Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
комедия - мн. комедии, ж. 1. Спец. Драматическо произведение със смешен сюжет, както и представянето му на сцена. Комедиите на Шекспир. 2. П...
комедон - мн. комедони, (два) комедона, м. Спец. В медицината — мастно образувание по повърхността на кожата с вид на черна точка, което се ...
комендант - мн. коменданти, м. 1. Длъжностно лице при военните, което отговаря за контролиране на реда и дисциплината в един гарнизон. 2. Офиц...
комендантство - мн. комендантства, ср. 1. Учреждение, оглавявано от комендант (в 1 и 2 знач.). 2. Личният състав, както и сградата на такава служб...
комендатура - само ед. Комендантство.
коментар - мн. коментари, (два) коментара, м. Писмено изложени или устни разяснения и разсъждения по обществено-политически или културни съби...
коментатор - мн. коментатори, м. Лице, което прави коментар. Спортен коментатор. Политически коментатор. Добър коментатор.
коментирам - коментираш, несв. и св.; какво/кого. Правя коментар на събитие, явление или текст. Коментирам събитията през тази седмица. Коменти...
комерсализация - само ед. Пренебр. Превръщане на дейност в източник на печалба.
комерсиален - комерсиална, комерсиално, мн. комерсиални, прил. Комерчески.
комерсиализирам - комерсиализираш, несв. и св.; какво. Пренебр. Подчинявам на печелене на пари. Комерсиализирам спорта. — комерсиализирам се. Ставам...
комерсиализъм - само ед. Пренебр. Стремеж към печалба на всяка цена, водещ до безпардонност. Обществото е обхванато от комерсиализъм.
комерчески - комерческа, комерческо, мн. комерчески, прил. 1. Търговски. Комерчески цели. Комерческа роля. 2. Пренебр. Който е с търговско-спек...
комета - мн. комети, ж. 1. Спец. В астрономията — небесно тяло с вид на мъгляво светещо петно с опашка; опашата звезда. Появата на комета с...
комизъм - само ед. Смешната страна на нещата. Навсякъде откривам комизъм.
комик - мн. комици, м. 1. Артист, който умее да изпълнява роли в комедия. Чарли Чаплин е велик комик. 2. Разг. Човек, който умее да разсми...
комикс - мн. комикси, (два) комикса, м. Приказка или приключенски разказ, предадени с поредица от картинки и кратки текстове, поместени в с...
комин - мн. комини, (два) комина, м. 1. Иззидан отвор, който преминава през сграда и се издига на покрива, за отвеждане на дим от печка. К...
коминочистач - мн. коминочистачи, м. Работник, който със специални четки почиства комини от саждите. Коминочистачът е символ на щастие в народнот...
комисиона - само ед. Възнаграждение за посредничество при търговски сделки. Получавам комисиона. Давам комисиона. // прил. комисионен, комисио...
комисионер - мн. комисионери, м. 1. Посредник на търговски сделки, който получава процент от печалбата. 2. Лице, което изпълнява търговски поръ...
комисия - мн. комисии, ж. Група лица, назначени или избрани с определена задача. Наборна комисия. Комисия за контрол. Изборна комисия.
комита - мн. комити, м. Истор. Участник в революционното движение преди освобождението на България от турско робство.
комитет - мн. комитети, (два) комитета, м. 1. Изборен орган за ръководене на някаква дейност. Стачен комитет. 2. Спец. Държавно учреждение з...
комичен - комична, комично, мн. комични, прил. 1. Който се отнася до комедия. Комичен сюжет. Комична роля. Комично изпълнение. 2. Който е см...
комически - комическа, комическо, мн. комически, прил. 1. Комедиен. 2. Комичен.
комичка - мн, комички, ж. Жена комик.
комка - само ед. Разг. Причастие. • Няма и за комка. Изобщо няма.
комкам - комкаш, несв.; кого. Причестявам. — комкам се. Вземам причастие.
комквам - комкваш, несв.; кого. Причестявам; комкам. - комквам се. Причестявам се; комкам се.
комоция - само ед. Спец. В медицината — сътресение.
компактдиск - мн. компактдискове, (два) компактдиска, м. Малък диск от специална материя и покритие, който може да побере много информация.
компактен - компактна, компактно, мн. компактни, прил. 1. Който е сбит, плътен. Компактна маса. Компактна материя. 2. Който се състои от гъсто...
компания - мн. компании, ж. 1. Група от хора, прекарващи заедно времето си или общуващи заради общи интереси. В ресторанта имаше няколко комп...
компаративистика - само ед. Спец. Раздел от езикознанието, чийто предмет е сравнително-историческото изучаване на езици. // прил. компаративистичен, ...
компас - мн. компаси, (два) компаса, м. 1. Уред, който показва посоките на света чрез магнитна стрелка, винаги сочеща север, и се използва ...
компенсаторен - компенсаторна, компенсаторно, мн. компенсаторни, прил. Който е приспособителен, компенсационен. Компенсаторен механизъм.
компенсационен - компенсационна, компенсационно, мн. компенсационни, прил. Който се отнася до компенсация. Компенсационни средства.
компенсация - мн. компенсации, ж. 1. Само ед. Награда или обезщетение за нещо изгубено. Не се надявам да получа компенсация за големите трудност...
компенсирам - компенсираш, несв. и св.: какво. Давам компенсация, служа за компенсация, постигам компенсация. Признанието може да компенсира вся...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: