Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Р
рефлектирам - рефлектираш, несв. и св. 1. Отразявам светлинни или звукови вълни. 2. Реагирам, проявявам рефлекс по отношение на външен дразнител...
рефлектор - мн. рефлектори, (два) рефлектора, м. 1. Вдлъбнато метално или стъклено огледало, което отразява светлинни лъчи, като ги насочва в ...
реформа - мн. реформи, ж. Преустройство, изменение, преобразуване, за да се въведе нещо ново или нещо по-добро. Реформа в образованието. // ...
реформатор - мн. реформатори, м. Човек, който реформира; преобразовател, модернизатор, новатор. // прил. реформаторски, реформаторска, реформат...
реформаторка - мн. реформаторки, ж. Жена реформатор.
реформирам - реформираш, несв. и св.; какво. Правя реформи; преобразувам, преустроявам, обновявам, реконструирам.
рефрен - мн. рефрени, (два) рефрена, м. Думи или стихчета, които се повтарят след всеки куплет на песен; припев.
рехабилитатор - мн. рехабилитатори, м. Медицинско лице, което се занимава с рехабилитация.
рехабилитация - само ед. Комплекс от методи за лечение (бани, масажи, нагревки и др.), с които се възстановява нормалното състояние на организма с...
рехав - рехава, рехаво, мн. рехави, прил. 1. Рядък, несбит, нестегнат. Рехава плетка. Рехава плитка. 2. Пухкав. Рехава коса. //същ. рехаво...
рецензент - мн. рецензенти, м. Човек, който прави рецензия. // прил. рецензентски, рецензентска, рецензентско, мн. рецензентски.
рецензентка - мн. рецензентки, ж. Жена рецензент.
рецензирам - рецензираш, несв. и св.; какво. Правя рецензия.
рецензия - мн. рецензии, ж. Писмена преценка за стойността, качеството на научен труд, художествено произведение, театрална постановка, излож...
рецепта - мн. рецепти, ж. 1. Писмено назначаване на лекарства с указания за приложението им. 2. Указание за приготвянето на ястия, сладкиши,...
рецептор - мн. рецептори, (два) рецептора, м. Спец. 1. Крайни образувания на нервни влакна, които възприемат дразненията отвън и ги предават...
рецепция - мн. рецепции, ж. 1. Само ед. Възприемане на чужди културни и политически форми в обществото. 2. Служба, която оформя документите н...
рецесия - само ед. 1. Период на временно спадане на производството, увеличаване на безработицата и др. в резултат на продължителна инфлация;...
рецидив - мн. рецидиви, (два) рецидива, м. 1. Повторение на явление. 2. Повторение на еднотипни престъпления от един и същи човек. 3. Възвръ...
рецидивизъм - само ед. Повтаряне на еднотипни явления.
рецидивист - мн. рецидивисти, м. Престъпник, който извършва еднотипни престъпления.
рецидивистка - мн. рецидивистки, ж. Жена рецидивист.
реципрочен - реципрочна, реципрочно, мн. реципрочни, прил. Взаимен, съотносителен.
рецитал - мн. рецитали, (два) рецитала, м. 1. Самостоятелен концерт на един изпълнител. 2. Изпълнение на подбрани и подредени тематично откъ...
рецитатор - мн. рецитатори, м. Човек, който рецитира; декламатор. // прил. рецитаторски, ре-цитаторска, рецитаторско, мн. рецитаторски.
рецитаторка - мн. рецитаторки, ж. Жена рецитатор.
рецитация - само ед. Изразително изпълнение на художествени творби на глас; рецитиране, декламиране.
рецитирам - рецитираш, несв. и св.; какво. Чета или изпълнявам наизуст отчетливо, ясно, изразително художествени творби пред слушатели; деклам...
реч - речта, мн. речи, ж. 1. Обширно изказване по някакъв проблем, обикн. политически или във връзка с празник; слово. Подготвям реч. По...
речен - речна, речно, мн. речни, прил. 1. Който се отнася до река. Речно корито. Речно дъно. 2. Който се намира в река. Речни камъни. Речн...
речитатив - обикн. ед. Говорене, рецитиране в пеенето и част от произведение, която се изпълнява по този начин. // прил. речитативен, речитати...
речник - мн. речници, (два) речника, м. 1. Само ед. Съвкупност от думите, с които разполага един език, един автор, едно произведение, един ...
речовит - речовита, речовито, мн. речовити, прил. Разг. Приказлив, сладкодумен, бъбрив. // същ. речовитост, речовитостта, ж.
реша - решиш, мин. св. ресах и реших, мин. прич. ресал и решил, несв.; какво/ кого. Оправям заплетена коса, козина, като прокарвам гребен...
решавам - решаваш, несв. и реша, св. 1. Намислям какво да направя, как да постъпя. Реших да се откажа от пеенето. 2. Какво. Намирам правил...
решен - решена, решено, мн. решени, прил. Който се е решил, осмелил се е. При такива обстоятелства човек е решен на всичко.
решение - мн. решения, ср. 1. Само ед. Решаване. Решението е трудно. 2. Заключение, извод от нещо. Не стигнахме до конкретно решение. 3. Пос...
решетар - решетарят, решетаря, мн. решетари, м. Майстор на решета.
решетарка - н. решетарки, ж. Жена решетар. Циганка решетарка.
решетест - решетеста, решетесто, мн. решетести, прил. Който има дупки като на решето или има решетка. Решетеста лъжица. Решетест прозорец.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: