Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разкопки - само мн. Дейност по издирване на останки от стари култури, свързана с разкопаване на земята. Археологически разкопки.
разкопчавам - разкопчаваш, несв. и разкопчая, се 1. Какво. Разтварям закопчалките или измушвам копчетата на нещо закопчано. Разкопчавам блуза. 2...
разкопчая - разкопчаеш, мин. св. разкопчах, мин. прич. разкопчал, св. — вж. разкопчавам.
разкош - само ед. 1. Прекомерно богатство; излишество, разточителство. Тъне в разкош. 2. Пищност, прекомерна и разточителна красота. Този...
разкошен - разкошна, разкошно, мн. разкошни, прил. 1. В който се забелязва разкош (в 1 и 2 знач.). 2. Който е много красив; великолепен, изящ...
разкрася - разкрасиш, мин. св. разкрасих, мин. прич. разкрасил, св. — вж. разкрасявам.
разкрасявам - разкрасяваш, несв. и разкрася, св.; какво/кого. Правя да стане красив. — разкрасявам се/разкрася се. Правя се да изглеждам красив.
разкрач - мн. разкрачи, (два) разкрача, м. Разстоянието между двата крака по дължината на едно пристъпване напред, което обикновено служи за...
разкрача - разкрачиш, мин. св. разкрачих, мин. прич. разкрачил, св. — вж. разкрачвам.
разкрачвам - разкрачваш, несв. и разкрача, св.; какво/кого. Раздалечавам, разтварям краката (или зъбците, рогата) на нещо. Разкрачвам вилицата....
разкрепостя - разкрепостиш, мин. св. разкрепостих, мин. прич. разкрепостил, св. — вж. разкрепостявам.
разкрепостявам - разкрепостяваш, несв. и разкрепостя, св.; кого. 1. Истор. Освобождавам от крепостно робство. 2. Освобождавам. — разкрепостявам се/...
разкривам - разкриваш, несв. и разкрия, св.; какво. 1. Правя да стане явно, видимо нещо закрито, скрито; откривам. Разкривам гробница. 2. Разг...
разкривя - разкривиш, мин. св. разкривих, мин. прич. разкривил, св. — вж. разкривявам.
разкривявам - разкривяваш, несв. и разкривя, св.; какво. Кривя в различни посоки, на различни страни. Разкривена вилица. Разкривени крачки.
разкритие - мн. разкрития, ср. Отгадаване, разкриване на тайна, престъпление и др.
разкритикувам - разкритикуваш, св.; какво/ кого. Критикувам основно, задълбочено.
разкрия - разкриеш, мин. св. разкрих, мин. прич. разкрил, св. — вж. разкривам.
разкряскам се - разкряскаш се, св. — вж. разкрясквам се.
разкрясквам се - разкряскваш се, несв. и разкряскам се, св. Започвам силно да крещя, да кряскам.
разкупвам - разкупваш, несв. Разкупувам.
разкупувам - разкупуваш, несв. и разкупя, св.; какво. Изкупувам бързо цялото количество.
разкупя - разкупиш, мин. св. разкупих, мин. прич. разкупил, св. — вж. разкупувам.
разкъвавявам - разкървавяваш, несв. и разкървавя, св.; какво/кого. 1. Наранявам някого или нещо до кръв. Разкървавявам главата му. 2. Развреждам ...
разкървавя - разкървавиш, мин. св. разкървавих, мин. прич. разкървавил, св. — вж. разкървавявам.
разкъртвам - разкъртваш, несв. и разкъртя, св.; какво. Къртя в различни посоки, на различни страни; разрушавам, изваждам с къртене. Разкъртвам ...
разкъртя - разкъртиш, мин. св. разкъртих, мин. прич. разкъртил, св. — вж. разкъртвам.
разкърша - разкършиш, мин. св. разкърших, мин. прич. разкършил, св. — вж. разкършвам.
разкършвам - разкършваш, несв. и разкърша, св.; какво. 1. Разчупвам, чупя, кърша, троша. Разкършвам клони. 2. Раздвижвам с обтягане и огъване р...
разкършен - разкършена, разкършено, мн. разкършени, прил. Разг. 1. Подвижен, гъвкав, пъргав. Разкършено момче. 2. Преуморен физически или болн...
разкъсам - разкъсаш, св. — вж. разкъсвам.
разкъсвам - разкъсваш, несв. и разкъсам, св.; какво. Разделям на части или правя неправилен по форма отвор чрез късане; раздирам, съдирам. — р...
разлагам - разлагаш, несв. и разложа, св. 1. Какво. Правя да се раздели на съставните си части; разчленявам, разединявам. 2. Прен. Какво/кого...
разлайвам - разлайваш, несв. и разлая, св.; какво. Карам куче да започне да лае, като го дразня. - разлайвам се/разлая се. Започвам силно и пр...
разлат - разлага, разлато, мн. разлати, прил. Плитък и широк. Разлата чиния.
разлая - разлаеш, мин. св. разлаях, мин. прич. раз-лаял, св. — вж. разлайвам.
разлепвам - разлепваш, несв. и разлепя, св.; 1. Какво. Лепя на различни места. Разлепвам плакати. 2. Какво. Отделям нещо залепено; отлепвам. Р...
разлепя - разлепиш, мин. св. разлепих, мин. прич. разлепил, св. — вж. разлепвам.
разлея - разлееш, мин. св. разлях, мин. прич. разлял, св. — вж. разливам.
разлив - обикн. ед. 1. Разливане. 2. Място, където се разлива река.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: