Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
размърдам - размърдаш, св. — вж. размърдвам.
размърдвам - размърдваш, несв. и размърдам, св. 1. Какво. Чрез мърдане в различни посоки разклащам; разбутвам. 2. Какво/кого. Карам да се движи...
размътвам - размътваш, несв. и размътя, св.; какво. Правя да стане мътен. Размътвам виното. • Размътвам главата/ума. 1. За алкохолно питие — з...
размътя - размътиш, мин. св. размътих, мин. прич. размътил, св. — вж. размътвам.
размяна - мн. размени, ж. 1. Разменяне. 2. Обмен на стоки. Натурална размяна.
разнасям - разнасяш, несв. и разнеса, св. 1. Какво/ кого. Нося в различни посоки (и оставям на различни места). Разнасям кореспонденция. Защо...
разнебитвам - разнебитваш, несв. и разнебитя, св. 1. Какво. Повреждам, увреждам изцяло; съсипвам, разрушавам, сривам. 2. Прен. Какво/ кого. Разс...
разнебитен - разнебитена, разнебитено, мн. разнебитени, прил. 1. Съсипан, повреден, разбит, порутен. Разнебитен гардероб. 2. Разстроен, сломен,...
разнебитя - разнебитиш, мин. св. разнебитих, мин. прич. разнебитил, св. — вж. разнебитвам.
разнежвам - разнежваш, несв. и разнежа, св.; кого. Правя да стане нежен, да прояви любовта си, да не е строг и суров; разчувствам, затрогвам, ...
разнежен - разнежена, разнежено, мн. разнежени, прил. Който е изпаднал в умиление, който се е разнежил; разчувстван, трогнат. // същ. разнеже...
разнеса - разнесеш, мин. св. разнесох, мин. прич. разнесъл, св. — вж. разнасям.
разни - само мн., прил. 1. Различни, разнообразни, всевъзможни. Говорим си разни работи. 2. Като точка в дневния ред или раздел във вестни...
разнищвам - разнищваш, несв. и разнищя, св. 1. Какво. Изтеглям, издърпвам или скъсвам с дърпане нишки на някаква тъкан или на плетиво. Разнищв...
разнищя - разнищиш, мин. св. разнищих, мин. прич. разнищил, св. — вж. разнищвам.
разно- - Първа съставна част на сложни думи със значение различен, отличаващ се, напр. разно-звучен, разнокалибрен, разноплеменен, разноцве...
разновиден - разновидна, разновидно, мн. разновидни, прил. Който е с различен вид или различен по вид; разнообразен.
разновидност - разновидността, мн. разновидности, ж. Нещо, което има свои специфични особености в рамките на общото; вариант, подвил, модификация...
разногласен - разногласна, разногласно, мн. разногласни, прил. 1. В който има различни, разнообразни гласове. Разногласно пеене. 2. Който се отн...
разногласие - мн. разногласия, ср. Несходство, различие в мненията, в разбиранията, в мислите.
разноглед - разногледа, разногледо, мн. разногледи, прил. На когото очите гледат в различни посоки; кривоглед. // същ. разногледство, ср.
разноезичен - разноезична, разноезично, мн. разноезични, прил. 1. Който ползва или в който се ползват различни езици. Разноезична държава. 2. Ко...
разноезичие - само ед. 1. Съществуване на различни езици в една общност. 2. Прен. Неразбирателство, разногласие.
разнокалибрен - разнокалибрена, разнокалибрено, мн. разнокалибрени, прил. 1. Който е с различен калибър. Разнокалибрени пушки. 2. Прен. В който ел...
разнолик - разнолика, разнолико, мн. разнолики, прил. Който е с различни лица; разнообразен. Разнолика публика.
разнообразен - разнообразна, разнообразно, мн. разнообразни, прил. 1. Който е различен по образ, по външна или по вътрешна характеристика. Разноо...
разнообразя - разнообразиш, мин. св. разнообразих, мин. прич. разнообразил, св. — вж. разнообразявам.
разнообразявам - разнообразяваш, несв. и разнообразя, св.; какво. Правя да стане разнообразен. Разнообразявам обстановката.
разнороден - разнородна, разнородно, мн. разнородни, прил. Който се различава по своите признаци и свойства, най-вече по състав и по характер; ...
разнос - само ед. Разнасяне. // прил. разносен, разносна, разносно, мн. разносни. Разносна търговия.
разносвач - мн. разносвачи, м. 1. Човек, който разнася различни неща на различни места. 2. Пощенски служител, който разнася кореспонденцията и...
разносвачка - мн. разносвачки, ж. Жена разносвач.
разноски - само мн. Необходими парични средства за изразходване с определена цел; разход, издръжка.
разностранен - разностранна, разностранно, мн. разностранни, прил. 1. Спец. Който има различни по големина страни. Разностранен триъгълник. 2. Пр...
разоблачава се - несв. и разоблачи се, св.; безл. Разсейват се облаците по небето, става ясно.
разоблачи се - мин. св. разоблачи се, мин. прич. разоблачило се, св. — вж. разоблачава се.
разоблича - разобличиш, мин. св. разобличих, мин. прич. разобличил, св. — вж. разобличавам.
разобличавам - разобличаваш, несв. и разоблича, св.; кого. Разкривам публично истината за някого или за нещо; изобличавам. Разобличих престъпника...
разобличение - мн. разобличения, ср. Разобличаване.
разобличител - разобличителят, разобличителя, мн. разобличители, м. Човек, който разобличава.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: