Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

and - Намерени са 155 думи от търсенето
банд - бандът, банда, мн. бандове, (два) банда. Банда (в 1 знач.).
щанд - щандът, щанда, мн. щандове, м. 1.Специална поставка, предназначена за излагане на стоки в магазин, при улична търговия, изложба и ...
банда - мн. банди.1. Група музиканти, които образуват инструментален състав.2. Обществено зловредна, престъпна група от лица; шайка.
гранд - (исп. grande по лат. grandis 'голям')Испански благородник.
панда - мн. панди, ж. Подобен на мечка бозайник, с черно-бяла окраска, който живее в Китай и се храни с филизи от бамбук.
бандаж - мн. бандажи, (два) бандажа.1. Еластична превръзка за поддържане на телесен орган в нормално положение.2. В техниката - метален поя...
бандит - мн. бандити.Член на банда; злосторник, разбойник.// прил. бандитски.
банджо - (ит. banjo от англ. bandgo, което от исп. bandurria)Муз. Подобен на китара струнен инструмент, първоначално на американските негри...
вандал - мн. вандали.1. Истор. Само мн. Древногерманско племе, останало в историята със своята жестокост и склонност към разрушения.2. Прен...
гранд- - (по фр.grand от лат.grandis 'голям')Първа съставна част на сложни думи със значение 'голям, величествен' и под...
зандан - мн. зандани, (два) зандана, м. 1. Остар. Затвор, тъмница. 2. Прен. Разг. Тъмно, мрачно, нехигиенично и студено помещение или сград...
сандък - мн. сандъци, (два) сандъка, м. 1. Четвъртит съд от дъски или от метал, с капак или без капак, за пренасяне или съхраняване на вещи...
мандат - мн. мандати, (два) мандата, м. 1. Поръчение, пълномощие за изпълнение на поставена задача. 2. Времето, през което продължава пълно...
манджа - мн. манджи, ж. Разг. Ястие, гозба. Вкусна манджа.
мандра - мн. мандри, ж. 1. Работилница, в която млякото се преработва в млечни продукти — кашкавал, сирене и др. 2. Прен. Разг. Изобилие. Т...
пандиз - мн. пандизи, (два) пандиза, м. Разг. и Жарг. Затвор.
тандем - мн. тандеми, (два) тандема, м. 1. Вид колело за двама с две седалки и два чифта педали. 2. Разг. Обикн. в спортни игри — единно ця...
анданте - само ед.1. В музиката - умерено бавно, плавно темпо.2. Музикално произведение в такова темпо.
андезит - (фр. andesite по геогр. собств. Andes 'Анди', планини в Южна Америка + -ит)Минер. Вид тъмносива вулканична магмена скала...
андроид - (фр. androide от гр. androeides 'човекообразен')Техн. Автомат с човешки образ.// Прил. андроиден.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: