Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
коренен - коренна, коренно, мн. коренни, прил. 1. Който се отнася до същността или до най-главния въпрос. Коренни промени. Коренен въпрос. 2...
коренист - корениста, коренисто, мн. коренисти, прил. Който има твърде много корени.
коренище - мн. коренища, ср. Подземна част от стъбло при многогодишни растения, от която израстват нови растения.
кореноплоден - кореноплодна, кореноплодно, мн. кореноплодни, прил. За растения — които имат удебелени корени, използвани за храна. Морковът е кор...
кореня се - корениш се. мин. св. корених се, мин. прич. коренил се, несв. Имам корени, първопричина в нещо. В безделието се коренят много злин...
кореняк - мн. кореняци, м. Разг. Стар, коренен жител от няколко поколения преди него. Тук кореняците са много малко.
коренячка - мн. коренячки, ж. Жена кореняк.
корепетитор - мн. корепетитори, м. Музикант, който свири при репетиция на хор, танци и др., обикн. на пиано.
корепетиторка - мн. корепетиторки, ж. Жена корепетитор. Корепетиторка на голям хор.
кореспондент - мн. кореспонденти, м. 1. Сътрудник на вестник, списание, на радио, телевизия, който изпраща дописки или информации за актуални съб...
кореспондентка - мн. кореспондентки, ж. Жена кореспондент.
кореспонденция - мн. кореспонденции, ж. 1. Размяна на писма; преписка. Водя кореспонденция. Имам кореспонденция. 2. Само ед. Писма и всички други п...
кореспондирам - кореспондираш, несв. и св. 1. С кого. Водя кореспонденция, преписка. Кореспондирам с приятелката си от Канада. 2. С какво. Отговар...
кориандър - само ед. Едногодишно растение, отглеждано заради семената, които съдържат ценно етерично масло и се използват като подправка, какт...
коригирам - коригираш, несв. и св.; какво/кого. Правя корекция. Коригирам напечатан текст. Коригирах грешките в поведението си. Коригирам цени...
корида - мн. кориди, ж. Вид масово зрелище в Испания и в някои други страни — борба с бикове.
коридор - мн. коридори, (два) коридора, м. 1. Тясно дълго помещение, съединяващо различни части или стаи на един етаж в сграда. Минавам по к...
корист - користта, само ед., ж. Материална изгода; облага. // прил. користен, користна, користно, мн. користни. Користни цели. Користни нам...
користолюбив - користолюбива, корнстолюбиво, мн. користолюбиви, прил. Който се стреми към материални облаги. Много е користолюбив, от всичко иска...
коритар - коритарят, коритаря, мн. коритари, м. Човек, който прави и/или продава корита, издълбани от дърво.
корито - мн. корита, ср. 1. Голям продълговат и плитък съд от пластмаса, дърво или твърда ламарина, който се използва за пране, за къпане н...
корифей - корифеят, корифея, мн. корифеи, м. 1. Изтъкнат, водещ представител на някаква дейност, в науката или изкуството. Корифеите на мода...
корица - мн. корици, ж. 1. Тънка кора. Хрупкава корица. Раната има тънка корица. 2. Първият или последният лист на книга, обикн. от дебел к...
кория - мн. кории, ж. Малка гора, обикн. на равно място. Корията е оградена с ниви. В корията е прохладно и свежо.
корк - коркът, корка, само ед., м. 1. Гъбовидна вторична покривна тъкан по кората на някои дървесни видове. 2. Лек шуплест материал от та...
кормест - корместа, корместо, мн. кормести. прил. Който по природа има голям корем.
кормило - ми. кормила, ср. 1. Приспособление, механизъм за управление на автомобил, плавателен съд, велосипед. Въртя кормилото. Стоя зад кор...
кормчия - мн. кормчии, м. 1. Лице, което стои на кормилото на кораб. 2. Прен. Обикн. ирон. Мъдър ръководител.
кормя - кормиш, мин. св. кормих, мин. прич. кормил, несв.; какво. Изваждам вътрешностите на заклано животно. Кормя агне. Кормя риба.
корниз - мн. корнизи, (два) корниза, м. 1. Тясна издатина под стряхата по протежение на сграда, над врата или над прозорец, която служи за ...
корнър - мн. корнъри, (два) корнъра, м. Спец. Във футбола — наказателен ъглов удар. Ще има корнър за италианския отбор.
корозирам - корозираш, несв. и св. Поддавам се на корозия, разяждам се. Варовиковите скали корозират и се получават карстове.
корозия - само ед. Спец. Химическо разрушение, разяждане. Корозия на металите. Корозия на скали. // прил. корозионен, корозионна, корозионно...
корона - мн. корони, ж. 1. Скъпоценен накит за глава с форма на венец, който се носи от монарх като символ на властта. Златна корона. 2. Пр...
коронация - само ед. Тържествена церемония за възлагане на короната на нов монарх; коронясване.
коронен - коронна, коронно, мн. коронни, прил. Който най-много се удава на изпълнител. Коронна роля. Коронно изпълнение. • Коронен съвет. В ...
коронка - мн. коронки, ж. 1. Малка корона. 2. Външната част на зъб, без корена. 3. Метална обвивка на повреден зъб, поставена, за да го пред...
короновам - короноваш, несв.; кого. Извършвам коронация.
коронясам - коронясаш, св. — вж. коронясвам.
коронясвам - коронясваш, несв. и коронясам, св.; кого. Короновам. Царя са коронясвали във Велико Търново.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: