Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
разбивам - разбиваш, несв. и разбия, св. 1. Какво. Правя на части със силен удар; разтрошавам, раздробявам. Разбивам стъкло. Разбивам буца ле...
разбинтовам - разбинтоваш, несв. и св.; какво. Развивам бинта, с който е превързана рана.
разбираем - разбираема, разбираемо, мн. разбираеми, прил. Който (лесно) може да бъде разбран. Разбираема постъпка.
разбирам - разбираш, несв. и разбера, св. 1. Какво/кого. Разяснявам си, проумявам смисъла, значението на нещо. Разбирам филма. Разбирам урока...
разбирателство - само ед. Взаимно разбиране; съгласие. Живеем в разбирателство.
разбит - разбита, разбито, мн. разбити, прил. 1. Счупен, строшен. Разбита врата. Разбита чаша. 2. Победен. Разбита войска. 3. Прен. Сломен,...
разбия - разбиеш, мин. св. разбих, мин. прич. разбил, св. — вж. разбивам.
разбленувам се - разбленуваш се, св. Започвам да бленувам, отдавам се на бленуване.
разблуден - разблудна, разблудно, мн. разблудни, прил. 1. Разг. Несигурен, размирен, бунтовен. Разблудно време. 2. Който се е отдал на блудств...
разблъскам - разблъскаш, св. — вж. разблъсквам.
разблъскам се - разблъскаш се, св. — вж. разблъсквам се.
разблъсквам - разблъскваш, несв. и разблъскам, св.; какво/кого. Блъскам в различни посоки, за да си проправя път; разбутвам. Разблъсквам тълпата...
разблъсквам се - разблъскваш се, несв. и разблъскам се, св. Започвам силно, интензивно да блъскам. Какво си се разблъскала?
разбогатея - разбогатееш, мин. св. разбогатях, мин. прич. разбогатял, св. — вж. разбогатявам.
разбогатявам - разбогатяваш, несв. и разбогатея, св. Ставам (много) богат.
разбой - разбоят, разбоя, мн. разбой, (два) разбоя, м. Диал. Тъкачен стан.
разбойник - мн. разбойници, м. 1. Човек, който напада хората по пътя, за да ги обере. 2. Нехранимайко, злосторник, бандит. 3. Прен. Немирни...
разбойничествам - разбойничестваш, несв. Проявявам се като разбойник.
разбойничество - само ед. Деяние на разбойник.
разбойничествувам - разбойничествуваш, несв. Разбойничествам.
разболея се - разболееш се, мин. св. разболях се, мин. прич. разболял се, св. — вж. разболявам се.
разболявам се - разболяваш се, несв. и разболея се, св. Ставам болен; поболявам се.
разбор - обикн. ед. 1. Спец. Разглеждане спецификата на даден текст откъм идеи, образи, граматичен строеж, стил и др.; анализ. Литературен ...
разбрадя - разбрадиш, мин. св. разбрадих, мин. прич. разбрадил, св. — вж. разбраждам.
разбраждам - разбраждаш, несв. и разбрадя, св. Кого. Махам забрадката от главата на някого. — разбраждам се/разбрадя се. Разбраждам себе си.
разбраздя - разбраздиш, мин. св. разбраздих, мин. прич. разбраздил, св. — вж. разбраздявам.
разбраздявам - разбраздяваш, несв. и разбраздя, св.; какво. Правя на бразди, на лехи.
разбран - разбрана, разбрано, мн. разбрани, прил. 1. Разбираем, понятен, ясен. Разбран език. 2. С когото можеш да се разбереш, който се спог...
разбръмча се - разбръмчиш се, мин. св. разбръмчах се, мин. прич. разбръмчал се, св. — вж. разбръмчавам се.
разбръмчавам се - разбръмчаваш се, несв. и разбръмча се, св. Започвам да бръмча все по-силно.
разбудя - разбудиш, мин. св. разбудих, мин. прич. разбудил, св. — вж. разбуждам.
разбуждам - разбуждаш, несв. и разбудя, св. Събуждам, пробуждам напълно.
разбулвам - разбулваш, несв. и разбуля, св. 1. Кого. Махам булото от главата на някого. Разбулвам булка. 2. Прен. Какво. Разгадавам, правя нещ...
разбуля - разбулиш, мин. св. разбулих, мин. прич. разбулил, св. — вж. разбулвам.
разбунтувам - разбунтуваш, св.; какво/кого. Подтиквам, предизвиквам към бунт; размирявам. Разбунтувам народа. — разбунтувам се. Започвам да се б...
разбутам - разбуташ, св. — вж. разбутвам.
разбутвам - разбутваш, несв. и разбутам, св. 1. Какво/кого. Бутам в различни посоки; разблъсквам. 2. Какво. Разбърквам нещо подредено; разме...
разбушувам се - разбушуваш се, св. Започвам все по-силно да бушувам. Бурята се е разбушувала.
разбъбря се - разбъбреш се и разбъбриш се, мин. св. разбъбрах се и разбъбрих се, мин. прич. разбъбрал се и разбъбрил се, св. — вж. разбъбрям се.
разбърбрям се - разбъбряш се, несв. и разбъбря се, св. Започвам да бъбря все повече.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: