Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
комшия - мн. комшии, м. Разг. Съсед. Добър комшия. // прил. комшийски, комшийска, комшийско, мн. комшийски.
комюнике - мн. комюникета, ср. Официално правителствено съобщение в печата за междудържавни отношения или за събития във вътрешния живот.
кон - конят, коня, мн. коне, (два) коня, м. 1. Домашно нечифтокопитно едро животно, използвано за работа и транспорт, в някои страни за ...
конак - мн. конаци, (два) конака, м. 1. Истор. Преди Освобождението — турско полицейско и административно управление в градовете. Долагам ...
конвейер - мн. конвейери, (два) конвейера, м. 1. Съоръжение с непрекъснато движеща се лента, чрез която се пренасят товари или се придвижват ...
конвекция - само ед. Спец. Във физиката — пренасяне на топлина чрез естественото движение на частиците на дадена среда (газ, вода). Водата се ...
конвенционален - конвенционална, конвенционално, мн. конвенционални, прил. 1. Който е приет по договор или при някакви условия. Конвенционално оръж...
конвенция - мн. конвенции, ж. Договор, спогодба между държави по правни, икономически и др. въпроси. Митническа конвенция. Конвенция за труда.
конвергенция - само ед. Спец. Съвпадение, сходство на признаци и свойства на независими предмети и явления, което се наблюдава в развитието на ор...
конверсия - само ед. 1. Изменение, промяна (на функции или условия). 2. Спец. В банковото дело — промяна в условията на предишен държавен заем...
конвертируем - конвертируема, конвертируемо, мн. конвертируеми, прил. Който може да се разменя на пазара. • Конвертируема валута. Спец. В банково...
конвоирам - конвоираш, несв. и св.; кого. Съпровождам като конвой или като охрана. Конвоирам задържаните.
конвой - конвоят, конвоя, мн. конвои, м. Въоръжено лице или група, които придружават затворници, пленници или охраняват транспорт. Конвой п...
конвулсия - мн. конвулсии, ж. Гърч, спазъм на отделна част или на цялото тяло. Разтърсен съм от конвулсии. // прил. конвулсивен, конвулсивна, ...
конгломерат - само ед. 1. Спец. В геологията — камък или скала от разнородни минерали, свързани механично. 2. Прен. Съвкупност от механично свър...
конгломерация - само ед. Механично свързване на разнородни предмети.
конгрегация - мн. конгрегации, ж. Спец. 1. Обединение на католически общини в рамките на един орден. 2. Ръководещи органи в Римската курия.
конгрес - мн. конгреси, (два) конгреса, м. 1. Върховно събрание на представители на организация, свиквано периодично или извънредно. Провежд...
конгресмен - мн. конгресмени, м. Член на парламента в САЩ и други страни. // прил. конгресменски, конгресменска, конгресменско, мн. конгресменс...
кондак - мн. кондаци, (два) кондака, м. Спец. Кратка църковна песен за възхвала.
кондензатор - мн. кондензатори, (два) кондензатора, м. Спец. 1. Във физиката — уред за превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане. 2. ...
кондензация - само ед. 1. Спец. Във физиката — превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане. 2. Спец. В електротехниката — натрупване на...
кондензирам - кондензираш, несв. и св.; какво. Извършвам кондензация. — кондензирам се. Претърпявам кондензация.
кондиционал - само ед. Спец. В езикознанието — условно наклонение на глагола.
кондиционер - мн. кондиционери, (два) кондиционера, м. Апарат за поддържане на температурата, влажността и състава на въздуха в помещение, както...
кондиция - само ед. 1. Спец. Норма, условия, на които трябва да отговаря една стока според стандарт или договор. 2. Спец. Телесно състояние н...
кондом - мн. кондоми, (два) кондома, м. Презерватив.
кондор - мн. кондори, (два) кондора, м. Голяма хищна птица от рода на орлите, която се среща в Южна Америка.
кондуктор - мн. кондуктори, м. Служител във влак, който проверява билетите и се грижи за реда. Кондукторът мина през нашето купе.
кондукция - само ед. Топлопроводимост.
коне- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до кон, напр. коневъдство, конегледач, конезавод, конекрадец.
конен - конна, конно, мн. конни, прил. 1. Който е свързан с кон. Конен спорт. 2. Който се състои от конници. Конен полк. Конна полиция.
конец - мн. конци, (два) конеца, м. Обработена нишка от памук, вълна, коприна, която се използва за шиене, плетене, тъкане. Шия с червен к...
конзола - мн. конзоли, ж. 1. Подпора на балкон или другаде по сграда. 2. Приспособление за поставяне на рафтчета, полици в шкаф. 3. Цилиндри...
конически - коническа, коническо, мн. конически, прил. Който е на конус или има форма на конус. Конически връх.
конквистадор - мн. конквистадори, м. Истор. Испански завоевател на колонии в Централна и Южна Америка през периода XV — XVI в.
конклав - мн. конклави, (два) конклава, м. Съборът, който избира римския папа. Свиквам конклава.
конкретен - конкретна, конкретно, мн. конкретни, прил. 1. Точно определен, ясен. Конкретен въпрос. Конкретна цена. Конкретен план. 2. Който мо...
конкретизирам - конкретизираш, несв. и св.; какво. Уточнявам, изяснявам, правя конкретен. — конкретизирам се. Ставам по-точен, по-ясен, по-конкрет...
конкурент - мн. конкуренти, м. Този, който влиза в конкуренция. Той е мой конкурент в издаването на книги.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: