Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
конструкторка - мн. конструкторки, ж. Жена конструктор.
конструкция - мн. конструкции, ж. 1. Състав и взаимно разположение на частите в машина, механизъм, сграда. Сложна конструкция. Опростена констру...
консул - мн. консули, м. 1. Дипломатически представител с по-нисък ранг от посланик, назначен в някой град на друга страна да защитава инте...
консулство - мн. консулства, ср. 1. Дипломатическо представителство начело с консул. Ще се открие консулство в гр. Пловдив. 2. Само ед. Службат...
консулт - мн. консулти, (два) консулта, м. Спец. Преглед и съвещание на няколко лекари специалисти за сложно и тежко положение на болен. Сви...
консултант - мн. консултанти, м. Специалист в някоя област, който дава съвети или мнение като специалист. Консултант при писане на историческа ...
консултантка - мн. консултантки, ж. Жена консултант.
консултативен - консултативна, консултативно, мн. консултативни, прил. Който се отнася до консулт и консултация.
консултация - мн. консултации, ж. 1. Мнение, давано от специалист в дадена област. 2. Допълнителни обяснения от специалист на обучаван. Ходя на ...
консултирам - консултираш, несв. и св.; кого. Давам консултация (в 1 и 2 знач.). — консултирам се. Търся консултация, допитвам се. Консултирах ...
консуматор - мн. консуматори, м. 1. Лице, което използва, изразходва — хранителни продукти, услуги и др. 2. Уред, който изразходва енергия, сур...
консуматорка - мн. консуматорки, ж. Жена консуматор.
консумация - само ед. 1. Изразходване на нещо за задоволяване на потребности или за функциониране. Консумация на хляб. Консумация на гориво. Ко...
консумирам - консумираш, несв. и св.; какво. Използвам, изразходвам, потребявам.// същ. консумиране, ср.
контакт - мн. контакти, (два) контакта, м. 1. Съприкосновение, допир, връзка. Не съм имала контакти с този човек. Контакт с външната среда. ...
контактен - контактна, контактно, мн. контактни, прил. 1. Който се отнася до контакт (в 3 и 4 знач.). Контактно устройство. 2. Спец. В медицин...
контактувам - контактуваш, несв.; с кого. Общувам. Контактувам е много приятели. С никого не контактувам.
контактьор - мн. контактьори, м. Лице, което претендира, че осъществява връзки с извънземни същества.
контактьорка - мн. контактьорки. ж. Жена контактьор.
контаминация - мн. контаминации, ж. Спец. В езикознанието — възникване на нов израз или значение по пътя на обединяване на елементи от два израза...
контанастъпление - мн. контранастъпления, ср. Настъпление в отговор на противникова атака. Войските са в контранастъпление.
конте - мн. контета, ср. Разг. Човек, който обича да се издокарва, гизди. Голямо конте. Маниери на конте. // прил. контешки, контешка, кон...
контейнер - мн. контейнери, (два) контейнера, м. Трайна опаковка за превозване на неопакова-ни товари, научна апаратура на космически станции....
контекст - само ед. 1. Спец. В езикознанието — част от текст около дума или израз, която определя или уточнява значението им. 2. Прен. Обстоя...
контингент - мн. контингенти, (два) контингента, м. 1. Спец. В икономиката — определеното с някаква цел пълно количество — размер на дела на вс...
континент - мн. континенти, (два) континента, м. Обширно пространство суша, заобиколено в по-голямата си част от море или океан. На конференци...
континуитет - само ед. Непрекъсната връзка между същности или явления; продължение, приемственост. Исторически континуитет. Континуитет в научни...
контра - нареч. Разг. На противоположното мнение. Вие правете, каквото искате, аз съм контра.
контра- - Първа съставна част на сложни думи със значение противодействие, противопоставяне, напр. контраатака, контранастъпление, контрапре...
контраалт - мн. контраалтове, м. 1. Спец. В музиката — най-ниският женски глас. Певицата е с богат контраалт. 2. Певица с такъв глас. В света ...
контраатака - мн. контраатаки, ж. Атака в отговор на нападение; контранападение. Започвам контраатака. В този мач футболистите имаха добри контр...
контраатакувам - контраатакуваш, несв. и св.; какво/ кого. Провеждам контраатака.
контрабанда - само ед. 1. Тайно пренасяне на стоки през границата. Правя контрабанда. 2. Снабдяване и търговия със забранени стоки. Занимавам се...
контрабанден - контрабандна, контрабандно, мн. контрабандни, прил. 1. Който е свързан с контрабанда. 2. Който е таен, незаконен. Внасям стока по ...
контрабандист - мн. контрабандисти, м. Човек, който се занимава с контрабанда. Той е опитен контрабандист.
контрабандистка - мн. контрабандистки, ж. Жена контрабандист.
контрабас - мн. контрабаси, (два) контрабаса, м. Най-ниският по звучене струнен инструмент от рода на цигулката. Контрабасът е лъков струнен и...
контрагент - мн. контрагенти, м. Спец. В правото — лице или предприятие, с което влизаме в отношения по договор; страна по договор. Тази фирма ...
контракт - мн. контракти, (два) контракта, м. Писмен договор, съглашение. Подписвам контракт. Условия на контракта. Сключвам контракт.
контрактация - мн. контрактации, ж. Сключване на контракт.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: