Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
концентричен - концентрична, концентрично, мн. концентрични, прил. Спец. В математиката — за окръжност, която има общ център с друга окръжност. К...
концептуален - концептуална, концептуално, мн. концептуални, прил. Който е свързан с определена концепция, има характер на концепция или съдържа ...
концепция - мн. концепции, ж. 1. Становище, гледище, разбиране по някой проблем. Концепция за света. Концепция за живота. 2. Теоретически зами...
концерн - мн. концерни, (два) концерна, м. Монополистическо обединение на предприятия под обща финансова зависимост. Химически концерн.
концерт - мн. концерти, (два) концерта, м. 1. Изпълнение пред публика на подбрани и подредени музикални, литературни и др. творби. Симфониче...
концертирам - концертираш, несв. и св. Представям поредица от концерти. Певицата концертира в западноевропейски страни. // същ. концертиране, ср...
концесия - мн. концесии, ж. Договор между държава и частно лице или чуждестранна фирма за експлоатация на промишлени предприятия, гори и др. ...
концлагер - мн. концлагери, (два) концлагера, м. Концентрационен лагер (вж. лагер).
концлагерист - мн. концлагеристи, м. Лице, което е в концлагер.
концлагеристка - мн. концлагеристки, м. Жена концлагерист.
кончина - само ед. Остар. Смърт.
конюгация - само ед. Спец. В биологията — полов процес при някои водорасли и при инфузориите.
конюнктив - само ед. Спец. В езикознанието - подчинително наклонение.
конюнктива - само ед. Спец. В анатомията — видоизменена очна лигавица, която покрива вътрешната страна на клепачите и предната повърхност на оч...
конюнктивит - само ед. Спец. В медицината — възпаление на конюнктивата. Децата често получават конюнктивит.
конюнктура - само ед. Създалото се положение в някаква област, определящо изход, развитие. Политическа конюнктура. Икономическа конюнктура. Кон...
конюшня - мн. конюшни, ж. Обор за коне. Към имението има конюшня с двайсет коня.
коняк - мн. коняци, (два) коняка, м. 1. Само ед. Силна алкохолна напитка от винен дестилат. Конякът беше неговата слабост. 2. Разг. Вид ил...
коняр - конярят, коняря, мн. коняри, м. Човек, който се грижи за коне и отглежда коне.
кооператив - мн. кооперативи, (два) кооператива, м. Кооперация. // прил. кооперативен, кооперативна, кооперативно, мн. кооперативни. Кооператив...
кооператор - мн. кооператори, м. Член на кооперация.
кооператорка - мн. кооператорки, ж. Жена кооператор.
кооперация - мн. кооперации, ж. 1. Колективно производствено, търговско или строително обединение, създадено със средства на членовете си. Прав...
кооперирам - кооперираш, несв. и св.; какво. Обединявам в кооперация. Няколко души кооперираха земята си. — кооперирам се. Обединявам се в кооп...
кооптация - само ед. Включване на нови членове в състава на изборен орган без избори.
кооптирам - кооптираш, несв. и св.; кого. Извършвам кооптация. Кооптираха го в синдикалния съвет. // прил. кооптиран, кооптирана, кооптирано, ...
координати - координата, ж. 1. Спец. В математиката — величини, определящи положението на точка в пространството. Търся координати. Намирам коо...
координация - само ед. 1. Съгласуване, създаване на насочено взаимодействие между действия или явления. Координация на производствените процеси....
координирам - координираш, несв. и св.; какво. Осъществявам координация. Координирам движението на влаковете. // същ. координиране, ср.
копа - мн. копи, ж. Купа.
копан - мн. копани, (два) копана, м. Разг. Крайник на птица; кълка. От пилето ми се падна копанът.
копанка - мн. копанки, ж. 1. Малка копаня. 2. Малък кръгъл съд, издълбан от меко дърво, с капак или без капак.
копаня - мн. копани, ж. Продълговат плитък съд, издълбан от дърво; корито.
копач - мн. копачи, м. Човек, който копае. Тук-там по градините се мяркаха копачи.
копачка - мн. копачки, ж. 1. Жена копач. 2. Вид малка мотика. Копачка за чесън.
копая - копаеш, мин. св. копах, мин. прич. копал, несв.; какво. 1. С инструмент или машина правя яма, дупка в земята. Багерът копае ров за...
копвам - копваш, несв, и копна, св. Забивам инструмент, обикн. в земята, един път или няколко пъти по един път. Където копнеш, вода излиза.
копеле - мн. копелета, ср. 1. Извънбрачно дете. 2. Жарг. Лош човек, мръсник. Излъга ме, копелето му с копеле.
копие - мн. копия, ср. 1. Истор. Вид оръжие от метал — дълга пръчка с остър връх. Пробождам е копие. 2. Спортен уред — дълга пръчка с остъ...
копирам - копираш, несв. и се.; какво. 1. Преваж-дам модел или рисунка с помощта на прозрачна хартия. Копирам бродерия на покривка. 2. Правя...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: