Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
редовен - редовна, редовно, мн. редовни, прил. 1. Който се осъществява според определен ред, не извънреден. Редовно получавам писмата си. Ре...
редови - редова, редово, мн. редови, прил. Разг. Който не изпълнява ръководна функция, а е обикновен, като множеството. Редови член.
редом - нареч. 1. Един до друг, в една редица. 2. Заедно с. Редом е доброто върви и злото. 3. Разг. Последователно, един след друг. 4. Нав...
редосеялка - мн. редосеялки, ж. Машина за засяване в редове.
редувам - редуваш, несв.; какво. Правя ту едно, ту друго нещо; сменям. — редувам се. Сменям се в определен ред с друг или с други при извърш...
редуктор - мн. редуктори, (два) редуктора, м. Спец. 1. Механизъм, който променя оборотите при предаване на въртеливо движение от един вал на ...
редукция - само ед. Спец. 1. В химията — отнемане, отделяне на кислород от негово съединение. 2. В езикознанието — промяна в изговора на неуд...
редут - мн. редути, (два) редута, м. Остар. Отделен окоп за самостоятелна отбрана.
редуцирам - редуцираш, несв. и св.; какво. 1. Намалявам, съкращавам. Редуцирахме разходите. 2. Подлагам на редукция.
редя - редиш, мин. св. редих, мин. прич. редил, несв. 1. Какво/кого. Поставям в определен ред, последователност; подреждам, нареждам. Ред...
режа - режеш, мин. св. рязах, мин. прич. рязал, несв. 1. Какво. Деля на части с помощта на нож или друг остър предмет. Режа хляб. Режа дъ...
режиен - режийна, режийно, мн. режийни, прил. • Режийни разноски. Разходи за издръжка на административно-управленски апарат извън заплатите...
режим - обикн. ед. 1. Държавен строй (по-често за антидемократичен строй). Фашистки режим. Военен режим. 2. Определен начин на живеене и х...
режисирам - режисираш, несв. и св.; какво. Изпълнявам режисьорски функции в осъществяването на постановка, представление, предаване и др. под....
режисура - само ед. 1. Постановка, мизансцен. 2. Дейност на режисьор; режисьорство.
режисьор - мн. режисьори, м. Човек, който ръководи реализирането на някаква театрална постановка, филм, телевизионно предаване и др. под. // ...
резач - мн. резачи, м. Човек, който реже или подрязва (обикн. дървета, дърва).
резачен - резачна, резачно, мн. резачни, прил. С който се реже.
резачка - мн. резачки, ж. Машина, с която се реже (обикн. дърва).
резба - мн. резби, ж. 1. Само ед. Приложно изкуство, при което се дълбае върху дърво, кост и др. 2. Произведение на това изкуство, което с...
резбар - резбарят, резбаря, мн. резбари, м. Човек, който резбова. // същ. резбарство, ср.
резбовам - резбоваш, несв.; какво. Правя резба. Резбовани тавани.
резе - мн. резета, ср. Желязна пръчка, лента, която заключва врата, порта. Дръпни резето.
резеда - само ед. Бледозелен цвят.
резедав - резедава, резедаво, мн. резедави, прил. Бледозелен.
резен - мн. резени, (два) резена, м. Отрязан къс хляб, плод, сланина или др. (обикн. с плоска форма).
резерв - мн. резерви, м, 1. Запас, откъдето се черпят нови сили, ресурси при нужда; неизползвани средства, възможности. Икономически резерв...
резерва - мн. резерви, ж. 1. Разг. В спортни игри - резервен играч. 2. Резерв (в 1 знач.). 3. Този, който е предвиден за допълнително вкл...
резерват - мн. резервати, (два) резервата, м. Местност, в която природните богатства и животните са под специална закрила.
резервация - мн. резервации, ж. Запазване, предварително ангажиране на места или на билети за нещо; резервиране. Резервация на маса.
резервен - резервна, резервно, мн. резервни, прил. Който е предназначен за резерв; запасен (в 1 знач.).
резервирам - резервираш, несв. и св.; какво. Запазвам. Резервирам маса. Резервирам хотел. // същ. резервиране, ср.
резервирам се - резервираш се, несв. и св. Проявявам въздържаност, сдържаност.
резервиран - резервирана, резервирано, мн. резервирани, прил. 1. Запазен. 2. Въздържан, скептичен.// същ. резервираност, резервираността, ж. (в...
резервоар - мн. резервоари, (два) резервоара, м. Място (съд, помещение и др.), в което се съхраняват течности или газове. Резервоар на кола. /...
резец - мн. резци, (два) резеца, м. 1. Острие на сечиво за рязане. 2. Сечиво за рязане. 3. Прен. Преден зъб.
резигнация - само ед. Примирение с положението; потиснатост.
резидба - само ед. Рязане на лозята и времето, по което се извършва.
резидент - мн. резиденти, м. 1. Дипломатически представител с по-малък ранг от посланик. 2. Таен ръководител на шпионска организация в чужд...
резиденция - мн. резиденции, ж. Място, където постоянно или временно пребивава държавен глава, член от правителството и др. високопоставени дър...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: