Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква К
кахел - мн. кахли, (два) кахела, м. Плочка от глина за облицоване на печки, камини. // прил. кахлен, кахлена, кахлено, мн. кахлени.
кахър - мн. кахъри, (два) кахъра, м. Разг. Голяма грижа, тревога. Имам големи кахъри. Той ми е голям кахър.
кахърен - кахърна, кахърно, мн. кахърни, прил. Разг. Който има кахъри.
кахъря се - кахъриш се, мин. св. кахърих се, мин. прич. кахърил се, несв. Разг. Изпитвам грижи, кахъри. Кахъря се за здравето му.
каца - мн. каци, ж. Голям съд, направен от стегнати с метални обръчи подредени една до друга дъски, с форма на издут цилиндър или на прес...
кацам - кацаш, несв. 1. Стъпвам някъде след летене. Птицата често каца на този клон. 2. За самолет или ракета — приземявам се. Самолетите ...
кацар - кацарят, кацаря, мн. кацари, м. Занаятчия, който изработва каци, бъчви, бурета.
кацвам - кацваш, несв. и кацна, св. 1. Кацам един път или няколко пъти по един. Пчелите кацваха по цветята и излитаха. 2. Прен. Разположен ...
кацна - кацнеш, мин. св. кацнах, мин. прич. кацнал, св. — вж. кацвам.
кача - качиш, мин. св. качих, мин. прич. качил, св. — вж. качвам.
качамак - само ед. Сварена каша от царевично брашно.
качвам - качваш, несв. и кача. св. 1. Какво/кого. Поставям на по-високо място. Качих бурканите на най-горния рафт. Качих антената на покрив...
качествен - качествена, качествено, мн. качествени, прил. 1. Който е свързан с качество (в 1 знач:). Качествени промени. Качествен контрол. 2....
качество - мн. качества, ср. 1. Свойство, признак, който отделя една същност от друга. Качества на характера. Качеството на водата в язовира....
качул - мн. качули, (два) качула, м. 1. Снопче пера на главата на птица. 2. Нещо, което като че ли е на главата на предмет или лице. Върхъ...
качулат - качулата, качулато, мн. качулати, прил. 1. Който има качул. 2. Който има качулка.
качулест - качулеста, качулесто, мн. качулести, прил. Качулат.
качулка - мн. качулки, ж. 1. Островърха шапка, пришита или прикачена към дреха. Палто с качулка. 2. Качул.
каша - мн. каши, ж. 1. Ястие от сварено с вода или мляко брашно. Пиле с каша. 2. Гъста смес от еднородни частици (смлени плодове, зеленчу...
кашавар - кашаварят, кашаваря, мн. кашавари, м. 1. Остар. Готвач на войници. 2. Разг. Ирон. Готвач.
кашкавал - само ед. Твърдо жълто сирене на пити.
кашкавален - кашкавалена, кашкавалено, мн. кашкавалени, прил. 1. Който е свързан с кашкавал. Кашкавалено производство. 2. Прен. Който е неиздръ...
кашлица - само ед. Изкарване на силна струя въздух от устата, придружено с характерен шум, причинено от заболяване на дихателните органи. Ця...
кашлям - кашляш, несв. 1. Изкарвам силна струя въздух от устата с характерен шум поради заболяване на дихателните органи. 2. Прен. За машин...
кашмер - само ед. Разг. Ирон. Подигравка, присмех. Ставам за кашмер. На хората кашмер им трябва.
кашмир - само ед. Тънък, фин и мек вълнен плат, обикн. щампован. Шал от кашмир. // прил. кашмирен, кашмирена, кашмирено, мн. кашмирени.
кашон - мн. кашони, (два) кашона, м. 1. Кутия от велпапе, използвана за опаковка на стоки, която се затваря с два подвити края на картона ...
каюта - мн. каюти, ж. Помещение в кораб с различно предназначение. Командна каюта. Пътническа каюта.
кая се - каеш се, мин. св. каях се, мин. прич. каял се, несв.; за какво. 1. Съжалявам, разкайвам се за нещо. Кая се горчиво, че не и помогн...
каяк - мн. каяци, (два) каяка, м. 1. Малка рибарска лодка. 2. Лодка за спортно гребане, предназначена за няколко гребци, всеки с по едно ...
квадрант - мн. квадранти, (два) квадранта, м. Една четвърт част от кръга, разделен от две взаимноперпендикулярни прави.
квадрат - мн. квадрати, (два) квадрата, м. 1. Правоъгълник с равни страни. Стаята е с форма на квадрат. 2. Квадратен метър като мярка за пов...
квадратен - квадратна, квадратно, мн. квадратни, прил. 1. Който има форма на квадрат. Квадратна стая. Квадратна плочка. Квадратен лист. 2. Спе...
квадратура - само ед. 1. Площ, измерена в квадратни метри. Каква е квадратурата на жилището? 2. Спец. В астрономията — положение на планета под...
квази- - Първа съставна част на сложни думи със значение мним, лъже-, напр. квазикултура, квазинаучен, квазистационарен и др.
квазинаучен - квазинаучна, квазинаучно, мн. квазинаучни, прил. Който претендира за научност, но му липсват необходимите качества.
квакам - квакаш, несв. 1. За жаба — издавам характерни звукове. Вечер жабите квакаха силно. 2. Издавам звук, подобен на жабешко крякане.
кваквам - квакваш, несв. и квакна, св. Квакам веднъж или няколко пъти по веднъж; изкваквам.
квакна - квакнеш, мин. св. квакнах, мин. прич. квакнал, св. — вж. кваквам.
квалификация - мн. квалификации, ж. 1. Само ед. Квалифициране. 2. Професионална подготовка, знания, умения. Нямам квалификация за регистратор в х...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: