Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
кикотя се - кикотиш се, мин. св. кикотих се, мин. прич. кикотил се, несв. Разг. Смея се високо, свободно или неприлично.
кил - килът, кила, мн. килове, (два) кила, м. Спец. 1. Надлъжно поставена греда, която преминава по цялото дъно на плавателен съд. 2. До...
килвам - килваш, несв. и килна, св.; какво. Накланям на една страна. Килвам си калпака. — килвам се/килна се. Накланям се на една страна, п...
килер - мн. килери, (два) килера, м. Помещение без прозорец в жилище, предназначено за хранителни продукти, по-рядко употребявани вещи и д...
килийка - мн. килийки, ж. 1. Малка килия. 2. Обикн. мн. Шестоъгълна клетка, елемент от восъчна пчелна пита. Пчелите напълват килийките с мед...
килим - мн. килими, (два) килима, м. Изделие от тежка тъкан, художествено оформено с различни шарки и фигури, предназначено обикн. за пост...
килимар - килимарят, килимаря, мн. килимари, м. Лице, което изработва килими.
килимарка - мн. килимарки, ж. Жена килимар.
килимарство - само ед. 1. Производство на килими. 2. Занаят на килимар.
килия - мн. килии, ж. 1. Стая за затворник. В една килия са затворени петима души. 2. Стая за монах в манастир. // прил. килиен, килийна, ...
килна - килнеш, мин. св. килнах, мин. прич. килнал, св. — вж. килвам.
кило - мн. кила, ср. Разг. 1. Килограм. 2. Литър.
кило- - Първа съставна част на думи за мерни единици, която означава увеличаване с хиляда, напр. километър, килограм и др.
киловат - мн. киловати, (два) киловата, м. Единица мярка за мощност на електрическия ток, равна на хиляда вата. Този месец сме изразходили х...
киловолт - мн. киловолтове, (два) киловолта, м. Единица мярка за напрежение на електрическия ток, равна на хиляда волта.
килограм - мн. килограми, (два) килограма, м. Единица мярка за тежина, равна на хиляда грама. Купих пет килограма праскови.
килокалория - мн. килокалории, ж. Единица мярка за топлина, равна на хиляда калории.
километраж - мн. километражи, (два) километража, м. 1. Само ед. Изминато за определено време разстояние, измерено в километри. Какъв километраж...
километричен - километрична, километрично, мн. километрични, прил. 1. Който се отнася до километър. 2. Прен. Разг. Който е прекалено дълъг. Килом...
километър - мн. километри, (два) километра, м. Единица мярка за разстояние, равна на хиляда метра.
ким - кимът, кима, само ед., м. 1. Топлолюбиво тревисто растение със семена, съдържащи етерично масло. 2. Семената на това растение, изп...
кимам - кимаш, несв. Правя жест за съгласие или несъгласие, като движа главата си отгоре надолу. Кимам в знак на съгласие.
кимвам - кимваш, несв. и кимна, св. Кимам един път или няколко пъти по един път в знак на нещо. Кимвам за поздрав. Кимна леко в знак на съг...
кимион - само ед. 1. Едногодишно тревисто топлолюбиво растение, отглеждано заради семената му. 2. Семената на това растение, съдържащи етер...
кимна - кимнеш, мин. св. кимнах, мин. прич. кимнал, св. — вж. кимвам.
кимоно - мн. кимона, ср. 1. Подобна на халат японска дреха с особено скроени широки ръкави, без закопчаване, с премятане и колан. 2. Нещо, ...
кинаджия - мн. кинаджии, м. Разг. Човек, който работи в киното.
кинематика - само ед. Спец. Дял от теоретичната механика, който изучава движението на телата от чисто геометрично гледище.
кинематограф - мн. кинематографи, (два) кинематографа, м. Спец. Апарат за снимане върху филмова лента на движещи се обекти или за прожектиране на...
кинематография - само ед. 1. Изкуството и техниката за създаване на филми. 2. Промишлеността за създаване и разпространяване на филми. 3. Всички хо...
кинескоп - мн. кинескопи, (два) кинескопа, м. Електроннолъчев прибор за възпроизвеждане на постъпващите сигнали в телевизор.
кинетика - само ед. 1. Спец. Дял от теоретичната механика, които изучава механичното състояние на телата във връзка с определящите го физичес...
кинефикация - само ед. Система и организация на разпространението на филми.
кинжал - мн. кинжали, (два) кинжала, м. Кама, нож; ханджар.
кинкалерия - само ед. 1. Съвкупност от дребни изделия като стока за продаване (гребени, дантели, копчета и др.). 2. Магазин за такава стока.
кино - мн. кина, ср. 1. Киносалон, кинотеатър. В града има три кина. 2. Само ед. Кинопродукция, филм. Ще купя билети за кино. 3. Само сд....
кино- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е свързан с киното, напр. киноактьор, киноархив, кинодеец, киносалон.
киновар - само ед. 1. Спец. В геологията — минерал с яркочервен цвят и силен блясък — живачен сулфат, цинобарит. 2. Боя, употребявана в живо...
кинозала - мн. кинозали, ж. Зала за прожектиране на филми.
кинозвезда - мн. кинозвезди, ж. Разг. Популярен артист или артистка в киното; знаменитост.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: