Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
контракция - мн. контракции, ж. 1. Спец. В медицината — свиване на мускулатурата, обикн. на вътрешни органи. Контракции на матката. 2. Спец. В ...
контраразузнаване - само ед. 1. Дейност за разкриване на чужди разузнавателни органи в една страна, осъществявана от специални сили на държавата. Добр...
контраст - мн. контрасти, (два) контраста, м. 1. Рязка противоположност, голямо различие. 2. Различие и съотношение на светли и тъмни петна и...
контрастирам - контрастираш, несв. и св.; на какво/на кого. Намирам се в контраст. Мебелите ще контрастират по цвят на стените.
контрибуция - мн. контрибуции, ж. 1. Спец. Обезщетение в пари или материали, стоки, наложено от победителя на победения след война. На държавата...
контрол - само ед. Проверка или наблюдение с цел проверка; надзор. Провеждам контрол. Подлагам на контрол. Митнически контрол. Санитарен кон...
контрола - мн. контроли, ж. Разг. 1. Контрольор, контрольорка. Още не е минала контролата. 2. Служба за контрол. Идваха на проверка от контро...
контролирам - контролираш, несв. и св.; какво/кого. Осъществявам контрол, направлявам. Контролирам детето. Контролирам качество. Контролирам тег...
контрольор - мн. контрольори, м. Служител, който извършва контрол над работа, качество, спазване на правила.
контрольорка - мн. контрольорки, ж. Жена контрольор.
контузвам - контузваш, несв. и контузя, св.; кого. Увреждам с тъп удар, без открита рана. При падане футболистът е контузил крака си. — контуз...
контузия - мн. контузии, ж. Увреждане, нараняване от тъп удар. Получавам контузия. Лекувам контузия. // прил. контузен, контузна, кон-тузно, ...
контузя - контузиш, мин. св. контузих, мин. прич. контузил, св. - вж. контузвам.
контур - мн. контури, (два) контура, м. Външните очертания на фигура, образ. В мъглата личат само контурите на блоковете. Контур на лицето....
контя - контиш, мин. св. контих, мин. прич. контил, несв.; кого. Разг. Прекалено издокарвам. Много я конти майка и. — контя се. Издокарвам...
конус - мн. конуси, (два) конуса, м. 1. Спец. В математиката — геометрично тяло с надлъжно сечение равнобедрен триъгълник. 2. Всяко тяло и...
конусовиден - конусовидна, конусовидно, мн. конусовидни, прил. Който има форма на конус.
конусообразен - конусообразна, конусообразно, мн. конусообразни. Конусовиден.
конфедерация - мн. конфедерации, ж. Обединение от държави или от организации, които имат общи органи, но запазват вътрешната си самостоятелност. ...
конфекция - само ед. 1. Облекло, изработено серийно, по стандартни образци. Този завод произвежда конфекция за износ. Фабрика за мъжка конфекц...
конферансие - мн. конферансиета, ср. Лице, което обявява програмата на концерт или на друго представление. Конферансието обяви първия номер от п...
конференция - мн. конференции, ж. Събрание на представители на правителства, на организации или на специалисти от една област за обсъждане на оп...
конфети - само мн. Малки хартиени кръгчета, които посипват по участниците в увеселение, карнавал, сватба. Хвърлям конфети.
конфигурация - само ед. Взаимно разположение на предмети или на техни части. Конфигурация на силите в парламента.
конфиденциален - конфиденциална, конфиденциално, мн. конфиденциални, прил. Поверителен, таен. Конфиденциален разговор. // същ. конфиденциалност, ко...
конфирмация - само ед. Потвърждение, утвърждаване.
конфискация - само ед. Изземване в полза на държавата на собственост, стока, недоброкачествени изделия по силата на закон или нареждане. Конфиск...
конфискувам - конфискуваш, несв.; какво. Извършвам конфискация. На митницата ми конфискуваха две бутилки алкохол. // същ. конфискуване, ср.
конфитюр - мн. конфитюри, (два) конфитюра, м. 1. Само ед. Вид сладко, приготвено от плодове и немного захар. 2. Порция от това сладко. Купих ...
конфликт - мн. конфликти, (два) конфликта, м. Стълкновение, сблъсък на сили, интереси. Влизам в конфликт. Остър конфликт. // прил. конфликтен...
конформизъм - само ед. Пренебр. Поведение на съглашателство, приспособленчество. Конформизмът е вреден в един ръководен орган.
конформист - мн. конформисти, м. Пренебр. Човек, който е съгласен с всичко; съглашател. Съветът е изграден от конформисти.
конфронтация - само ед. Противопоставяне. Конфронтация между партиите в парламента. Конфронтация на мнения.
конфронтирам - конфронтираш, несв. и св.; кого. Противопоставям. Умее да конфронтира хората. — конфронтирам се. Противопоставям се. Не обича да с...
конфузия - само ед. Неудобно положение; смущение. Получи се голяма конфузия от неговата нетактичност. // прил. конфузен, конфузна, конфузно, ...
конфузя - конфузиш, мин. св. конфузих, мин. прич. конфузил, несв. Разг. Карам се остро, мъмря, ругая, поставям в неудобно положение. Баща и ...
конфуцианство - само ед. Система от нравствено-философски възгледи, основана от китайския мислител Конфуций (VI и V в. пр. н. е.).
концентрат - мн. концентрати, (два) концентрата, м. 1. Сгъстен или пресован хранителен продукт. Крушов концентрат. 2. Силно спиртно питие. 3. П...
концентрация - само ед. 1. Съсредоточаване, струпване на едно място. Концентрация на сили. Концентрация на руда. Концентрация на промишленост. 2....
концентрирам - концентрираш, несв. и св.; какво/ кого. Извършвам концентрация (в 1 и 2 знач.). — концентрирам се. 1. Съсредоточавам се, струпвам ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: