Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разтроявам - разтрояваш, несв. и. разтроя, св.; какво. Разделям на три части.
разтръбя - разтръбиш, мин. св. разтръбих, мин. прич. разтръбил, св. — вж. разтръбявам.
разтръбявам - разтръбяваш, несв. и разтръбя, се.; какво. 1. Чрез тръбене предизвиквам вниманието на хората, за да им съобщя нещо; разгласявам, р...
разтръскам - разтръскаш, св. — вж. разтръсквам.
разтръсквам - разтръскваш, несв. и разтръскам, се.; какво. Започвам да тръскам силно. Разтръсквам чантата си, за да падне монетата.
разтуптя се - разтуптиш се, мин. св. разтуптях се, мин. прич. разтуптял се, св. — вж. разтуптявам се.
разтуптявам се - разтуптяваш се, несв. и разтуптя се, св. Започвам (все по-) ускорено да туптя. Сърцето и се разтуптя от радост.
разтурвам - разтурваш, несв. Разтурям.
разтуря - разтуриш, мин. св. разтурих, мин. прич. разтурил, св. — вж. разтурям.
разтурям - разтуряш, несв. и разтуря, св.; какво. Разг. 1. Развалям (в 1, 2, 5, 6 знач.). Разтурям къща. Разтурям годеж. Разтурям приятелство...
разтуха - само ед. Утеха, утешение, отдушник.
разтуша - разтушиш, мин. св. разтуших, мин. прич. разтушил, св. — вж. разтушавам.
разтушавам - разтушаваш, несв. и разтуша, св.; кого. Помагам на някого да преодолее скръбта си; утешавам, разсейвам, успокоявам. — разтушавам с...
разтушвам - разтушваш, несв. Разтушавам.
разтъжа - разтъжиш, мин. св. разтъжих, мин. прич. разтъжил, св. — вж. разтъжавам.
разтъжавам - разтъжаваш, несв. и разтъжа, св.; кого. Предизвиквам тъга, подтиквам към тъга; натъжавам. — разтъжавам се/разтъжа се. Започвам все...
разтълкувам - разтълкуваш, св.; какво. Правя подробно тълкуване, разяснявам в детайли. Разтълкувах притчата.
разтъпквам - разтъпкваш, несв. и разтъпча, св.; какво/кого. Извеждам навън да се движи малко, за да не се схване. Разтъпквам коня. - разтъпквам...
разтъпча - разтъпчеш, мин. св. разтъпках, мин. прич. разтъпкал, св. — вж. разтъпквам.
разтърва - разтървеш, мин. св. разтървах, мин. прич. разтървал, св. — вж. разтървавам.
разтървавам - разтърваваш, несв. и разтърва, св.; кого/какво. Разделям, отделям един от друг биещи се. Разтървахме ги, а те пак искат да се бият...
разтъркам - разтъркаш, св. — вж. разтърквам.
разтърквам - разтъркваш, несв. и разтъркам, св.; какво. Разтривам. Разтърквам очи. Разтърквам лук.
разтърсвам - разтърсваш, несв. и разтърся, се. 1. Какво/кого. Правя нещо да се тресе; разклащам, разтрисам. Разтърсвам дървото. 2. Прен. Кого. ...
разтърся - разтърсиш, мин. св. разтърсих, мин. прич. разтърсил, св. — вж. разтърсвам.
разтърча се - разтърчиш се, мин. св. разтърчах се, мин. прич. разтърчал се, св. — вж. разтърчавам се.
разтърчавам се - разтърчаваш се, несв. и разтърча се, св. 1. Започвам бързо да търча. 2. Търча, ходя по разни места, за да постигна някаква цел, за...
разтягам - разтягаш, несв. и разтегна, св.; какво. 1. Правя да стане по-дълъг или по-широк; разтеглям. Разтягам ластик. 2. Разпускам, освоб...
разубедя - разубедиш, мин. св. разубедих, мин. прич. разубедил, св. — вж. разубеждавам.
разубеждавам - разубеждаваш, несв. и разубедя, св.; кого. Карам да се размисли, да се откаже от някаква работа, от някакво убеждение или намерени...
разузнавам - разузнаваш, несв. и разузная, се. Разучавам, търся и откривам поверителни сведения за намеренията на враг, на съперник, на конкуре...
разузнаване - мн. разузнавания, ср. Специална служба, която разузнава. Нашето разузнаване съобщи за подготвяна атака.
разузнавач - мн. разузнавачи, м. Лице, което професионално се занимава с разузнаване. // прил. разузнавачески, разузнаваческа, разузнаваческо, ...
разузнавачка - мн. разузнавачки, ж. Жена разузнавач.
разузная - разузнаеш, мин. св. разузнах, мин. прич. разузнал, св. — вж. разузнавам.
разум - само ед. 1. Способност да се мисли, да се разсъждава; ум, разсъдък. Разумът го напусна. 2. Здрав смисъл, благоразумие, мъдрост. Ба...
разумен - разумна, разумно, мн. разумни, прил. 1. Който има разум. Човекът е разумно същество. 2. Който появява разум в действията си; благо...
разуча - разучиш, мин. св. разучих, мин. прич. разучил, св. — вж. разучавам и разучвам.
разучавам - разучаваш, несв. и разуча, св.; какво. 1. Уча основно, в детайли. Разучавам картата на света. 2. Уча, за да възпроизведа, за да из...
разучвам - разучваш, несв. и разуча, св.; кого/какво. Разг. Отучвам от нещо научено, от придобит навик. — разучвам се/разуча се. Отучвам се о...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: