Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
куче - мн. кучета, ср. 1. Домашно животно с удължена муцуна и заострени уши, което пази дома. Овчарско куче. Ловно куче. Чу се лай на куч...
кучи - куча, кучо и куче, мн. кучи, прил. Разг. Кучешки. • Кучи син. Негодник.
кучка - мн. кучки, ж. 1. Женско куче. 2. Прен. Разг. Лоша, зла жена. 3. Прен. Пренебр. Развратна жена. Ходи по мъже като кучка.
кучкарник - мн. кучкарници, (два) кучкарника, м. 1. Къщичка за дворно куче. 2. Прен. Място, където живеят или се събират кучета. В града трябв...
кушетка - мн. кушетки, ж. Остар. Единично легло с пружина без странични табли. Кушетка в лекарски кабинет.
кушия - мн. кушии, ж. Остар. Надбягване с коне на празник (обикн. на Тодоровден). • На кушия. Много набързо, с голямо притеснение. Всичко ...
куюмджия - мн. куюмджии, м. Остар. Златар.
къде - въпр. нареч. 1. На кое място. Къде е Иван, в института ли? 2. Към кое място. Къде отиде Иван, в университета ли? 3. Като съюз. За ...
къде-годе - неопр. нареч. — вж. -годе.
къделя - мн. къдели, ж. Остар. Определено количество вълна, памук, което се завива и се прикрепва на хурка, за да се преде от него прежда. ...
където - нареч. и съюз. 1. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за място. Горе, където е станцията, до юни се задържа сняг. ...
къдра - мн. къдри, ж. Къдрица. Тъмни къдри падат по гърба и.
къдрав - къдрава, къдраво, мн. къдрави, прил. 1. За коса или козина — който е навит, вълнообразен. Къдрава коса. Агънцето имаше къдрава мек...
къдрица - мн. къдрици, ж. Вълнообразен, виещ се кичур коса. Руси къдрици. Дълги къдрици.
къдрокос - къдрокоса, къдрокосо, мн. къдрокоси. прил. Който е с къдрава коса.
къдря - къдриш, мин. св. къдрих, мин. прич. къдрил , несв.; какво. Правя коса да стане къдрава. — къдря се. Ставам къдрав; мога да стана к...
къклица - само ед. Плевел по житата, който пуска малки черни семки.
къкря - къкриш, мин. св. къкрих, мин. прич. къкрил, несв. Като вря слабо, издавам характерен шум. Сега яденето трябва само да къкри. // съ...
кълбест - кълбеста, кълбесто, мн. кълбести, прил. Който има форма, подобна на кълбо. Кълбест дим. Кълбест облак.
кълбо - кълба и кълбета, ср. 1. Спец. В математиката — геометрично тяло, получено от въртенето на окръжност около диаметъра и; сфера. Обем...
кълбовиден - кълбовидна, кълбовидно, мн. кълбовидни, прил. Който прилича по форма на кълбо. Кълбовиден купол. • Кълбовидна мълния. Мълния, коят...
кълва - кълвеш, мин. св. кълвах, мин. прич. кълвал, несв. 1. За птици — поемам храна с човката си. Пилетата кълват царевица. 2. Кого/какво...
кълвач - мн. кълвачи, (два) кълвача, м. 1. Горска птица с голяма човка, която яде насекоми от кората на дърветата. 2. Прен. Разг. Зубрач.
кълка - мн. кълки, ж. Разг. Част от крака — между тялото и коляното; бедро. Пилешка кълка.
кълн - кълнът, кълна, мн. кълнове, (два) кълна, м. 1. Израстък, който излиза от семе при прорастване. 2. Прен. Обикн. мн. Зачатъци, зараж...
кълна - кълнеш, мин. св. клех и кълнах, мин. прич. клел и кълнал, несв.; кого/какво. Изричам проклятия. Кълна враговете си. Кълна лошото в...
кълня - кълниш, мин. св. кълних, мин. прич. кълнил, несв. 1. За зърно, семе — пускам кълнове, прораствам. Пшеницата вече кълни. 2. Прен. З...
кълцам - кълцаш, несв.; какво. Реша с остър и тежък предмет нещо на малки парчета или на кайма. Кълцам месо на кайма. Кълцам зеле.
кълча - кълчиш, мин. св. кълчих, мин. прич. кълчил, несв.; какво. Разг. Извивам, кърша ръцете си под влияние на силно чувство. Кълчи ръце ...
кълчища - само мн. Конопени влакна. • Заплел се като пате в кълчища. Разг. Обърквам се много. На изпита се заплете като пате в кълчища.
към - предлог. 1. Означава, че движението е отправено в някаква посока. Вървя към пощата. Пътувам към университета. 2. При абстрактни съ...
къмпинг - мн. къмпинги, (два) къмпинга, м. Кампинг.
къмто - предлог. Остар. Към.
къна - само ед. Вид растителна кафявочервена боя за коса (и за нокти при някои народи).
кънки - кънка, ж. 1. Метални приспособления за плъзгане по лед, прикрепени към специални обувки. Пързалям се с кънки. 2. Железни куки за и...
къносам - къносаш, св. — вж. къносвам.
къносвам - къносваш, несв. и къносам, св.; какво. Боядисвам с къна. Къносвам си косата всеки месец. // прил. къносан, къносана, къносано, мн....
кънтри- - Първа съставна част на сложни думи със значение народен (стил), напр. кънтримузика, кънтрипевец, кънтристил.
кънтримузика - само ед. Американска народна музика или нейна стилизирана форма за китара, банджо и други струнни инструменти.
кънтя - кънтиш, мин. св. кънтях, мин. прич. кънтял, несв. За звук, песен — еча. отеквам, разнасям се в пространството. Ударите кънтят. Стъ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: