Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
колорит - само ед. 1. Спец. В изобразителното изкуство — съчетание на цветове в картина за постигане на емоционален ефект. Ярък колорит. Жив...
колоритен - колоритна, колоритно, мн. колоритни, прил. 1. Който е богат на багри. Колоритна картина. Колоритен пейзаж. 2. Прен. За език, стил ...
колос - мн. колоси, м. 1. Необикновено едър и висок човек; гигант. 2. Прен. Личност с изключително голямо и значително творчество, с изклю...
колосам - колосаш, св. — вж. колосвам.
колосвам - колосваш, несв. и колосам, св.; какво. Напоявам с разредена кола тъкан и я изглаждам, за да стане твърда. Колосвам покривка.
колофон - само ед. Твърдо светложълто вещество, което се добива от смола на иглолистни дървета и служи за натриване лъковете на струнни инст...
колхоз - мн. колхози, (два) колхоза, м. Истор. Селскостопанско обединение на селяните в бившия Съветски съюз, възникнало в резултат на коле...
колцина - въпр. мест. Остар. При питане за брой на лица; колко души.
колчан - мн. колчани, (два) колчана, м. Истор. В миналото — торбичка за носене на стрели.
колчем - нареч. Разг. Въвежда подчинено обстоятелствено изречение за време и означава винаги когато. Колчем я видя, все си спомням за майка...
коля - колиш, мин. св. клах, колих, мин. прич. клал, колил, несв.; какво. Отрязвам главата на човек или на животно. Коля прасе. Коля пиле...
коляно - мн. колена, колене ср. 1. Става на крак между бедрото и пищяла. Сядам на колене. Върти ме коляното, ще вали. 2. Спец. В ботаника...
кома - само ед. Спец. В медицината — пълно безсъзнание с отслабени реакции към външни дразнения. Изпадам в кома. Излизам от кома. Той е в...
комай - нареч. Остар. Като че ли, почти. Тук беше комай цялото село.
команда - мн. команди, ж. 1. Във войската или в спортното обучение — кратка устна заповед по образец. Даде команда "Наляво". Изпъл...
командвам - командваш, несв.; кого какво. 1. Давам команди (в 1 знач.). 2. Ръководя военна единица. Кой командва тази рота? 3. Разг. Разпорежд...
командир - мн. командири м. 1. Ръководител на войскова единица. Командир на полк. 2. Ръководител на група, сформирана за някаква дейност, или...
командировам - командироваш, несв. и св.; кого. Изпращам в командировка. Командироваха няколко души е чужбина.
командировка - мн. командировки, ж. 1. Пътуване за изпълнение на служебна задача извън населеното място на учреждението или в чужбина. Отивам в к...
командировъчни - само мн. Паричните средства, които се полагат за една командировка. Още не съм си получил командировъчните.
командировъчно - мн. командировъчни, ср. Разг. Писмена заповед за командировка. Заверявам командировъчното си.
командор - мн. командори, м. 1. Истор. Висше звание в средновековните духовно-рицарски ордени. 2. Началник на авиационен отред. 3. В Италия —...
командос - мн. командоси, м. 1. Специални части в армията за опасни действия при специални условия. 2. Лице от такава група.
командувам - командуваш, несв. Командвам.
комар - мн. комари, (два) комара, м. Малко летящо насекомо, което хапе и предизвиква силен сърбеж, обикн. в топло време. Вечер имаше стоти...
комарджия - мн. комарджии, м. Човек, който обича да играе комар.
комасация - само ед. Спец. Групиране на земеделски земи за повишаване на производителността им.
комат - мн. комати, (два) комата, м. Разг. Голямо парче хляб. Вземам си да ям комат хляб и парче сирене. // същ. умал. коматче, мн. коматч...
комбайн - мн. комбайни, (два) комбайна, м. 1. Машина, която жъне и вършее едновременно. 2. Сложен уред или устройство, предназначени за мног...
комби - само ед. Лек автомобил, чийто багажник е слят с купето.
комбинат - мн. комбинати, (два) комбината, м. 1. Промишлено предприятие, което включва отделни технологични процеси или отделни предприятия, ...
комбинативен - комбинативна, комбинативно, мн. комбинативни, прил. Който умее да свързва и съчетава нещата така, че има успехи в съответната дейн...
комбинатор - мн. комбинатори, м. Разг. Пренебр. Човек, който се обогатява чрез различни комбинации, обикн. незаконни; играч. Той е голям комбин...
комбинаторика - само ед. Дял от елементарната математика, който изучава видовете комбинации с краен брой елементи или числа. // прил. комбинаторен...
комбинаторка - мн. комбинаторки, ж. Жена комбинатор.
комбинация - мн. комбинации, ж. 1. Начин, схема на съчетаване, свързване на еднородни или разнородни неща. Комбинация на метали. Комбинация на ...
комбинезон - мн. комбинезони, (два) комбинезона, м. 1. Част от дамско бельо с дължина до коленете и изрязан около раменете и деколтето корсаж. ...
комбинирам - комбинираш, несв. и св.; какво. Извършвам комбинация (в 1 знач.). Комбинирам дрехи по цвят. Комбинирам различни стилове. Комбинира...
комедиант - мн. комедианти, м. 1. Изпълнител на комични роли; комик. 2. Прен. Пренебр. Човек, който се преструва, държи се несериозно. Ти си с...
комедиантка - мн. комедиантки, ж. Жена комедиант.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: