Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
канара - мн. канари, ж. 1. Скала, голям каменен къс. Над пътя стърчаха канари. 2. Прен. Разг. За човек — много едър, здрав, силен. Канара ч...
канарче - мн. канарчета, ср. Малка пъстра пойна птичка, пренесена от Канарските острови, която може да се отглежда в кафез.
каната - мн. канати, ж. Дъсчена странична част на каросерията на камион или на каруца.
кандардисам - кандардисаш, се. — вж. кандардисвам.
кандардисвам - кандардисваш, несв. и кандардисам, св. Разг. Кого. Убеждавам, придумвам. Кандардисаха я да не ходи толкова късно там.
кандарма - мн. кандарми, ж. Разг. Увещание, придумване, кандардисване. Големи кандърми бяха, докато се съгласи да живее на село.
кандела - само ед. Спец. Във физиката — единица мярка за силата на светлината.
канделабър - мн. канделабри, (два) канделабъра, м. Свещник за няколко свещи или електрически лампи.
кандидат - мн. кандидати, м. 1. Лице, което прави постъпки да бъде избрано или назначено на длъжност, на работа, в учебно заведение и др. Таз...
кандидат- - Съставна част на сложни думи със значение лице, което желае и прави постъпки да бъде избрано или назначено, напр. кандидат-депутат...
кандидатирам се - кандидатираш се, несв. и св.; за какво. Представям кандидатурата си да бъда избран. Кандидатира се за кмет.
кандидатка - мн. кандидатки, ж. Жена кандидат.
кандидатски - кандидатска, кандидатско, мн. кандидатски, прил. Който се отнася до кандидат. Кандидатски изпити.
кандидатствам - кандидатстваш, несв.: за какво, за какъв. 1. Представям кандидатурата си да бъда назначен, избран, одобрен. Кандидатствам за учите...
кандидатствувам - кандидатствуваш, несв. Кандидатствам.
кандидатура - мн. кандидатури, ж. Изявено желание и/или постъпки за заемане на място, пост (или за женитба). Подавам си кандидатурата. Оттеглям ...
кандило - мн. кандила, ср. 1. Подобен на чаша малък съд, в който има олио, лой, зехтин и потопен в него фитил и който се поставя да свети пр...
кандисам - кандисаш, св. — вж. кандисвам.
кандисвам - кандисваш, несв. и кандисам, св. Разг. 1. Скланям, съгласявам се. Кандиса да следва медицина. 2. Диал. Омръзва ми. Кандисах на лек...
канела - само ед. Кора от тропическо дърво с кафяв цвят и силен аромат, която, смляна на прах, се използва за подправка, обикн. в сладкарст...
канибал - мн. канибали, м. Човек, който яде хора; човекоядец.
канибализъм - само ед. 1. Човекоядство. 2. Прен. Голяма жестокост, зверство. 3. Спец. Използване на себеподобните за храна, което е познато при ...
канкан - само ед. Френски вариететен танц с бързо темпо, изпълняван от жени.
канон - мн. канони, (два) канона, м, 1. В християнската религия — установено от църковните отци правило. Черковните канони не му позволява...
канонада - мн. канонади, ж. 1. Продължителна артилерийска стрелба. Чуваше се канонадата на близкия фронт. 2. Прен. Силен, оглушителен шум (от...
канонизация - само ед. 1. В църквата — провъзгласяване на някого за светец. 2. Прен. Узаконяване, превръщане в правило, в канон.
канонизирам - канонизираш, несв. и св.: кого/какво. Извършвам канонизация.
каноник - мн. каноници, м. 1. Специалист по църковно право. 2. В католическата църква — главен свещеник в катедрала. 3. Прен. Пренебр. Лице,...
канонически - каноническа, каноническо, мн. канонически, прил. Който се отнася до канон или каноник.
кански - нареч. • Пищя кански. Пищя силно, про-низително.
кант - кантът, канта, мн. кантове, (два) канта, м. 1. Цветна ивица, с която се обточват шевове или краища на дрехи. Бял панталон с тъмнос...
кантар - мн. кантари, (два) кантара, м. Уред за мерене на тегло; теглилка. Слагам бананите на кантара. // същ. умал. кантарче, мн. кантарче...
кантата - мн. кантати, ж. Спец. В музиката — произведение за солисти, хор и оркестър, съставено от няколко части.
кантианство - само ед. Спец. Идеалистическо философско учение, създадено от Кант.
кантон - мн. кантони, (два) кантона, м. 1. Малка къща край железопътна линия или шосе, в която живее пазач. 2. Административно-териториална...
кантонер - мн. кантонери, м. Пазач на железопътна линия или шосе.
кантонерка - мн. кантонерки, ж. Специален висок шкаф за документи, който се затваря с рулетка.
кантора - мн. кантори, ж. Работен кабинет на адвокати, търговски служители и др. Отивам в кантората.
кану - мн. канута, ср. 1. Дълга и тясна спортна лодка с едно весло. Едноместно кану. 2. Само ед. Спортна дисциплина — гребане с такава ло...
канцелария - мн. канцеларии, ж. 1. Служба в учреждение, която се занимава с административна работа. 2. Помещението на такава служба.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: