Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
компетентен - компетентна, компетентно, мн. компетентни, прил. 1. Който е добре подготвен; вещ в дадена област. Компетентен лекар. Компетентен и...
компетенция - мн. компетенции, ж. 1. Спец. В правото — пълномощия, предоставени на служебно лице или на държавна институция от закон или устав. ...
компилация - мн. компилации, ж. 1. Само ед. Съставяне на книга по чужди книги. 2. Съчинение, което не е оригинално дело на своя автор — съдържа...
компилирам - компилираш, несв. и св.; какво. Правя компилация. // същ. компилиране, ср.
комплекс - мн. комплекси, (два) комплекса, м. 1. Съчетание от предмети, явления, обединени като една цялост. Комплекс от упражнения. Спортен ...
комплексирам - комплексираш, несв. и св.; кого. Насаждам, създавам комплекси (в 3 знач.). — комплексирам се. Добивам комплекси (в 3 знач.).
комплексиран - комплексирана, комплексирано, мн. комплексирани, прил. Който има комплекси (в 3 знач.). Комплексирана личност.
комплект - мн. комплекти, (два) комплекта, м. Съвкупност от вещи. инструменти и др., които имат еднакво предназначение и допълващи се функции...
комплектувам - комплектуваш, несв. и св.; какво. 1. Правя комплект или попълвам комплект. Комплектувам бельо. Ще комплектувам подаръка с цветя. 2...
комплимент - мн. комплименти, (два) комплимента, м. Искрена или неискрена похвала, изказана към някого с цел да го поласкаем или да му доставим...
комплицирам - комплицираш, несв. и св.; какво. Усложнявам, заплитам. — комплицирам се. Усложнявам се, заплитам се. // прил. комплициран, комплиц...
комплот - мн. комплоти, (два) комплота, м. Заговор. Правя комплот.
композирам - композираш, несв. и св.; какво. 1. Създавам музикално произведение. Композирам опера. Композирам песен. 2. В изкуството и в художе...
композитор - мн. композитори, м. Творец на музикални произведения. Добър композитор. Гениален композитор.
композиторка - мн. композиторки, ж. Жена композитор.
композиция - мн. композиции, ж. 1. Структура, подреждане и съчетаване на частите на литературно, научно произведение или на произведение на изк...
компонент - мн. компоненти, (два) компонента, м. Съставна част. Лекарството има скъпи компоненти. Компоненти на композицията.
компот - мн. компоти, (два) компота, м. Плодове, сварени с вода и захар, в консервирано или прясно състояние. Варя компот.
компрес - мн. компреси, (два) компреса, м. Намокрена и изстискана тъкан, която се слага върху част от тялото с лечебна цел. Слагам си компре...
компресия - само ед. Спец. Сгъстяване, свиване на газ, за да се повишат налягането и температурата му.
компресор - мн. компресори, (два) компресора, м. Машина, която сгъстява газове, за да се използва тяхното налягане. // прил. компресорен, комп...
компромат - мн. компромати, (два) компромата, м. Измислена, инсценирана или действителна вина, обикн. на политическа или ръководна фигура, раз...
компрометирам - компрометираш, несв. и се.; кого/ какво. Излагам, уронвам престиж с думи или постъпки. С държанието си ме компрометираш. — компром...
компромис - мн. компромиси, (два) компромиса, м. 1. Споразумение на основата на взаимни отстъпки. Постигам компромис. Стигам до компромис. 2. ...
компютризация - само ед. Внедряване на компютърна техника в производството и бита, в творческите проучвания, в образованието.
компютър - мн. компютри, (два) компютъра, м. Електронноизчислителна машина с възможности да извършва с голяма скорост сложни математически и ...
комсомол - само ед. Истор. Съкратено наименование на младежка политическа организация (Комунистически съюз на младежта) в бившия Съветски съю...
комсомолец - мн. комсомолци, м. Истор. Член на комсомола. Избирам за комсомолец.
комсомолка - мн. комсомолки, ж. Истор. Девойка или жена комсомолец.
кому - — вж. кой.
комуна - мн. комуни, ж. Колектив от лица, обединени от съвместен живот, обща собственост на благата и общ труд. • Парижка комуна. Революцио...
комунален - комунална, комунално, мн. комунални, прил. 1. Който се отнася до общинската уредба. Комунални услуги. 2. Който се отнася до комуна...
комунизъм - само ед. 1. Според теорията на Маркс, Енгелс и Ленин — сменяща капитализма обществено-икономическа формация, основана върху общест...
комуникация - мн. комуникации, ж. 1. Пътища за съобщения, връзки (транспортни линии, телефон, радио, телевизия). 2. Само ед. Актът на свързване....
комунист - мн. комунисти, м. Член на комунистическа партия.
комунистка - мн. комунистки, ж. Жена комунист.
комутация - само ед. Промяна, смяна, размяна.
комуто - — вж. който.
комфорт - само ед. Удобна и приятна обстановка за живеене, работа, почивка. В хотела открихме пълен комфорт. Доброто отопление създава комфо...
комшийка - мн. комшийки, ж. Разг. Съседка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: