рекорди, (два) рекорда, м. Най-високо постижение в някоя област, обикн. в спорта. Световен рекорд. // прил. рекорден, рекордна...
рекордьор - мн. рекордьори, м. Човек, който поставя рекорди или постига рекорди.
рекордьорка - мн. рекордьорки, ж. Жена рекордьор.
рекреационен - рекреационна, рекреационно, мн. рекреационни, прил. Който е свързан с възстановяване силите на човека, изразходени в трудовия проц...
рекреация - само ед. Възстановяване на силите.
ректор - мн. ректори, м. Ръководител на висше учебно заведение. // прил. ректорски, ректорска, ректорско, мн. ректорски.
ректорат - само ед. Административно ръководство на висше учебно заведение, заедно с ректора, както и сградата, в която то се помещава.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: