Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
ракиен - ракиена, ракиено, мн. ракиени, прил. 1. Който е предназначен за ракия. Ракиено буре. 2. Който е от ракия. Ракиен аромат.
ракита - само ед. Вид дребна върба, жилавите клонки на която се използват в кошничарството. // прил. ракитов, ракитова, ракитово, мн. ракит...
ракитак - мн. ракитаци, (два) ракитака, м. Място, гъсто обрасло с ракита.
ракия - мн. ракии, ж. 1. Силно алкохолно питие, получено след ферментация и дестилация на плодове. 2. Порция от това питие.
ракла - мн. ракли, ж. 1. Сандък за дрехи (обикн. дървен). 2. Сандък или долап в стената за постелки, завивки, възглавници и др. Ъглово лег...
раковина - мн. раковини, ж. Черупка, в която живеят раци, охлюви и др. • Ушна раковина. Външната видима част на ухото, която наподобява раков...
ракурс - само ед. В изкуството — положение на изобразяван предмет в перспектива от определена гледна точка. Подходящ ракурс.
рали - мн. ралита, ср. Продължително автомобилно надпреварване със състезателна цел. Рали "Златни пясъци".
ралица - мн. ралици, ж. 1. Закривена част на рало, върху която се натиска при оране. 2. Дребно полско цвете със заострени цветчета. 3. Разг...
ралник - мн. ралници, (два) ралника, м. Широка и остра метална част на рало, с която се оре, дълбае се земята; палешник.
рало - мн. рала, ср. Просто оръдие за оране от дървена част, върху която се натиска, и метална, която пори, оре земята.
рама - мн. рами, ж. Носеща конструкция на сграда, съоръжение, машина.
рамазан - само ед. Месец на мохамеданските пости, през който не се яде и не се пие денем, а само през нощта.
рамка - мн. рамки, ж. 1. Метално, дървено, пластмасово и пр. приспособление с четвъртита или овална форма, към което се прикрепя нещо. Рам...
рамкирам - рамкираш, несв. и св. Поставям в рамка (във 2 и 3 знач.); ограждам.
рамо - мн. рамена и рамене, ср. 1. Част от човешкото тяло от долната част на шията до горната част на ръката. С раница на рамо. 2. Част о...
рампа - мн. рампи, ж. 1. Ниска и дълга издатина в предния край по дължината на сцената, която скрива от публиката осветителни тела. Светли...
рамстек - мн. рамстеци, (два) рамстека, м. Пържола от говежди бут.
рана - мн. рани, ж. 1. Повреда на тъканите в живото тяло, получена под външно въздействие; язва. Дълбока рана. 2. Прен. Душевна болка, мъ...
ранг - рангът, ранга, мн. рангове, (два) ранга, м. 1. Чин, степен, звание, сан. Висок ранг. 2. Величина, степен на значение. Малко са хор...
ранглиста - мн. ранглисти, ж. Списък, в който подреждането е в зависимост от резултата (обикн. на спортисти).
рандеву - мн. рандевута, ср. Остар. Уговорена среща (обикн. между влюбени). Отивам на рандеву.
рандеман - само ед. Спец. 1. Количество добита продукция от определено количество суровина; добив. 2. Количество продукция от една машина з...
ранен - ранна, ранно, мн. ранни, прил. 1. Който се отнася към първоначалното време на създаване, пораждане на нещо; пръв. Ранно утро. Ранн...
ранина - само ед. • На ранина. В ранни зори, в много ранна утрин.
раница - мн. раници, ж. Платнена или кожена торба за храна и дрехи, която се носи на гърба.
рано - нареч. 1. В началото на някакъв период от време. Рано напролет дърветата се раззеленяват. 2. В ранната младост, близо до началото ...
ранобуден - ранобудна, ранобудно, мн. ранобудни, прил. Който е свикнал да се буди рано.
ранобудник - мн. ранобудници, м. Човек, който е свикнал да става рано.
ранобудница - мн. ранобудници, ж. Жена ранобудник.
ранозрейка - мн. ранозрейки, ж. Плодно дръвче, което зрее рано, преди другите.
ранчо - само ед. 1. Животновъдна ферма или чифлик в американските прерии. 2. Разг. Малка овощна и/или зеленчукова градина близо до града.
раншен - раншна, раншно, мн. раншни, прил. Предишен. По-раншната работа я остави.
раня - раниш, мин. св. раних, мин. прич. ранил, св. — вж. ранявам.
ранявам - раняваш, несв. и раня, св.; кого. Нанасям рана; наранявам. Раниха го на фронта. Думите му ме раниха.
рап - рапът, рапа, само ед., м. Направление в музиката с натрапчива ритмичност, поддържана от участието на ударни инструменти.
рап- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до рап, напр. рапмузикант, рапалбум и др.
рапира - мн. рапири, ж. Вид (спортна) сабя, с четириръбесто тънко тяло и с остър връх.
рапица - само ед. Маслодайно растение с жълти кичести цветове. // прил. рапичен, рапична, рапично, мн. рапични. Рапично масло.
рапон - мн. рапони, (два) рапона, м. Диал. Ряпа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: