Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
какъв - каква, какво, мн. какви, въпр. мест. 1. При въпрос за признаци и качества. Какъв костюм ще си купиш — кафяв или черен? По каква ра...
какъв-годе - каква-годе, какво-годе, мн. какви-годе, неопр. мест. — вж. -годе.
какъвто - каквато, каквото, мн. каквито, относ. мест. 1. За въвеждане на подчинено определително изречение, което уточнява качества, посочен...
кал - калта, само сд., ж. 1. Намекната от вода пръст по земната повърхност. Едва изгазих калта по улиците. 2. Остар. Смес от жълта пръст...
кала - само ед. Стайно цвете с едри бели фуниевидни цветове.
калабалък - само ед. Разг. 1. Много хора, събрани заедно. Пред съвета имаше голям калабалък. 2. Нареч. Много. Ще съберем калабалък хора и ще с...
калай - калаят, калая, само ед., м.1. Сребристобял ковък метал за покриване на медни съдове или за запояване.2. Прен. Разг. Хокане, мъмрен...
калайджия - мн. калайджии. м. Занаятчия, който калайдисва съдове.
калайдисам - калайдисаш, св. — вж. калайдисвам.
калайдисвам - калайдисваш, несв. и калайдисам, св. 1. Какво. Покривам меден домакински съд с тънък слой калай, за да не се окислява. Тази година...
каламбур - мн. каламбури, (два) каламбура, м. Игра на думи. при която се получава комична двусмислица.
каланетика - само ед. Система от бавни гимнастически упражнения за разтягане, с които се постига гъвкавост и стегнатост на ставите и мускулите.
калвадос - само ед. Алкохолно питие, направено от ябълки.
калвинизъм - само ед. Реформационно християнско движение, разновидност на протестантството.
калдаръм - само ед. Настилка на двор или улица, направена от обли камъни. По старите улички има калдъръм.
кале - мн. калета, ср. 1. Остар. Крепост, твърдина. 2. Прен. Голяма и много здрава, яка сграда. Какво кале е тази сграда! • Кале съм. Раз...
калейдоскоп - мн. калейдоскопи, (два) калейдоскопа, м. Подобен на зрителна тръба уред, в единия край на която са поставени огледала и разноцветн...
калем - мн. калеми, (два) калема, м. 1. Остар. Пръчица за писане на плоча, използвана някога в училише. 2. Разг. Молив. 3. Разг. Сметка, и...
кален - калена, калено, мн. калени, прил. 1. За метал — който е закален и има голяма твърдост. Калено желязо. 2. За човек — физически и нр...
календар - мн. календари, (два) календара, м. 1. Система за измерване на времето, основана на периодически повтарящи се природни явления. Слъ...
календарен - календарна, календарно, мн. календарни, прил. Който се определя от календара. Календарно време. Календарен план. Календарен месец....
калесам - калесаш, св. — вж. калесвам.
калесвам - калесваш, несв. и калесам, св. Остар. Поканвам на сватба, като ходя по домовете и черпя с вино. В четвъртък калесват за сватбата.
калибър - мн. калибри, (два) калибъра, м. 1. Само ед. Размерът на вътрешния диаметър на огнестрелно оръжие. От кой калибър е този пистолет? ...
калиграф - мн. калиграфи, м. 1. Лице, което професионално се занимава с калиграфия. 2. Лице, което пише красиво. Той е голям калиграф.
калиграфия - само ед. Изкуство за красиво изписване на букви.
калии - само мн. 1. Дебели плетени чорапи без ходила. 2. Остар. Вид потури.
калий - калият, калия, само ед., м. Спец. Сребристобял мек метал, чиито соли се използват в медицината, техниката и селското стопанство.
калимавка - мн. калимавки, ж. Висока черна цилиндрична шапка на православен духовник. Слагам калимавка.
калимана - мн. калимани, ж. Диал. Кръстница.
калина - мн. калини, ж. 1. Горско дърво с бели цветове и зърнести червени плодове. 2. Диал. Название на по-голяма сестра или братовчедка на...
калинка - мн. калинки, ж. Малко насекомо с червени твърди горни крилца, с черни точици по тях. Една калинка кацна на роклята и. Калинка-мали...
калия - мн. калии, ж. Разг. Кала.
калка - мн. калки, ж. 1. Само ед. Прозрачна хартия за снемане на копия от чертежи. 2. Спец. В езикознанието — дума или израз, образувани ч...
калкан - мн. калкани, (два) калкана, м, 1. Вид морска риба с плоско елипсовидно тяло, по което има костни плочки. 2. Тясна външна стена на ...
калкулант - мн. калкуланти, м. Човек, който прави калкулация.
калкулантка - мн. калкулантки, ж. Жена калкулант.
калкулатор - мн. калкулатори, (два) калкулатора, м. Сметачна машина. Електронен калкулатор.
калкулация - мн. калкулации, ж. 1. Само ед. Изчисляване себестойността на изделие или на извършена работа. Правя калкулация. 2. Сметка, докумен...
калкулирам - калкулираш, несв. и св. Правя калкулация. // същ. калкулиране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: