Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
крекинг - само ед. Преработване на нефт и тежки нефтени продукти за получаване на бензин.
крекна - крекнеш, мин. св. крекнах, мин. прич. крекнал, св. — вж. кряквам.
крем - кремът, крема, мн, кремове, (два) крема, м. 1. Само ед. Варена сладка гъста каша за ядене от разбити яйца, мляко, нишесте с шокола...
кремав - кремава, кремаво, мн. кремави, прил. Който има лек портокалов цвят. Кремави пердета. Кремава рокля.
крематориум - мн. крематориуми, (два) крематориума, м. Сграда за кремация.
кремация - само ед. Изгаряне на трупове в специална пещ. // прил. кремационен, кремационна, кремационно, мн. кремационни.
кремирам - кремираш, несв. и св.; кого/какво. Подлагам на кремация.
кремък - само ед. 1. Много твърд минерал, кварц, от който при удар изхвърчат искри. 2. Парче от този минерал. // прил. кремъчен, кремъчна, ...
кренвирш - мн. кренвирши, (два) кренвирша, м. Тънък и къс варен колбас от ситно смляно като каша месо. Кренвирши с горчица.
креп - крепът, крепа, само ед., м. 1. Вълнен или копринен плат с грапава повърхност. 2. Черен плат, както и лента или парче от него, изпо...
крепиран - крепирана, крепирано, мн. крепирани, прил. Който е набран, набърчен. Крепирана хартия за украса.
крепна - крепнеш, мин. св. крепнах, мин. прич. крепнал, несв. Ставам по-силен, по-здрав, по-як, по-издръжлив физически и/или психически; ук...
крепон - само ед. Вид мек памучен плат с набрана, неравна повърхност. Нощница от крепон.
крепост - крепостта, мн. крепости, ж. 1. Укрепено с яки стени, ровове и други съоръжения населено място. Труднодостъпна крепост. Превземам к...
крепостен - крепостна, крепостно, мн. крепостни, прил. 1. Който се отнася до крепост. Крепостни стени. 2. Който е свързан с крепостничество. К...
крепостник - мн. крепостници, м. Истор. Крепостен селянин.
крепостничество - само ед. Истор. Обществен строй, основан на крепостното право.
крепостничка - мн. крепостнички. ж. Истор. Жена крепостник.
крепък - крепка, крепко, мн. крепки, прил. 1. Който е физически здрав, як, силен. Крепко тяло. Крепки ръце. Крепка прегръдка. 2. Който е ду...
крепя - крепиш, мин. св. крепих, мин. прич. крепил, несв. 1. Какво. Държа здраво, подпирам. Колоните крепят къщата. 2. Какво/кого. Придърж...
креслив - креслива, кресливо, мн. кресливи, прил. 1. Който е пронизителен, неприятно рязък за слуха. Креслив глас. 2. Който е склонен да кре...
кресло - мн. кресла, ср. 1. Широк, удобен, обикн. тапициран стол с облегалки за ръцете. Кожено кресло. Потъвам в креслото. 2. Прен. Висок п...
кресна - креснеш, мин. св. креснах, мин. прич. креснал, св. — вж. крясвам.
кретам - креташ, несв. 1. Вървя, движа се бавно, с усилие; клатя се. Стара е, едва крета, но върви. 2. Прен. Карам трудно съществуване, едв...
кретен - мн. кретени, м. 1. Спец. В медицината - човек, болен от кретенизъм. 2. Прен. Глупав човек, некадърен човек. Той е голям кретен. По...
кретенизъм - само ед. 1. Спец. В медицината — умствена и физическа недоразвитост вследствие от атрофия на щитовидната жлеза. 2. Прен. Глупост, ...
крехък - крехка, крехко, мн. крехки, прил. 1. Който е чуплив, трошлив. Кристалното стъкло е много крехко. Крехко стъбло. Крехко цвете. 2. П...
кречетало - мн. кречетала, ср. 1. Истор. Дъсчица, която се удря във воденичен камък и разклаща коша, за да пада зърното между камъните. 2. Дет...
крещя - крешиш, мин. св. крещях, мин. прич. крещял, несв. 1. Надавам, издавам силен вик, крясък. Птиците крещят. Децата крещят. 2. Говоря ...
крещящ - крещяща, крещящо, мн. крещящи, прил. 1. Който крещи. Крещяща птица. 2. Прен. Който привлича вниманието с нещо; който се откроява. ...
крея - крееш, мин. св. креях, мин. прич. креял , несв. 1. Постепенно отслабвам физически; линея, вехна. Декарите не и помогнаха, от ден н...
крив - крива, криво, мн. криви, прил. 1. Който не е прав, а извит, с извивки. Крива линия. Крива улица. Криво дърво. 2. Който е наклонен;...
крива - мн. криви, ж. 1. Крива линия в математиката, както и всяка крива линия. 2. Линия, показваща ръст и спад в развитието на някакъв пр...
кривак - мн. криваци, (два) кривака, м. Дебела тояга с извит край за подпиране, която служи обикн. на овчар; гега. Овчарски кривак. Удрям с...
криввам - кривваш, несв. и кривна, св. 1. Отклонявам се изведнъж от пътя, с едно леко, кратко завиване. Кривна в уличката и изчезна от погле...
кривда - само ед. • Кривда и правда. Справедливост и несправедливост. Не разбирам къде е кривдата, къде е правдата.
кривина - мн. кривини, ж. 1. Само ед. Качество на крив. Дървото беше с голяма кривина. 2. Извивка на път, линия и др. Вървяха по планинските...
кривна - кривнеш, мин. св. кривнах, мин. прич. кривнал, св. — вж. криввам.
криво- - Първа съставна част на сложни думи със значение крив, напр. кривоглед, кривокрак, кривоног.
кривоглед - кривогледа, кривогледо, мн. кривогледи, прил. Който страда от кривогледство.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: