Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--------------- - Намерени са 181 думи от търсенето
администраторка - мн. администраторки.Жена администратор.
антропоморфизъм - само ед.1. Една от формите на анимизма - приписване на човешки качества върху природни явления и животни.2. Представяне на божеств...
артериосклероза - Спец.В медицината - склероза, която се изразява във втвърдяване на артериите и нарушение на оросяването на органите с кръв.
абстракционизъм - (фр. abstraction-nisme по лат. abstractus 'отвлечен' + -изъм)Изк. Формалистично направление в изкуството през XX в., кое...
антимилитаризъм - (по анти- + милитаризъм)Полит. Обществено течение, противостоящо на милитаризма.// Прил. антимилитаристичен и антимилитаристически...
благоденствувам - благоденствуваш.Благоденствам.
благодетелствам - благодетелстваш.Постъпвам като благодетел; върша благодеяния.
благоприятствам - благоприятстваш, несв.; за какво.Подпомагам, съдействам, улеснявам.
благоразположен - благоразположена, благоразположено, мн. благоразположени. прил.1. Благосклонен, доброжелателен.2. Който е израз на добро разположе...
благотворителен - благотворителна, благотворително, мн. благотворителни, прил.Който оказва материална, хуманитарна помощ на бедни и изпаднали в беда...
благоустройство - само ед.Добра уредба, наличие на удобства за живеене. Започва благоустройството на квартала.// прил. благоустройствен, благоустрой...
вагон-ресторант - мн. вагон-ресторанти, (два) вагон-ресторанта.Вагон във влак, който е направен на ресторант за пътниците.
вероизповедание - мн. вероизповедания.Религия; принадлежност към дадена религия.
видеомагнетофон - мн. видеомагнетофони, (два) видеомагнетофона, м.Апарат за записване и/или възпроизвеждане на образ и звук с помощта на магнитна ле...
въздухоплавател - въздухоплавателят, въздухоплавателя, мн. въздухоплаватели.Лице, което се занимава с теорията или практиката на въздухоплаването.
възстановителен - възстановителна, възстановително, мн. възстановителни, прил.1.Който е предназначен за възстановяване. Възстановителни работи.2. Пр...
възтържествувам - възтържествуваш, несв. и св.Побеждавам, триумфирам, вземам връх.
вазоконстрикция - (нлат. vasoconstrictio по лат. vas 'съд' + constrictio 'свиване')Мед. Свиване на кръвоносните съдове.// прил. ...
главнокомандващ - главнокомaндващият, главнокомaндващия, мн. главнокомaндващи, м.Върховен командир на армията на една държава по време на война.
господарствувам - господарствуваш, несв.Господарствам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: