Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
климат - само ед. 1. Особеностите на времето в дадена област и смяната на сезоните. Студен климат. Сух климат. Континентален климат. Морски...
климатизирам - климатизираш, несв. и св.: какво. Регулирам качествата на въздуха в затворено помещение със специална инсталация. // същ. климатиз...
климатик - мн. климатици, (два) климатика, м. Апарат или инсталация за климатизиране. В стаята има климатик.
климатичен - климатична, климатично, мн. климатични, прил. 1. Който се отнася до климат (в 1 знач.). Климатични промени. Климатични условия. 2....
климато- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до климат, който е свързан с климат, напр. климатотерапия, климато...
клин - клинът, клина, мн. клинове, (два) клина, м. 1. Късо и здраво парче от дърво или желязо, сплеснато и заострено в единия край, което...
клинец - мн. клинци, (два) клинеца, м. 1. Специални гвоздеи за подковаване на животни. 2. Разг. Гвоздей. • Кова клинци. Разг. Много ми е ст...
клиника - мн. клиники, ж. 1. Специализирано болнично заведение, в което се води научна и учебна работа. Клиника за сърдечно-съдови заболяван...
клиничен - клинична, клинично, мн. клинични, прил. 1. Който се отнася до клиника. Клиничен лекар. 2. В медицината — който се установява чрез ...
клиновиден - клиновидна, клиновидно, мн. клиновидни, прил. Който има вид, форма на клин.
клинча - клинчиш, мин. св. клинчих, мин. прич. клинчил, несв. Разг. Измъквам се от работа или задължение. Всеки ден клинчи, бяга от училище...
клип - клипът, клипа, мн. клипове, (два) клипа, м. Малък филм с определен сюжет и идея, внушени чрез комбинация от кадри. Рекламен клип. ...
клипс - клипсът, клипса, мн. клипсове, (два) клипса, м. 1. Метална щипка към обеца. 2. Обеци с такъв начин на прикрепване. Купих си сребър...
клир - клирът, клира, само ед., м. 1. В християнската църква — всички духовници. Събирам клира. 2. Място пред олтара, където се изпълнява...
клиринг - само ед. Спец. В банковото дело - уреждане на задължения между банки или между държави чрез счетоводно уравняване на вноса и износ...
клисав - клисава, клисаво, мн. клисави, прил. 1. За хляб или тестено изделие — който е недоиз-печен. 2. За почва — която е лепкава от много...
клисар - клисарят, клисаря, мн. клисари, м. Прислужник в църква. Клисарят бие камбаната.
клисура - мн. клисури, ж. Тесен планински проход, дефиле. Минавам през клисурата.
клише - мн. клишета, ср. 1. Спец. В типографията — рисунка, снимка, издълбана в обратен вид върху плочка. 2. Отпечатан чрез тази плочка об...
клоака - мн. клоаки, ж. 1. Изходно отвърстие у птици, риби и земноводни, общо за червата и пикочните органи. 2. Прен. Канал за оттичане на ...
клозет - мн. клозети, (два) клозета, м. Отходно място, тоалетна. Клозетът беше на двора.
клокоча - клокочиш,.мин. св. клокочих, мин. прич. клокочил, несв. 1. За течност — вря силно и издавам характерен шум. Супата клокочи. 2. За ...
клон - клонът, клона, мн. клони и клонове, (два) клона, м. 1. Отделили се настрани от стъблото на дърво множество по-тънки дървета, обрас...
клонат - клоната, клонато, мн. клонати, прил. Който има много клони; клонест. Клонато дърво.
клонест - клонеста, клонесто, мн. клонести, прил. Клонат.
клонка - мн. клонки, ж. 1. Малък клон. 2. Прен. Потомък. Семейството е клонка от богат род.
клоня - клониш, мин. св. клоних, мин. прич. клонил, несв. 1. За слънце, път — насочвам се към някаква посока. Слънцето клони на запад. 2. ...
клопка - мн. клопки, ж. Измислена и инсценирана измама, за да бъде заловен или заварен на местопрестъплението някой. Скроявам клопка. Замис...
клоун - мн. клоуни, м. 1. Цирков комик, шут, палячо. Дойде ред на клоуните. 2. Прен. Разг. Пренебр. Човек, който се държи несериозно и нед...
клоча - клочиш, мин. св. клочих, мин. прич. клочил, несв. За кокошка - издавам характерни звуци, когато искам да мътя пиленца или когато п...
клош - клошът, клоша, мн. клошове, (два) клоша, м. 1. Кройка на пола или на панталон, при която долната част се разширява много. 2. Разг....
клуб - клубът, клуба, мн. клубове, (два) клуба, м. 1. Дружество по интереси със спортен, културно-просветен, политически характер. Футбол...
клуп - клупът, клупа, мн. клупове, (два) клупа, м. Вид възел с колелце, който може да се затегне от тежестта на завързания предмет и се и...
клъввам - клъвваш, несв. и клъвна, св. 1. Кълва един път или няколко пъти по един път. Кокошките клъвваха по някое зърно отвреме-нав-реме. 2...
клъвна - клъвнеш, мин. св. клъвнах, мин. прич. клъвнал, св. — вж. клъввам.
клъц - междум. 1. За наподобяване на шум от рязане с инструмент или при сечене. Чу се едно клъц и главата на пилето беше отрязана. 2. За ...
клъцвам - клъцваш, несв. и клъцна, св. 1. Какво/ кого. Рязвам или отрязвам рязко. Клъцна ухото на животното за белег. Някога на всяко пиленц...
клъцна - клъцнеш, мин. св. клъцнах, мин. прич. клъцнал, св. — вж. клъцвам.
кльопам - кльопаш, несв. Жарг. Ям.
кльопачка - само ед. Жарг. Ядене. Има ли кльопачка някъде наблизо?
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: