Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разпилявам - разпиляваш, несв. и разпилея, св.: какво. Пилея изцяло, докрай. Разпилях химикалките. Разпилях имота си. — разпилявам се/разпилея ...
разпис - само ед. Разпределение на учебни знания във висши учебни заведения по дни и часове.
разписание - мн. разписания, св. Установен график с фиксирани часове (за движение на превозни средства, за провеждане на учебни занятия и др. п...
разписвам - разписваш, несв. и разпиша, св.; какво. Подписвам. Разписвам заповед. — разписвам се/разпиша се. 1. Подписвам се. 2. Започвам инте...
разписка - мн. разписки, ж. Бележка (обикн. с подпис и печат), която се дава в уверение на това, че нещо е получено или заплатено. Разписка з...
разпит - мн. разпити, (два) разпита, м. Разпитване (обикн. в полицията).
разпитам - разпиташ, св. — вж. разпитвам.
разпитвам - разпитваш, несв. и разпитам, св.; кого. Задавам поредица от въпроси на едно лице за различни неща или на много хора за едно и също...
разпиша - разпишеш, мин. св. разписах, мин. прич. разписал, св. — вж. разписвам.
разпищолвам се - разпищолваш се, несв. и разпищоля се, св. Разг. 1. Започвам да ходя раздърпан, неспретнат; разпускам се, разпасвам се, разкопчавам...
разпищоля се - разпищолиш се, мин. св. разпищолих се, мин. прич. разпищолил се, св. — вж. разпищолвам се.
разпищя се - разпищиш се, мин. св. разпищях се, мин. прич. разпищял се, св. — вж. разпищявам се.
разпищявам се - разпищяваш се, несв. и разнищя се, св. Започвам интензивно да пищя.
разплаквам - разплакваш, несв. и разплача, св.; кого/какво. Докарвам до рев, до плач. Разплаквам публиката. — разплаквам се/разплача се. Започв...
разплата - само ед. Мъст, възмездие, отмъщение.
разплатя - разплатиш, мин. св. разплатих, мин. прич. разплатил, св. — вж. разплащам.
разплача - разплачеш, мин. св. разплаках, мин. прич. разплакал, св. — вж. разплаквам.
разплащам - разплащаш, несв. и разплатя, св.; какво. Заплащам на много хора (обикн. за дългове). — разплащам се/разплатя се. 1. Изплащам задъл...
разплескам - разплескаш, св. — вж. разплесквам.
разплесквам - разплескваш, несв. и разплескам, св.; какво. С леки удари, с плескане правя да стане плосък. Разплесквам пита.
разплета - разплетеш, мин. св. разплетох, мин. прич. разплел, св. — вж. разплитам.
разплитам - разплиташ, несв. и разплета, св.; какво. Развалям нещо оплетено или оправям нишки или др. под. на нещо заплетено. Разплитам коса. ...
разплод - само ед. Разплождане, развъждане, размножаване.
разплоден - разплодна, разплодно, мн. разплодни, прил. Който служи за разплод.
разплодник - мн. разплодници, (два) разплодника, м. Място, където се отглежда разплоден добитък.
разплодя - разплодиш, мин. св. разплодих, мин. прич. разплодил, св. — вж. разплождам.
разплодявам - разплодяваш, несв. Разплождам.
разплождам - разплождаш, несв. и разплодя, св.; какво. Развъждам, размножавам.
разплувам се - разплуваш се, несв. и разплуя се, св. Разг. 1. Разлагам се, разпадам се, изгнивам. 2. Прен. Отпускам се физически и душевно. Какво...
разплут - разплута, разплуто, мн. разплути, прил. Разг. 1. Изгнил, скапан, разложен. Разплут плод. 2. Прен. Отпуснат. Разплут човек. // същ....
разплуя се - разплуеш се, мин. св. разплух се, мин. прич. разплул се, св. — вж. разплувам се.
разпна - разпиеш, мин. св. разпнах, мин. прич. разпнал, св. Разпъна.
разпознавам - разпознаваш, несв. и разпозная, св.; какво/ кого. Познавам измежду много еднородни предмети или хора; идентифицирам. Разпознах я с...
разпозная - разпознаеш, мин. св. разпознах, мин. прич. разпознал, св. — вж. разпознавам.
разпокъсам - разпокъсаш, св. — вж. разпокъсвам.
разпокъсаност - разпокъсаността, само ед., ж. Липса на единство, на цялостност. Разпокъсаност на земите. Разпокъсаност на мислите.
разпокъсвам - разпокъсваш, несв. и разпокъсам, св.; какво. Разделям на няколко части, на късове; раздробявам.
разполагам - разполагаш, несв. и разположа, св. 1. Какво/кого. Поставям, намествам различни неща или хора. Разполагам мебели. Разположих гостит...
разполовя - разполовиш, мин. св. разполових, мин. прич. разполовил, св. — вж. разполовявам.
разполовявам - разполовяваш, несв. и разполовя, св.; какво/кого. Правя на две половини; разделям. Разполових пицата.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: