Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
княжество - мн. княжества, ср. Държава или област с върховен глава княз. Княжество България. Княжество Монако.
ко-ко - междум. За наподобяване на звуци, които се издават от кокошката и петела в определени случаи.
коагулация - само ед. Спец. Процес, при който колоидалните частици се уедряват, слепват под въздействие на молекулните сили на сцепление; преси...
коалиция - мн. коалиции, ж. 1. Съюз на политически партии. 2. Съюз на държави, насочен против друга държава или държави. Влизам в коалиция. С...
коафьор - мн. коафьори, м. Фризьор.
кобалт - само ед. Сребристобял твърд метал, който влиза в състава на сплави, а съединенията му се използват за оцветяване в синьо на стъкло...
кобила - мн. кобили, ж. 1. Женската на коня. Извеждам кобилата на двора. 2. Прен. Разг. Пренебр. Висока и груба жена. // прил. кобилешки, к...
кобилица - мн. кобилици, ж. 1. Истор. Дъгообразно извито дърво с длабове в двата края, което се е поставяло на рамото за носене на бакъри, ко...
кобра - мн. кобри, ж. 1. Вид силноотровна змия, срещаща се най-често в Южна Азия и в Южна Америка; змия очиларка. 2. Прен. Много зла жена.
кобур - мн. кобури, (два) кобура, м. Кожен калъф за пистолет. Под куртката му се виждаше кобурът на пистолета.
кова - ковеш, мин. св. ковах, мин. прич. ковал, несв. 1. Удрям с чук нагорещен метал, за да му придам определена форма или да получа изде...
коварен - коварна, коварно, мн. коварни, прил. 1 Който прикрива с благовидност зли намерения спрямо някого; подъл. Тя се оказа много коварна...
коварство - мн. коварства, ср. 1. Само ед. Качество на коварен. 2. Коварна постъпка.
ковач - мн. ковачи, м. 1. Занаятчия, който прави или поправя изделия от метал. Този ковач кове подкови и други железа. 2. Занаятчия, който...
ковашки - ковашка, ковашко, мн. ковашки, прил. Който се отнася до ковач или до работата му. Ковашка работилница. Ковашки чук. Ковашки труд.
ковбой - ковбоят, ковбоя, мн. ковбои, м. Каубой.
ковбойски - ковбойска, ковбойско, мн. ковбойски, прил. Каубойски.
коввам - ковваш, несв. и ковна, св. Разг. Удрям или забивам гвоздей леко, един-два пъти. Ковни този стол, разковал се е.
ковна - ковнеш, мин. св. ковнах, мин. прич. ковнал, св.— вж. коввам.
ковчег - мн. ковчези, (два) ковчега, м. 1. Продълговат сандък с отделен капак, в който се полага покойник преди погребването. Ковчегът беше...
ковчеже - мн. ковчежета, ср. Остар. Сандъче за съхраняване на пари и ценности.
ковък - ковка, ковко, мн. ковки, прил. Който се поддава на коване. Ковък метал.
ковьор - мн. ковьори, (два) ковьора, м. Тъкано или бродирано изделие, предназначено обикн. за окачване на стена. Имаше ковьори за зад легло...
кога - въпр. нареч. 1. Във въпрос: по кое време. Кога заминавате? Кога си ходил за последен път на кино? 2. Като съюз. За въвеждане на по...
кога-годе - неопр. нареч. — вж. -годе.
когато - относ. нареч. Като съюз. 1. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за време, което съвпада с времето, означено в глав...
кого - — вж. кой.
когото - вж. който.
код - кодът, кода, мн. кодове, (два) кода, м. 1. Система от условни знаци за предаване на тайна информация. Разчитам код. Използвам код....
кодекс - мн. кодекси, (два) кодекса, м. 1. Сборник от закони за една сфера на обществения живот. Семеен кодекс. Процесуален кодекс. 2. Прав...
кодирам - кодираш, несв. и св.; какво. Представям чрез код, вкарвам в код. Кодирам писмо.
кодификация - само ед. Спец. 1. В правото — систематизиране и съгласуване на законите в държавата по области. 2. Спец. В езикознанието — определ...
кодифицирам - кодифицираш, несв. и св.; какво. Извършвам кодификация.
кодов - кодова, кодово, мн. кодови, прил. Който се отнася до код. Кодова комбинация.
кодош - мн. кодоши, (два) кодоша, м. Разг. Шега, подигравка, забава. Голям кодош падна днес в училище. Правя си кодош.
кодоша - кодошиш, мин. св. кодоших, мин: прич. кодошил, несв.; кого. Разг. Правя кодош. — кодоша се. Правя си кодош е някого.
коефициент - мн. коефициенти, (два) коефициента, м. 1. Спец. В математиката — постоянен множител пред неизвестни или променливи величини. 2. Ве...
кожа - мн. кожи, ж. 1. Само ед. Външната обвивка на тялото у човек или животно. Кожата ми е суха. Мажа кожата си с крем. 2. Тази обвивка ...
кожарство - само ед. Занятие по обработване на кожа (във 2 знач.) и производство на някои видове кожени изделия. В този район е добре развито ...
кожен - кожена, кожено, мн. кожени, прил. Който е изработен от кожа. Кожена чанта. Кожени обувки.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: